Odhalování padělané verze – souhrnná práce 2.

datum 29. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Dostáváme se k pokračování a samotnému jádru toho, oč tu běží, pochopení experimentu. Proč jsme nyní na Zemi.

V kontextu výzkumu o nejtemnějších experimentech, jak jsem se již zmínila, doporučuji knihu Katastrofobie od Barbary Hand Clow, která prostřednictvím své regresní práce odhaluje úžasné pravdy.

Jsem nyní mnohem hlouběji zaměřena na svůj posun a uzdravení. Cokoliv přichází do života na naší osobní časové ose, musí být integrováno, ať jsou to ztráty, bolesti těla, nemoci. Všechno se musí přijímat, a tak o tom dnes budu více psát.

Musíme pochopit, že nejsme jen následovníci něčeho, co zní a vypadá duchovně, ať už je to astrologie nebo tarot. Ctitelé New Age vlastně neví, s čím se zarovnávají, kam vlévají svoji energii. Dělají to nevědomě. Mnoho lidí má falešné idoly také v oboru, který je nazýván duchovní oblastí, a to existuje ve všech oblastech života. Dobře to známe z filmového průmyslu v Hollywoodu, než zjistíme, jaká pravda je v zákulisí.

To je jen další z velmi mnoha segmentů v současném planetárním otroctví. V oblasti planetárního otroctví existuje největší narušení, a to je velké narušení lidského těla a odnímání práva lidské svobody. Je-li něco vynuceno, ať se jedná o sex nebo obchodování, zacházíte s tělem jako by nebylo vaše.

Tělo bylo odděleno od Zdroje a ve skutečnosti bylo uvedeno do stavu, kdy se vlastně Zdroji vysmívá. Tělo ve své skutečné a pravdivé podstatě napodobuje Zdroj, vyjadřuje samo sebe ve své tvořivosti svobodně a správně.

Současná těla se stala přestupkem proti svobodě a svobodné vůli, protože na něj dopadá padlé Světlo. Falešné Světlo, kterým operuje Temnota. To vše jsou velké přestupky proti fyzickému tělu. Procházím osobně nejtěžší fází učení se, jaký vliv mají přestupky na tělo, skrze pozorování, co se vlastně s tělem děje. Jsem svým vlastním poznáním.

Existuje mnoho úrovní znásilňování a porušování těla, ke kterým dochází v té nejhmatatelnější podobě. Existuje zde tolik experimentů, týká se to nás všech, protože jsme Jeden. Experimenty jsou různé v různých oblastech. Někdy jsou to hybridizační programy na částech těla a pro New Age je to normální. Velký Universální Zákon nic takového o lidské hybridizaci neříká a lidé to neví. Musíme dokázat rozumět Universálním Zákonům, vyhláškám a pravidlům, která jsou součástí Stvoření. Aby se život pohnul, potřebuje Dech Života čili energii Vesmíru. Některé experimenty mají za úkol odejmout něco, co naruší přirozené fungování těla v souladu s Přírodními Zákony a pak naši formu manipulovat. Když pochopíte, jak funguje vaše tělo, dokážete dobře rozeznat tyto manipulace.

Experimenty probíhají na samotném lidském genomu, to je přestupek, který jsem také musela zažít, jak je tělo budováno na buněčné úrovni, co určité energie spouští v buňkách. Cítím stále nabité elektrické Světlo, které vytváří v těle velké bolesti. Jde o práci na uvědomování si pravdy takové, jaká je. Uvědomit si své sebeovládání a co děláme proti tělu. Uvědomovat si programy, které nás dělají nesvobodnými a nutí nás dělat s tělem něco proti jeho přirozenému vývoji.

Co je to být člověk, proč jsem člověk. Co cítím jako člověk a co vyjadřuji jako člověk. Co dovolím, aby se mnou bylo děláno. Jak se chovám jako člověk k okolí. Jestli způsob, kterým si vydělávám na obživu, není pod úroveň toho, co je to člověk. Nejsem něčí otrok?

Nyní je zkušenost těla to nejdůležitější v kontextu Stvoření, protože si musíme uvědomit co Stvořitel skrze nás, jako člověka, hraje. Mnoho lidí se zaměřuje stále na nějaká data a brány, ale mnohem důležitější je nyní pracovat s tělem, dokázat rozeznat programy, dostat se do těla a kultivovat ho, zvládnout životní sílu, která je naším posvátným ohněm. Duch se narodí skrze životní sílu. Vždy to bylo skrze Semeno Života a neposkvrněný design života. Takže stále děláme ve svém životě změny, abychom se zarovnali s touto čistou šablonou Života. Každý den kultivujeme svoji životní sílu, kterou pěstujeme, protože to je životodárná činnost, kterou musíme všichni pochopit a dělat ji. Nikdo nás to neučil, protože ani rodiče to nevěděli. My všichni jsme cesta k tomu, jak se stát dárcem života, vzít si zpět, co nám bylo ukradeno, co nám bylo vzato a vzít si toto právo zpět.

Velké ukřižování nebyl žádný Božský zásah, přesto stále všude vidíme Ježíše na kříži jako symbol duchovnosti. Jsou to všechno obrovské nesmysly. Temná strana a padlé bytosti vytvořily mentální otisk, který funguje jako překryv, díky kterému je většina lidí v hlavě, v mysli, a ne v těle. To je také důvod, proč nyní tolik slyšíme: Musím být v srdci, ne v mysli.

Není to jen fenomén návratu do této doby být v srdci a nikoliv mysli, ale ve skutečnosti je to fenomén experimentu, který byl proveden na lidské rodině padlými bytostmi tak velmi dávno. Padlé bytosti své vlastní překrytí vtiskly do lidského těla. Došlo k padělání genetiky, překódování Světelné struktury těla, aby DNA ztratila původní podobu Božského člověka, který neustále obnovuje svoji životní sílu. Jak víme, Světlo ovlivňuje kvalitu DNA, a proto lidská zkušenost nemohla čerpat plně ze své skutečné pravdivé lidské zkušenosti, co je to být člověk. Mysl se stala velkou bariérou k původní podobě člověka. To je největší překážka, že lidé nemohli být v srdci, ani ve svém těle, ale byli jen v mysli. Proto stále zmiňuji tři nejdůležitější centra v těle, tři portály pro Vzestup a to je Koruna, Srdce a Kořeny. To vlastně odpovídá Světelnému sloupu Vzestupu – pilíř Vědomí. To je nejdůležitější informace.

Je velmi důležité vytvořit tento sloup Světla v našem organickém Vědomí a v těle, a vystoupit z falešných překryvů. Za tím stojí pilířová práce na kultivaci životní síly. Vytvoření nabitých částic Světla, Světelnou infuzi k tomu, co to vlastně je vyjádřit sebe organicky a přirozeně. Tak rozpustíme falešnou mřížku, která byla umístěna kolem našich těl a kolem planety. Je to velmi, velmi obtížné, protože mysl žila a žije v přesvědčení, kde není shoda s organickým vytvářením, - vzorem Tvůrce Života a krásného těla, ale tento vzorec je mentální. Takže jsme na cestě vyčištění této falešné šablony, jak s tvoří krásné a zdravé tělo a přesunout se na cestu organického člověka, vytvoření správných původních šablon. Je to velmi velká práce na uvědomování všeho, co děláme

V naší společnosti jsme neustále v mysli, jsme nuceni stále k nějakým úkolům, které jsou založené velmi mentálně. Takže je čas stát se vědomými lidmi. Lidé se více a více přibližují k přírodě, jsou hodně venku, dělají jednoduché fyzické aktivity, včetně cvičení venku, které je dobré pro tělo, ladí se na správnou organickou inteligenci.

Nejhorší přestupek proti lidskému tělu, který lidé dělají, je svobodná vůle. Jsme zde, abychom tento experiment zcela odhalili a prolomili jej. Je to velmi důležité. Ve skutečnosti nemůžeme jít opravdu hluboko do samotné povahy lidského těla a do plného Vědomí, do úplné DNA, jestliže nejsme schopni si uvědomit své vlastní Mistrovství, svrchovanost a svobodu.

Zvládnutí těla je důležitou částí na cestě Vzestupu a teprve pak další úrovní je zvládnutí Světelného těla. Ovládnutí těla, porozumění tělu, jak ho řídit, jak být v těle – tomu předchází zahájení výcviku kultivace životní síly. To není jen o cvičení, je to komplexní řízení svého těla v souladu s organickým tělem.

Životní síla bude dál velkým tématem, protože se člověk k tomuto prvorozenému právu musí vrátit. Znovunavrácení tohoto přístupu k tělu, je a bude číslo jedna. Začneme opět chápat tělo jako posvátný chrám.

Proč je tak těžké zvládnout tyto přestupky, protože většina lidí má silný mentální program a ego, jsou to  narcisti, proto mnoho lidí odolává přijmout nové věci organickým způsobem, odkládají věci, které pak přetrvávají. Říká se tomu astrální padlé programy, které zde byly vytvořeny a v kterých stále fungujeme, neschopni vyřešit tyto padlé programy. Pokud je ještě nemáte zvládnuté, přitáhnete si padlou bytost s takovými falešnými podvody. Nicméně je to také součást mé práce vlastně poznat vně tyto mentální programy a pozorovat je u lidí. Je to pro mě potřeba poznání.

Vlastní přirozená bublina Krista, se postupně buduje a tvoří tím, že se zbavujeme svých slepých míst. Všichni je máme, protože tělo má svoji specifickou víru, a když ještě zcela neznáme tyto víry, narážíme stále do zdi, pokud ještě nejsme plně integrovaní, otevře se obrovské množství aktivity kolem nás v rámci těla. Nějakým způsobem otevřete Bránu svého těla a všechno může vklouznout do aury, přijít k vám. Neuvědomujete si, čemu vlastně dovolujete, aby se k vám dostalo. Integrační práce je velmi, velmi, velmi důležitá. Neděje se to automaticky. Tělo se musí zarovnávat s Trojicí Života. Přirozeně aktivujeme inteligenci těla, jak sjednotit tyto principy v těle.

Jestliže jste neustále v mysli, nejste v těle, nebo se někde Duchem vznášíte, nebo vás někdo vytáhne, abyste byli mimo tělo, což je nyní tak populární, vznášet se v nějakých lucidních snech. Nebudete v těle správně. Být duchovní znamená být v těle a schopnosti jsou přirozenou součástí každého takového těla. Tělo si je jen nepamatuje.

Být duchovní vůbec neznamená být duchovní. 

Je to jen jedna složka. Jsme plně poháněni Duchem, když jsme propojeni s Trojicí Života, skrze inteligenci Krista. To je jediný duchovní význam. Nic jiného. Pozitivní myšlení anebo jen fyzické cvičení s tím nemá nic společného, hovoříme-li o tom, co je být člověk. Lidské bytí. Ve skutečnosti je to spojení s nádhernou organickou Božskou inteligencí Ducha a její prosazování skrze naše těla.

Tělo nezná význam Bůh nebo Kristus, ale velký význam zde hraje silná modlitba. Modlím se ráno i večer. Modlitba ke Kristu má velmi silné účinky, když se vzdáme Božské síle. Božská síla je dílem vnitřního dítěte a v našem „moderním světě“ chybí. Lidé se tomu snaží vyhnout. Jako by každý duchovní už nemusel dělat nic. Vnitřní dítě drží klíč, vnitřní dítě otevírá bránu pro sestup Ducha. Pokud je vnitřní dítě nějak zraněno, omezuje to tok Ducha, dítě chová zášť, jeho ego hraje bitvy, žije v odloučení. Neumožňuje sjednocení, Osvícenou Unii.

Sjednocená Unie se zrodí, když je vnitřní dítě uzdraveno. To je také důvod, proč zcela otevřeně, bez nějakého skrývání, popisuji svůj život, dětství, zkušenosti, zcela upřímně. Moje fotografie nejsou správně pochopeny, mohou být jakýmsi vzorem. Velmi zjednodušená verze Komenského díla Orbis Pictus, Schola Ludus ....ve fotografii. Jak popisuje Mistr Jan Amos Komenský, člověk se rozvíjí prostřednictvím hry. Objevuje sám sebe jako Homo Ludens, člověk hrající si.

Baví mě poznávat lidskou psychiku. Snažím se vždy sdílet to, čím sama procházím. Vnitřní dítě se musí rozvíjet správně a skrze nás správně chápat tyto aspekty. Jinak s námi vnitřní dítě manipuluje ze zákulisí.

Dále musíme pochopit několik zásadních bodů.

Jak Světlo funguje ve hmotě. Jak Temno funguje ve hmotě.

Světlo je přirozené, organické. Postupně sestupuje. Pomáhá nám s rozšířením sebe sama. Světelná zkušenost sestupuje pomalu stále více do těla. Takže nakonec něco vytvoříte ve fyzické formě. Tato forma je přirozeným rozšířením sebe jako Boha, Zdroje. Jakmile je něco vytvořeno prostřednictvím principů Zdroje, který se sám vlévá do tělesné formy, začínáme stoupat a postupně stahovat povědomí Zdroje. To je správné pochopení a ztělesnění, co je to být Tvůrcem svého života. To probíhá prostřednictvím Světelných aktivací ve Světelném těle. Je to vnitřní inteligence. Vnitřní spojení, sjednocení Ducha a hmoty. Když jsem si zadala do nějakého veřejného astrologického kalkulátoru datum a čas narození, našla jsem, že moje stáří bude těžké, nějaké Saturnské nepříznivé vlivy apod. Součástí mojí inkarnace bylo dostat se na jakési dno a z tohoto dna dokázat úplný fyzický Vzestup. Což se postupně děje.

Temnota vytváří tak, že vytváří překryvy, až donutí člověka vzdát se a vytvářet padlou realitu a nemocné tělo. Tato realita je jako jeden obrovský počítač plný programů. To je Matrix. Tyto programy vyžadují neustále další a další kódování, složitější technologie, které se vyvíjí do extrémů. Toto právo se neustále replikuje. Překryvy a mentální otisky brání vytvoření úplné DNA a vytváří programy destrukce lidského těla. Je to manipulace DNA. Světlo je zde chápáno jen jakási extérní projev. Vzestup a uzdravení vyžaduje vystoupit z těchto programů, jinak vás polapí do sestupné spirály. Budete dál součástí otrokářské hry a Temnota si s vámi bude dělat co si jen zamane.

Musíme se naučit rozlišovat mezi těmito dvěma principy a najít vlastní vedení. Když pozoruji temné vlivy, tělo je neustále zneužíváno, mysl je programována, a tak je potřeba velmi vědomě pozorovat, co nás aktivuje a neaktivuje správně. Potřebujeme znát, jak tvoří Světlo a Zdroj. Kdo nebo co nám ubližuje, co nám škodí a co ne. Postupně se naše realita změní, pokud jsme vědomými Tvůrci. Co bude a kdo bude součástí našeho života.

Velkým odhalením je nyní fakt, že naše realita je složena ze všech filmů, které kdy byly natočeny. To nám umožňuje poznat, jak funguje Světlo a Temnota, její padlé aspekty. Proč Světlo dopadlo tak, jak dopadlo. Existuje proroctví, které však, je-li správné, nesmí být stavěno na archetypech, které se neustále opakují dokola. Vždy je zde vzestup a pád, vzestup a pád. To je program, kdežto, jak jsem se zmínila, život je spirála. Vyvíjející se život. Podle Mayského kalendáře, vývoj se děje v cyklech. Jeden skončí a druhý začne, viz Mayský had Ouroboros.

Co se týká významu experimentu na Zemi, jsme zde jako Jeden. Klíčoví hráči. Máme správné nástroje Zdroje, které potřebujeme, abychom uplatnili svoji vlastní vůli. Tato vůle přichází skrze Lásku, Lásku k sebe sama, Lásku k životu.

Ti, z nás, kteří jsou Božští milovníci života, neustále udržují největší důležitost životní síly, takže jsem se hodně stáhla, nejsem tolik na počítači, jako dříve. Je důležité pracovat na kultivaci životní síly, uvnitř těla. Lidé jsou líní uspokojí se s myšlenou, že nemusí dělat nic. VZESTUP SE NEDĚJE AUTOMATICKY. A vůbec když se podíváme, jak se dnes lidé chovají, měli se začít zaměřovat na své tělo a život.

Měli bychom léčit každou spoušť bolesti, najít příčinu a uzdravit tělo. Měli bychom se léčit, i když nám nic není. Cítím to stále, jak jsou naše těla zatěžována a obtěžována nepřirozenými stavy. Je velmi obtížné, existovat s těmito stavy, špatnou kvalitou, a ještě když se k tomu přidají lidé, kterým chybí soucit, pak je to pro tělo katastrofa. Tělo žije ve špatné kvalitě dlouho, takže nyní nastal čas, chovat se k tělu s velkou Láskou.

Tělo si nyní žádá velké uzdravení v oblasti neuspokojení těla a lenosti. Krásný čas je teď na konci roku. Klíč leží v tom být plně svrchovaný pán svého života, suverénní bytost. Touha poznat sebe znamená touha poznat sebe jako Krista. Protože stav Vědomí Krista odemkne Vědomí Krista, nejpokročilejší Vědomí. Duch jako Život sám je čistý Život, prostřednictvím kosmického Vědomí přicházejícího do těla. Všechno, co potřebujeme je nebýt líní ignoranti spojení s padlými podmínkami. Jsme neustále zaměřeni na uzdravení, vnitřní práci a napravovat, napravovat. Všechno se dá napravit, jen neusnout na vavřínech, že nic napravovat nepotřebujeme. Bolest je spouštěč, ale nemělo by to tak být.

Učíme se rozvíjet svůj život jako nový člověk, noví lidé, novým způsobem. Každý den, když se probudíme, si vytvoříme den, jak by měl vypadat, a to jako svrchovaný Bůh. Nové stvoření vyžaduje nového Boha. Tvořit tělo jako svrchovaný Bůh ve své vlastní bublině své reality. Tvořit si své tělo a svůj den od rána. Nárokujeme si být Tvůrcem své reality.

Když projdeme touto celou zkušeností, už to samo vede k poznání čili k uzdravení. Je to velká úleva dívat se na život skrze Posvátnou Unii, jako na tělo, které vytváří nový život. Probudit se a tvořit nový život prostřednictvím své vlastní vrozené podstaty. Pomáhám tedy lidem, aby vytáhli sami sebe, aby jednali prostřednictvím vlastního ztělesnění. To je Vědomí Života. Jsou to velmi složitá témata a odhalováním se budu dál zabývat, ale dávám tělu nyní velký prostor pro odpočinek.

S milující Láskou

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico