Odhalení 5 dimenzionální reality – léto 2021

datum 9. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Obrovský příliv solárních energií ve formě výbojů koronální hmoty, plazmy a solárních větrů, se stává ohromnou zátěží pro fyzická těla, která potřebují čas na to, aby vybila extrémní tlaky a přebytky, které působí na naše obrovsky rozšířená energetická pole.
Energie našeho vlastního světelného podpisu je také částečně zastíněna většími kosmickými silami, které byly předloženy v rámci přípravy na rozšíření astrologického grafu.

To přináší zapomenuté znalosti, jako je objevování a zveřejňování dalších planet ve sluneční soustavě, které ovlivní rostoucí frekvence páté dimenze, přicházejících k životu v našich energetických systémech.
Tyto další planety jsou spojeny s tím, že jsou automaticky napájeny a aktivovány naše další Nexus (Spojující) Body nebo Čakry.

Aktuální astrologická mapa proto bude vyžadovat revizi a novou orientaci. Skryté 13. Souhvězdí Hadonoše (Constellation Ophiuchus) bude mít mnohem větší vliv s nárůstem hadí energie Kundalini, posvátného ohně, mezi stále více probuzenými jednotlivci.
Nedávno objevená devátá planeta daleko v hlubinách vesmíru zůstává skryta, zatímco její povaha je odhalena vlivem, který působí na objekty, které obíhají kolem ní.
Stejný vzorec odhalují na Zemi i ti, kdo se snaží zůstat skryti před veřejnou kontrolou, vystaveni vlivu svých hanebných činů na své okolí.
Původní tvorba 3Dimenzionální Merkaby, kolem lidské šablony Adama Kadmona, držela na místě fyzické konstrukty, role identity a systém 7bodových čaker plného spektra viditelného světla.

Fyzické tělo navržené tak, aby pracovalo ve fyzickém prostředí plně vybaveném Archony vytvořenou EGO myslí, aby zajistilo trvalé přežití a uspokojování základních instinktivních potřeb. Dokonalý design a dokonalé provedení úkolů k zavádění jedinečných možností JÁ, ve sféře třetí hustoty.
Energie potřebné k udržení individuálního JÁ se však rozšířily, aby zahrnovaly energie jiných JÁ, a poté se dostaly dále, aby plně využily symbiotické uspořádání s planetární bytostí Gaia.

Mnoho jednotlivých bytostí se již nedokáže udržet samo o sobě, nezávisle na ostatních a zcela se orientovalo na udržování služby pro sebe, prostřednictvím zneužívání moci a manipulace s energetickými zdroji.
Velký Sextil z 29. července 2013 s plnou spoluprací solar logos a dalších planetárních bytostí, umožnilo začlenit rychlejší rotaci 5Dimenzionální Merkaby do šablony Adama Kadmona.

Zvýšené přijímání světelných kódů posvátné geometrie s vyšší frekvencí, vytváří sympatickou rezonanci s vloženou DNA, která vede k rozšíření toroidních energetických polí kolem lidské šablony. Tato expanze aktivovala další Nexus / Čakry počínaje Čakrou Zemské Hvězdy, Čakrou Vyššího Srdce, Kauzálním Tělem, Čakry Hvězdy Duše a Hvězdnou Bránou.
Plné zdůraznění aktuálně vytvořené orientace na instinkty přežití fyzického EGO Já, splývá s vnitřním povoláním Vyššího Já, aby se posunulo k vědomí založenému na Srdci.

To vede k přirozené vyšší vibrační frekvenční expanzi, která již nemůže být obsažena ve 3Dimenzionální Merkabě a jejím konstruovaném energetickém těle. Místo toho vnitřní jádro ohýbalo a rekonstruovalo svoji vnitřní strukturu, což vedlo k mnoha dobře známým fyzickým příznakům poslední doby.
5Dimenzionální Merkaba umožňuje expanzi do vyšších rozsahů kmitočtových vibrací, požadovaných dosažením vyššího kvocientu světla. Vícerozměrné změny v buněčné struktuře jsou nutné, aby bylo možné pokračovat ve fungování ve vyšším vibračním stavu, aby se přizpůsobily blížící se sluneční expanzi, což vede ke stále ionizované atmosféře planety.

Tyto změny se stávají nejobtížnějším procesem v této době, se snahou plně přejít na frekvence páté dimenze a nechat starý svět za sebou.
Stále však bude potřeba udržovat naši dřívější projektovanou formu třetí dimenze, abychom dohlíželi a podporovali postupný přechod k vyšší energetické existenci.
Koneckonců, jsme zde přítomni na fyzické planetě s fyzickou formou. Zatímco vlivy sakrální čakry byly v posledním roce zcela otestovány, je stále nanejvýš důležité udržovat uzemněný aspekt Já, prostřednictvím kořenové čakry a čakry zemské hvězdy.
Naše dohoda s Matkou Gaia spočívala v péči o naši vytvořenou formu, dokud nebyl zajištěn planetární vzestup. To se nyní stalo a teď je řada na nás, abychom naladili své energie na energie naší milované planety. Pátá dimenze nepodporuje projekce třetí dimenze, to dělají pouze myšlenkové vzory čtvrté dimenze a my máme aspekty ve všech třech.
Podpůrná role v rovině 3Dimenzionální hustoty stále vyžaduje energetické výměny, které nám umožní vyzkoušet si naši hlavní roli v 5Dimenzionální sféře bytí.

Pro ty, kteří se připravili na probíhající změny, není nutná žádná další akce, protože každý jednotlivec bude veden přímo svým Vyšším Já. Mnozí však hledají externí metody pro osvojení postupů, které pomáhají jejich osobnímu růstu prostřednictvím procesu Nanebevzetí.
Pátá dimenze se zjevuje zevnitř – tím jak se třetí dimenze externě rozpadá.
To vše je dokonalost v procesu, moji krásní bratři a sestry. Děláme to skvěle.
S milujícím požehnáním pro vás všechny, ať jste kdekoli na zemské planině v tomto okamžiku.

ZDROJ: Malgorzata Romanczuk , Aluna Kalini 
Sdíleno ve vědomí, že dimenze je stav bytí a jednotlivé dimenzionální roviny existovali, existují a budou existovat vždy zároveň,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě