Odevzdání a transformace pocitu viny

datum 24. 4. 2020

VĚDOMÁ VŮLE = vědomý výběr

Máme možnost pohybovat se a používat pravidla toho, co bylo dodnes, či se přidat k tomu, co vytváří realitu nového světa.

Pravidla pro to, jak vnímat nový svět jsou tři.

  1. Pravidlo času – Vše, co chceme už existuje.

Zde je potřeba umět začít pracovat s tím, že v jeden moment existují všechny reality současně. A nyní tedy, jak s touto skutečností pracovat?

Na půstu budeme praktikovat vědomé vstupování do prostoru V PŘÍTOMNOSTI, kde už vše je.

Všichni dnes víme, že existujeme ve světě pěti rozměrů a v rámci tohoto prostranství jsou reality, které už zde existují v tomto prostoru času.

To znamená, všechny možné stavy světa, které dopustí vaše mysl už existují teď.

V komplexu méněcennosti, kde jsme se z drtivé většiny mnozí pohybovali po mnoho let, tj. v nižších úrovních vědomí, může být vše špatně a víra v peníze, štěstí, lásku atd. zůstává tam na vrchních úrovních.

Co je nižší úroveň? (vysiluje nás)

Úroveň studu, viny, křvidy, apatie, smutku, strachu, žárlivosti, závisti, chtíče, hněvu, pýchy

Kde začíná vyšší úroveň? (povyšuje energii)

Odvaha, přijetí - neutralita, ochota, přijetí, rozum - pozitivita, láska, radost, mír

Tam se nachází naše možnosti, realizace, uznání, štěstí, peníze, růst a HOJNOST.

Makat fyzicky a dostat se nahoru je neefektivní.

Efekt má jedině to, když se snažíme dostat se v úrovni vnímání reality do toho, co je právě tzv. vyšší úroveň = že to vše je možné.

Proto konám tak, že všechny naše techniky a instrumenty se zakládají na tomto pravidle. Dělat to efektivně, tj. povyšovat svou energii a schopnost tvořit vědomě (skrze vyšší úroveň vědomí).

Protože tam dole je úroveň energie ohraničená.

Je třeba pracovat s tím, co je nejefektivnější v rovině mysli. Na tom je založena i vizualizace, imaginace a schopnost procítit v srdci svá prani.

Efektivní je tedy naučit se přemisťovat se v rovině realit do vrchu, kde už vše je a už tam je vše dobře.

  1. Vybíráme si veřit, že příčina všeho, co existuje kolem nás je v nás, není v našem konání, ale v nás. Teď a tady.

Není v tom, zda jsme něco udělali správně či ne, není v našich činech v minulosti, o čem mluví tradiční myšlení. A jestli jsme teď a tady, stav mysli se mění a my měníme úroveň reálnosti a obsah toho, z čeho se skládá naše realita.

PŘÍČINA JE V NÁS, NE V NAŠEM KONÁNÍ, ALE V NAŠEM STAVU MYSLI TEĎ A TADY.

Protože když chápu, že příčina je ve mě, přináší mi to pochopení, že já vše dělám a dobývám sám. A odtud se rodí pocit viny, který tady chceme lépe uvidět. Právě ten starý způsob vnímání, že příčina je v konání našeho předešlého. Tak uvěřím, že příčina je v tom, že jsem udělal špatný výběr, nebo jsem se prostě mýlil, udělal jsem něco špatně. A my přijímáme pocit viny. Je zde nový pohled na to, co jsme kdy o pocitu viny vnímali.

Jestli měníme strukturu našeho vnímání, mění se struktura i naší mysli. Všechna reálnost se rodí teď a tady v návaznosti na to, co nabíráme do našeho vědomí. Jestliže měníme strukturu našeho vědomí TEĎ A TADY, MĚNÍ SE REALITA. To je základ pro naši práci s vinou.

A my z těch všech realit, které jsou vnímáme nějaký stav světa. A důležité je VNÍMÁNÍ pro to, abychom vnímali vyšší úrovně vědomí, kde je všeho více: energie, zdraví, vztahy, talenty a jejich lepší projevení.

NAŠE VINA SE PROMĚŇUJE V NOVÉ KVALITY.

Pro to je potřeba více energie a dělat svůj kanál přijímání širší.

Tam, kde jsou nízké emoce a reality, s tím se úplně moc nedá dělat. To je prostá fyzika.

Proto celé téma křesťanství mělo jediný vzkaz, naplňuj se LÁSKOU, která zvedá tvou energii a schopnost být zodpovědný. Naplňuj se láskou, ať je schopnost vnímání reality ta vrchní.

A jak se láskou naplňovat = každému po jeho víře.

Smysl je v tom, čemu věříš, to máš. Jaký je stav mysli, tak se ti daří. Následně i tak rezonuješ a takové děláš výběry.

Pocit viny je totiž prvotní, jako křivda, strach, hněv. JESTLI JE CÍTÍME, TY JEJICH ŠABLONY V NÁS JSOU A MY JE UDRŽUJEME NA ÚROVNI biologických nositelů. Je to úroveň naší mikroflóry a ovládá naše vědomí mnohokrát více, než bychom kdy věřili.

Máme kolem 50 trilionu parazitů, virů atd. Tak si představte, že máme osídlení zažívacího traktu 10 000x větší, než je osídlení plantey Země. A máme v sobě tolik inteligence z jejich společného spojení, které ovlivňuje naši vůli mnohem více než bychom chtěli, SKRZE HORMONY.

A každý moment mají vliv na naši vůli, na naše rozhodování více, než bychom si mysleli a přáli. A to se děje skrze systém hormonů. Myslíte si, že jste si to vy vybrali, ale ve skutečnosti je to vaše mikroflóra, která ve vás vzbuzuje pocity viny, strachu, a z té vibrace činíte výběr. Je to proto, že nase mikroflóra [viry, mikroby, parazité atd.] mají svou vlastní inteligenci. Je to nejstarší inteligence vůbec a v takovém množství na jednom místě nás úplně fyzicky i vibračně ovládají. Díky tomu se v nás doslova rodí pocity viny a strachu, křivdy skrze to, jak to na sebe táhnou.

  1. Pravidlo, že naše další realita se děje skrze naše přání a naši vůli. Víra je varianta přání a je tomu natolik tězké uvěřit, nakolik je to opravdu efektivní.

V negativních situacích je to tak, že za to, proč se nám dějí vlastně „můžou“ naše vlastní přání, které nás do těch situací vedou. A náš rozum se moc protiví, aby souhlasil s tímto konceptem, že naše PŘÁNÍ VYTVÁŘÍ naši REÁLNOST, NE NAŠE MYSL, NENÍ TO NAŠE PŘESVĚDČENÍ, ANI NAŠE PRINCIPY.

Je to proto, že naši realitu ovlivňuje i osídlení ve střevě. Tato mikroflóra je předávaná skrze rodiče a dále živena v prostředí, kde vyrůstáme. Tedy je jaksi vyšlechtěna za léta vývoje a zvykla si k předchozímu stavu světa. To je následně dnes již velmi dobře rozpoznany fakt, že náš zažívací trakt je přímo spojen s našim mozkem, a dokonce se říká, že je to náš druhý mozek. Jednotlivé pochody trávení přímo ovlivňují látky v našem mozku, následně rozum a tam je ta spojitost, že se lehce naše přesvědčení začínají směřovat na pocity méněcennosti a provinění, protože už se rozjela hormonální reakce.

Takto ovlivněný člověk zevnitř vždy začne přitahovat jiné, a to i celé skupiny lidí, živící se křivdou a vinou. Kruh vzájemného ponižování jen roste a tím i chuť k jídlu.

Rozum se protiví tomu, že PŘÁNÍ RODÍ MOJI REALITU. ALE TAK TO JE! Vždy jsou v těžkých situacích lidí takové momenty, které odhalí, že ty sám jsi porodil to či ono skrze své přání, nízké přání ovlivněné pocitem viny.

Každé přání se totiž opravdu plní. A záleží na tom, jaké to přání je. Proto evoluci svých přání potřebujeme vést současně s evolucí mikroflóry v našem střevě, která nás ovládá, protože na úrovni mikroflóry vše přichází velmi rychle na tu negativní stranu, ale i na tu pozitivní, a to se opravdu může dít v sekundách. Tato přání se podle toho plní. Tedy, když se nám podaří toto proměnit, my už neovlivňujeme další pokolení s typem myšlení a vidění světa jako předešlé generace ovlivnily nás. My již máme možnost směřovat naše děti skrze nové vnímání s novými hormony, které rodíme v radosti, tj. v produkci endorfinu, oxitocinu, dophaminu, již nemáme touhu obracet svá přání skrze křivdu, hněv a vinu. Tedy naše přání se nemusí realizovat skrze úraz, nemoc, ztrátu něčeho atd. [např. protože si přeji pozornost, nedělám to již přes nemoc]. Děláme to vědomě skrze svou vůli.

Najednou cítíte, že je vše jinak. A pokud chcete jít dál na této planetě, toto je základ pro pochopení.

A ti, kdo takové vnímání světa mají, užívají vždy ten větší kus koláče. My ovládáme naše tělo, uzdravování a naše vztahy skrze kanál vědomí.

Díky tomu, jak vidíme svět. Více dnešní reality ovlivňujeme napřímo skrze vědomí. Nejsme zavázáni do starého systému, nemáme zájem manipulovat a někoho řídit.

A tak si lidé sami vybírají. A to je model myšlení na nové planetě. Vaše svobodná vůle je zůstat zde, či běžet do Nové Země.

A to tak, že to ani nepoznáte. Ten přechod se již děje. Každý večer totiž usínáte do té reality, ve které se ráno zase probudíte a ani nevíte, že se nehýbete.

Vůle = je to vědomý výběr. Čím více my děláme vědomých výběrů, tím více vy víte, pro co si vybíráte nový model myšlení.

A tím více máte touhu vyvíjet svá přání. Čím více jsou to přání vědomá, tím větší je VAŠE VŮLE.

V tomto období zůstalo moc málo vůle, protože se ponížil motiv pro život a motiv vede žena. Je také málo vůle, protože je všeho hojnost v materialismu. Tedy jediná výzva se děje na úrovni vědomí, skrze rozpady rodin, vztahů, lásky, těla atd. Vůle doposud byla poháněna tím, kdo stojí za vaší mikroflórou a vším s tím spojeným, tj. zvyky, závislosti, emocionální reakce, které nás rozrušují. Tedy my se tak krmíme ve své psychice existencí jiného světa a více méně nízkovibračního.

PRAKTICKÉ CVIČENÍ

Všechny naše strasti, bolesti, nemoci atd. jsou v podvědomí záměrně a jako maska. Je nutné přiznat = PŘÍČINA JE VE MĚ.

JAK S TÍM PRACOVAT?

Vezmu tu mou nemoc. Podívám se do podvědomí = PROČ JSEM V NEMOCI? PROČ TO TAK CHCI?

Instrument pro to je:

Potřebujete chtít být v otázce, a ne v odpovědi.

Proč? A nebýt v odpovědi, proč to nejde.

  • • Od čeho utíkám?
  • • Co tím získávám?
  • • Co tím maskuji?
  • • Proč je to pro mě výhodné?

Chcete další informace z manuálu pro půstovací týden, i kdyby to pro Vás mělo znamenat půst např. jen od masa?

Manuál v sobě nese dalších 20 stran znalostí, rad a praktických informací k tomu, jak půstovat.

Můžete zakoupit ZDE na eshopu za 150 Kč. 

Zdroj: Eva Kavková

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico