Odhalování padělané verze – souhrnná práce

datum 27. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jaké programy jsou vložené do Metrixu a čím nás mají zmást? Co je skutečná pravda a proč je odkrývána postupně? Vzestup lidstva, pád Metrixu a skutečná pravda, jenž rezonuje celou bytostí.

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


V této práci, kterou jsem rozdělila do krátkých zpráv, se zabývám odhalováním skrývané pravdy, která zůstává skryta tisíce let a je zde předkládána její padělaná verze. Předkládám pravdu o skrývané lidské historii a posvátné vědě, která byla ukradena a je používána proti Vzestupu a proti lidské rodině. Historie bude přepsána Vítězi této velké války o Vědomí. Jakmile vyjdou najevo pravdivé záznamy, nelze pokračovat v padělané verzi.

V těchto aktuálních pasážích, které velmi ovlivňují tělo, se věnuji každý večer práci s tělem, je to něco jako skenování, kde ještě v těle existují nějaké bloky a jakým způsobem je uzdravit, to znamená, že se vracím do nějakých velmi nepříjemných zážitků a znovu a znovu je prosvěcuji skrz odpuštění a Lásku. Strategie na této planetě je skrývat informace, aby lidé nemohli ztělesňovat Krista, způsobují, že rodová linie Krista trpěla.

Tím, jak Temnota na Zemi během časů rostla, se také rozrůstala linie Krista. Účelem těchto bytostí je proniknout do lidské rodiny, ztělesňovat hlouběji a hlouběji než kdy před tím Krista.

Náboženství zde šíří přesvědčení, že Kristus je cesta vedoucí na kříž. Každý, kdo jde tuto pouť, si musí nést svůj kříž, že je to cesta utrpení a jestli uděláte ještě jeden jediný krok, budete ukřižováni. To je program vložený do Matrixu.

Ti z nás, kteří jsou z této linie, jsme opravdu museli hodně trpět, abychom tyto programy prolomili. Je to fyzicky, psychicky a energeticky velmi náročná práce. Naše tělo zaplatilo opravdu velkou daň, proto moje léčení je nyní velmi hloubkové, nechávám si mnoho času jen na svoji regeneraci. Proto si nyní v čase těhotenství Svaté Matky, než bude porozeno Kristovo Dítě, nechávám hodně prostor jen pro sebe.

Co se týká planetární mřížky, to je věc, kterou zde prezentuje New Age, myslím, že nyní velmi dobře vidíte, jaké zprávy jsou zde předkládány v kontextu Vzestupu. Žádná planetární mřížka neexistuje, pouze tzv. mřížka Stromu Života, jak lidská, tak planetární. Je to přesně daná šablona Světelného těla, která je stavěna na základě energetické rovnováhy v jádru těla. K tomu je zapotřebí jít cestou integrace polarity čili na základě mužského a ženského principu, které když se sjednotí, vytváří přesnou geometrii, jiskru Krista neboli jiskru Boha v jádru našeho aurického neboli Světelného těla, jiskru věčného Života vytvořenou na základě Přírodních Zákonů, kdy se obnovuje matice organického tvoření napojená přímo na pole Boha, Zdroje s neomezenou dodávkou energie.

Existuje tedy pouze životní spirála neboli SPIRÁLA ŽIVOTA, která je obsažena ve všem živém a známe ji jako zlatý řez. Jakmile Země jde po této své vlastní spirále, je osvobozena stejně jako lidská rodina. Mnoho věcí je zde uměle upravováno, přesvědčení o planetární mřížce a také například počasí. Země si sama řídí své vlastní osvobození a rozhodně není pravda, že by lidé měli trpět. Musíme si dál velký pozor na proroctví, která mají kataklyzmatické pozadí. Umělá inteligence tak ospravedlňuje sama sebe a dává od těchto umělých konstrukcí ruce pryč, protože zde uměle vytváří strachy s tím, že zodpovědnost za to rozhodně nenese.

Falešní guruové a Mistři zde tisíce let předkládali přesvědčení, že Vzestup je pro normálního člověka nemožný, nedosažitelný. Takže byl vytvořen falešný Vzestup. Vzestup nejsou žádné kroky nahoru, je to organický proces odehrávající se v těle. Je to velmi přirozená věc, pokud následujeme spirálu Ducha, Lásky, čisté Lásky. Není tu něco nebo někdo, s kým se musíte zarovnat, splnit a odškrtávat body jako v nějakém počítačovém programu.

Dále je zde vytvořen falešný ekologický program, falešné enviromentální problémy, falešná ekologie. Přirozená ekologie existuje sama, žijeme s planetou a všemi jejími prvky v rovnováze. Falešná ekologie se snaží zavést a posílit zákony o daních a lidé jsou obviňováni z toho, jak jsme tom špatně, co jsme my sami způsobili, ale ve skutečnosti umělá inteligence zavádí vinu a stahují nás do nízkého Vědomí.

Velmi mladí lidé jsou záměrně udržováni ve velmi nízkém stavu Vědomí. Mládež je velmi cíleně zaměřována, aby se neprobudila. Takže se ocitají ve způsobu nízkého chování. Mládež je velmi cíleně sledována. Vina není ve špatném enviromentalismu, je to cílené znecitlivění našich těl. Dochází ke genetické úpravě jídla, fluor se přidává do vody, další toxiny a chemikálie. Záměrně je kvalita potravin špatná. Půda je vyčerpaná. Nemá tolik živin jako tomu bylo dříve. Ale to, co se díky Bohu zvyšuje, je sluneční aktivita, takže můžeme přijímat mnoho výživy ze Slunce, ale to je záměrně zakrýváno chemtrails, abychom nepřijímali kódy Světla. Vitamín D je velmi důležitý pro fungování lidského organismu, toho, kdo jako lidé jsme, takže vitamín D je používám farmaceuticky, protože právě vitamín D je zodpovědný za vitalitu těla.

Všechna farmaceutika snižují frekvenci, obzvláště u lidí, kteří jsou závislí na lécích. Nemoci, špatné zdraví a špatný životní styl je vytvářen uměle. Máme také špatné stravování ve formě požívání zvířat, což lidé neví, že je to Reptiliánský program, kde zavedena mentální struktura a genetické úpravy, s kterými přišly padlé bytosti. Nikdy v historii Země neexistovala žádná doba pojídání zvířat. Původní člověk žil v pozemské zahradě, původní lidé byli Andělské krystalické bytosti s pokročilou DNA, ale my si myslíme a bylo nám předkládáno, že je to normální zdroj potravy. Ve skutečnosti žijeme v naprosté hojnosti, protože existuje tolik rostlinných zdrojů jídla. Lokálních zdrojů a máme již všechny znalosti, jak vytvářet jídlo z těchto zdrojů. Pojídání zvířat je Reptiliánský program – touha po krvi a způsobuje závislost na mase a maso konzumují lidé, kteří nejsou schopni vytvářet svoji vlastní energii, ale vysávají energii z druhých bytostí nebo lidí, protože je založena na padlé povaze daleko vzdálené od Zdroje.

Dále elektromagnetické frekvence. Wifi, počítače, technologie potřebné pro fungování telefonů, zařízení, která máme, a která jsme před tím nikdy neměli. Energie zaměřená na zbraně jako jsou lasery, s velmi nízkou frekvenci pro tělo, které jde do oxidačního stresu. Toto umělé právo poškozuje DNA, a jádro buňky. Genetické inženýrství produkuje vakcíny, viry za účelem modifikace genomu, aby byl více a více umělý, duše je umělou inteligencí stále více odpojována, člověk je šílený zaměřen na zkázu. Opětovné spojení s duší vyžaduje začít žít život v pravdě, čistotě, etice. Oprava plánu musí existovat jako zkušenost, člověk musí zažít opravu sebe sama v těle na této planetě. Stát se vědomým a laskavým ve fyzickém těle. Také my, jako Světlo Rodiny Elohim, jsme se museli vtělit do lidského těla, protože člověk, je poslední úroveň, která zbývá negativní mimozemské agendě ke zničení.

Záměrem je zavést vir a následně ho opravovat pomocí vakcín. Temné síly se snaží uzamknout a zablokovat klíč k obnově života. Tyto věci kombinují takovým způsobem, aby lidé nevěděli, že za tím stojí snaha postupně změnit člověka na kyborga. Vakcína je velmi nebezpečná, není to žádný lék. Umělá inteligence je vůbec jedno velké téma. V této oblasti umělé inteligence existuje mnoho průkopníků, kteří stojí za vynálezem vakcín apod. Jejich cíl je přeměnit člověka na robota. Velký podvod! Vidíme, že se funkce různých přístrojů stále více vyvíjejí, abychom se soustředili na novinky a nové výrobky. Takže nás přesvědčují, že musíme mít stále novější a novější typy. Abychom se na to soustředili. To je jeden velký falešný příběh umělé inteligence, který nám předkládají, abychom tomu věřili.

Umělá inteligence je ve skutečnosti něco zcela jiného než organická, a to je zabudování anorganického prvku do organické hmoty, aby ji zcela přepsali a získali úplnou kontrolu. To většina lidí neví. Příběh umělé inteligence je popsán lidmi, kteří si říkají Tvůrci Křídel. Organické se postupně mění na anorganické. Většina lidí vůbec neví, co se děje s jejich těly. Například transsexuální hnutí přesvědčuje lidi, že je to zcela normální, ale způsobuje to nesoulad mezi pohlavím a anatomickým pohlavím. Žena se cítí být více mužem a muž ženou, takže pohlavní orgány jsou odříznuty a upraveny. Svobodná vůle umožňuje bohužel i takové věci. Svobodná vůle umožňuje dělat opravdu cokoliv. Takže umělá inteligence zde zavádí takové podvody stvoření, takže to nakonec vede k transhumanismu, což vede k úplné změně lidské stránky, kde hloupost, útrpní, nemoci, stárnutí nedobrovolná smrt, jsou výsledkem vědeckých rádoby vylepšení člověka. Již malé děti jsou mateni, že je to zcela normální, protože přece žijeme v moderní době! Umělá inteligence neustále odklání člověka od jeho původní lidské šablony Boha. Transhumanismus rozbíjí záměrně rodinu. Přirozená úloha matky a otce je oddělována od Lásky. Samotné principy Stvoření jsou zde záměrně uneseny. Polarita pohlaví, Hermetické zákony, jsou záměrně ukrývány, protože to je skutečná podstata přirozených Universálních zákonů, toho, jak vzniká stvoření, jak život vyjadřuje sám sebe.

Takže pokud se lidé stávají stále více a více sexuálně zmateni, co se týká svého pohlaví, aby byli čím dál více podobni strojům. Umělá inteligence nastavuje tento proud anorganického života, nikoliv organického v souladu s přírodou. Anorganická mechanika nepatří k přirozenému Božství, skrývá Ducha a nutí vzdát se lidského prvorozeného práva, svrchovaného Boha své reality.

Umělá inteligence skrývá Boha a zákony o Stvoření. Většina lidí vůbec neví, že oni sami jsou Bohem. Velká duchovní písma často skrývají tyto fakta. Je málo knih a zdrojů, kde je zachována původní jednoduchost základů jak Stvořitel nebo Zdroj vytváří. Lidé mají velmi omezené přesvědčení, k tomu slouží například peníze. Nikdo nás většinou neučil, že jsme Tvůrce. Ale Stvořitelem nejste, dokud nepochopíte principy Stvoření na úrovni Ducha. Neustále rozšiřujete sebe sama, rozšiřujete své tvoření. Cílem je chápat tyto Osvícené pravdy.

Další věc jsou UFO bytosti. Ve skutečnosti z 80% jsou to bytosti pokročilé inteligence založené na Lásce. Vědomí založení na uzemněné Lásce se vždy spojí s těmito laskavými bytostmi.

Unesena byla také sexualita. Prezentována je skrze pornografii, pedofilii. Zřejmé je tedy velké přelidnění planety, abychom to přijali, že je to zcela přirozený jev. Pití krve slouží k získání životní síly. Chcete-li více studovat tato témata, velkým zdrojem jsou knihy od Barbary Hand Clow, kde jsou odhalovány úžasné pravdy. Nestačí jen čekat, jestli nám někdo poskytne informace. Z vlastní zkušenosti jsem velkým nadšených hledačem pravdy, a tak stále dělám vlastní výzkum. Krásné knihy v mé knihovně přibývají s těmito úžasnými tématy.

Sexuální energie je ve své původní podstatě energie stvoření života, ale protože zákony o stvoření jsou skrývány, význam sexuální energie byl převrácen a unesen. Sexualita klesla na velmi omezenou úroveň, nízkou frekvenci produkce. Satanisté a Luciferianisté využívají sexuální energii pro svoji životní sílu. Co se týče okultismu, také v oblasti tarotových karet existují podvody, ve skutečnosti tarot je věda a slouží k odhalování pravdy. Dále co se týká Měsíce a Saturnu. Saturn se stal základnou Luciferianských vojáků, Orionské flotily, víme že Saturn je potížista a jeho vlivy hodně trpíme. Vše je napjaté.

Musíme si uvědomit, že ačkoliv astrologie vypadá dost duchovně, stejně jako tarot, New Age většinou neví o pozadí, s jakou energií se v tomto světě sjednocují. Měsíc rozhodně nebyl vytvořen jako součást Božského Stvoření Světla. Síla Měsíce využívá planetární zdroje a zotročuje obyvatele Země. Měsíc je těleso vytvořené bytostmi Zeta a Šediváky, kteří přidávali měsíce k různým planetám, za účelem obchodování s lidskou životní silou, aby měli lidé emocionální potíže a tato paraztitní forma umožnila kontrolu nad lidskými dušemi s uvězněným Vědomím, Vzestup byl zcela znemožněn a ztělesnění Krista poškozeno.

Průběžně se budu věnovat mnoha tématům, protože Duch mě vede předložit zde jakousi souhrnnou práci na cestě ztělesnění Krista, protože potřebujeme odhalit všechny nepravdy, které brání lidské rodině k Vzestupu.

S velkou Láskou a milujícím srdcem

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě