Od Luny přes Saturn k finální rekonstrukci uspořádání světa

datum 15. 8. 2022

 
Luna ve Vodnáři v konjunkci s retrográdním Saturnem. Energie času obrací naši pozornost k řešení problémů, které jsme buďto zalepili ad hoc nebo úplně vysklili. Tentokrát se však nespokojí s provizoriem, vyžaduje systémové nastavení. A v podobném duchu to pojedeme příští čtyři dny, jen konjunkci Luny nahradí opozice Slunce k Saturnu. Čímž si znovu připomeneme hlavní úkol saturnské retro fáze, a tím je rekonstrukce systému. To znamená inventuru stávajícího stavu, roztřídění nutného od zbytného, odvoz nepotřebného do eko dvora, oprášení toho důležitého, revize projektu a následná realizace plně funkčního uspořádání. Důraz je kladen na naši zodpovědnost, soustředěnost, důkladnost a vytrvalost. Prožitkově nás nejspíš bude provázet dojem zavalení prací, mimořádného úsilí, celkového vyčerpání. Pocitově zakusíme v lepším případě sílu koncentrace a uspokojení z vykonané práce, v horším případě odtažitost, tenzi, návaly frustrace, marnosti a malomyslnosti. Doprovodným jevem je samozřejmě zpomalení, protože když něco dělám, dělám to pořádně – a navíc, Saturn je mistr překážek na cestě!

Pro jistotu si tedy zkontrolujme pozici tranzitního Saturnu (22°05" Vodnáře R) ve svém nativu, ať víme, kde si vyhrnout rukávy, a jdeme na to! Samozřejmě, že toho bude víc, Saturn je dost velká páka na to, by svou misi pojal plošně. Takže se opřeme do toho, co máme v plánu, ale buďme připraveni, že úkoly budou vyskakovat jeden za druhým. Nenadále a chaoticky, Slunce je ještě v kvadrátu k Uranu. My si s tím musíme poradit, Saturnu přináleží i téma prioritizace, seřazení a trpělivosti. Postupně se začnou řadit do fronty k vyřízení, ale to spíš až v příštím týdnu. Ani to však neznamená, že si je odstavíme na vedlejší kolej s cedulí "k vyřízení" - kvadrát Slunce k Marsu, který už rovněž nabíhá a potáhne se s námi až do září, nám dá jasně najevo, že požadavky situace jsou urgentní a okamžitá reakce je naprostou nutností.

Zkrátka, od zbytku léte nečekejme zpomalení ani úlevu. Srpen dojíždí vhorkém, netrpělivém, soupeřivém a konfliktním režimu. Ten přetahuje do září, a sotva se z téhle akutní agresivní nálady vymaníme, je tu zpět starý známý kvadrát Saturnu k ose uzlů - opakování z jara tohoto roku, který plynule přejde v kvadrát mezi Saturnem a Uranem, jinak též ústřední téma, jež nás provázelo celým rokem 2021 - revoluce evidentně nekončí, rekonstrukce základů světového uspořádání ještě nebyla uspokojivě datažena. 

Zdroj: http://www.astropsychologie.cz/blog/od-luny-pres-saturn-k-finalni-rekonstrukci-svetoveho-usporadani

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico