Nějakou dobu jsem čekala, abych popsala to, co je po nás nyní požadováno pochopit a nově “uchopit” v sobě.

Neupozaďuji zde téma matky [ženského principu] v nás, jen chci tento článek věnovat speciálně mužskému tj. citovému aspektu v nás.

  • Proč jsme tak necitliví?[muži i ženy]
  • Proč se tolik bojíme vyjadřovat své opravdové city?
  • Proč, když je vyjádříme, máme tolik obav, že mnohdy my sami vztah sabotujeme?
  • Jak se tato necitlivost odráží v naší sexualitě? Atd.

Udělám malou vsuvku, která se také týká mužského principu, i když z jiného pohledu.

Téměř 30 let po pádu komunismu jsme se všichni dotkli dostatku peněz, jídla, cestování a vlastně všeho, čeho komu libo. Nacházíme se totiž na vrcholu dotváření levé hemisféry Země, která je vedena mužským principem. Rozvoj řídí muž. Věda, technika, struktura, dosahování, dokazování, expanse ovládala tisíce posledních let a tak jsme systémem ovládaní fungovali bez rozdílu, zda jsme muž či žena. Obětovali jsme hmotaření úplně vše. Nasytili jsme ego, a i když jsou moc a peníze stále téma, přestává to být to vůdčí pro náš duchovní růst. Je to vlastně skoro naopak. Díky tomu, že jsme si ve většině případů dosáhli na své vysněné ve hmotě, vyvazovalo se to právě na úkor našich vztahů.  V první řadě vztahu sami se sebou, následně s blízkými.

Proto nám nyní přichází do života nová éra, která nás vede zase o kousek výš. Je to období, ve kterém se máme pozvednout právě přes vztahy. Průchodem kultu peněz jsme dnes ochotni vyměňovat dříve uznávané hodnoty za smysl života a funkční mezilidské vztahy. Avšak nejsilnějším tahounem jsou nám již po mnoho let naše sexuální vztahy [vztahy s naším sexuálním protějškem].

A protože se žena přes vlastní prožitek dostává z prokletí doby, kde pochopila, že dosahování přes vnitřního muže ji nikdy šťastnou neudělá, začíná v sobě zpět kultivovat ženství.

Pro regeneraci pohřbeného ženství:

  • ·         mám na svém youtube téměř všechna videa a audia.
  • ·         Na blogu články a zejména ty, jak povyšovat svou hodnotu či jak zvyšovat svou intuici.
  • ·         Emoční očista, která značnou měrou přispěla i mému dalšímu vývoji ženy, je doslova nedílnou součástí našeho ženského znovuzrození.

Dnes ale věnujeme téma vnitřnímu muži, tj. očistě toxického vzorce otce v nás. Proč hovořím o toxickém vzorci, více na videu https://www.youtube.com/watch?v=7vZltwezIns

A žena, která dnes vychází z nepochopené role ženy, potřebuje vedle sebe nový model muže.

Její otázky by mohly znít nějak takto.

Je schopen tento nový muž být mi stabilním zázemím v každodenním plynutí? Je plně dávající v péči o mě?

Pro podporu nového muže vedle vás posílám i afirmaci:

UMOŽŇUJI SI PŘIJMOUT V MÉM ŽIVOTĚ MUŽE, KTERÝ JE PROJEVEM HLUBOKÉHO CITU A TÍM MĚ PŘINÁŠÍ VELKÝ ROZMĚR HOJNOSTI DO MÉHO ŽIVOTA.

Je pro nás důležité pochopit to, že dnešní MUŽ už nemá být finančním otrokem, ale naopak. Spojením muže, který vedle novodobé a vědomé ženy procitá, vzniká pár, který společně tvoří a společně vytváří hojnost ve všech podobách.

Je moc důležité začít žít spojitost, že žena je přijímající, muž dávající. Avšak, aby se plně projevil nový odraz nového posvátného božského propojení přijímání a dávání, je tolik důležité, abychom dokázaly přijmout muže nejdříve i bez finanční či materiální podstaty. Abychom dokázaly [v něm] nejdříve přijmout jeho hluboký cit, protože jedině takový muž dokáže tvořit produchovněnou hmotu. Je to proces, ve kterém se postupně muž skrze přijetí ženou otevírá takovému citu, který umí zhmotnit peníze v lehkosti, v jednoduchosti a bez zbytečných vlivů a omezení. Je to propojení ženských emocí lásky a hlubokého citu muže, kteří dokáží společně být novým materiálním a finančním odrazem božského propojení, střetnutí všeobjímající lásky ženy a hloubky citu muže. Tam vyvěrá nová finanční a materiální stabilita obou.

Pro to, aby se žena dostala do takového přijetí v sobě, vytvořila jsem novou očistu, propojení ženské a mužské sexuality v nás. https://www.youtube.com/watch?v=r-Z73AbvANU

Afirmace/NOVÉ PŘESVĚDČENÍ na toto období:

PŘIJÍMÁM bez posuzování jeho hloubku citu A ON může svým citem zhmotňovat nové!

Mužská sexualita vs. ženská. Co jsme nevěděly?

V dobách mužské nadvlády jsme přijaly i my ženy tzv. mužskou sexualitu, která je čistě animální. Můj učitel říká, že pravá, tj. žensky vedená sexualita je “hraní muziky na 8 oktávách”. Ale mužská sexualita, zaměřená na cíl tj. orgazmus jede na dvou oktávách. A tak nás ženy brzo přestane bavit!  A bohužel se pak začne dít to, že tzv. “podržíme”. Čímž se nedá o radosti ze sexuality vůbec mluvit. Ženská sexualita je v nás naprosto nepochopena. Není o sexu/aktu jako takovém. Je to soubor přirozených sexy aspektů ženy přírody. Ženská sexualita začíná vzrušením při setkání, projevem náklonosti, je to také úsměv, flirtování, rituál kafe, společné stolování, doteky a to vše plynoucí v další projevy citu a lásky [duchovní, intelektuální, emocionální a sexuální]. Může trvat několik hodin a oba z ní čerpají několik dní; není hladová, je naplňující.

Pro takového TVOŘENÍ PŘES NAŠI SEXUALITU se potřebujeme všechny povznést do své původní polohy, ve které jsme se narodily. Je tím myšleno do své čistoty a dokonale ženské přirozenosti být přírodou a spolupracovat s ní.

Takové povznesení je pochopení své důstojnosti. Tak se zároveň odpojujeme od manipulace a nejsme již manipulovaný zpět přes svou vlastní “ zbraň”. Proč nás naše vlastní nepochopená sexualita vždy stáhla dolů? Žena v mužské, animální sexualitě nezná svou důstojnost a je vždy zpětně dominovaná přes svůj nevědomý komplex méněcennosti, který se nachází právě v energetice první a druhé čakry.

Otázky a odpovědi:

1, Běžné páry začali a dodnes začínají vztahy na nízkých čakrách, tj. přes sexualitu.

Otázka tedy zní. Jak si ustát svou důstojnost v přijetí mužského způsobu milování? Víme dnes, že muž vnímá lásku přes sexualitu.

Žena tím ale může ztrácet svou vnitřní sílu.

Beru-li, že obětováním svého ženství přijímám muže úplně se vším i s jeho způsobem projevu lásky, jak já si tedy jinak zachovám svou vnitřní sílu?

Jak toto skloubit?

Moderní život nám nedá nevstoupit do sexuality až za rok. Všechny v touze být ochráněné vstupujeme do sexuality příliš brzo.

Závislost na sexualitě avšak sexualita je buď pudová, nebo posvátná, a proto v pudové sexualitě je většina bytostí odsouzena k závislosti. V posvátné sexualitě je možné delší dobu abstinovat, i přesto, že muže máš vedle sebe. Jako žena, která umožňuje muži být závislým na pudové sexualitě s ní, nebo v každé ženě může její posvátná kněžka vždy otevřít sexualitu jako rituál, který trvá mnoho hodin, a tudíž zde není pudová nízkovibrační energie a oba dva jsou naplněni jinak i pro následující dny. Stále je málo žen, které dokáží skrze svou posvátnou kněžku regulovat svou vlastní pudovou  chuť.

 2. Jak posilovat tuto posvátnou kněžku v sobě?

Vědomí bytostí se velmi proměňuje do nového DNA, a tudíž není to o tom, že žena se má nechat pokořit od muže, ale že žena má umět pokořit svou pudovou chuť, a tím odrazí i své vnitřní zvíře do vnějšího muže. Protože pudová chuť v ženě je ve skutečnosti vnitřní muž, který po staletí ženu ovládal v její sexualitě. Žena se natolik přizpůsobila “přežití” ve společnosti ovládaná mužským principem, že už ani nezná ženskou sexualitu. Navnímala svou sexualitu jako velmi funkční manipulační prostředek, ale nakonec je tou samou silou tažena k zemi. Je moc důležité pochopit, ženy, že se potřebujeme na chvíli distancovat od běžné mužské sexuality a začít v sobě hledat ženskou. Pochopeni ženské sexuality začíná očištěním velkého hněvu generačně nakupeného v našem emočním těle. Věřte, že to samo trvá několik týdnů I měsíců. Přichází pak úplně nový rozměr ženy ve vás.

Zvládnutím nastolení rovnováhy a očisty mužského a ženského principu v sexualitě se navrátí i nové vnímání ženy ve vedení muže do hlubokého citu sexuálním spojení.

Je tolik důležité, aby se každá žena pročistila, zda je to žena, či její vnitřní muž, která tam toto, má tu animálnost..tj. nevyzrálé dítě..tj. dětská zranění.

To je místo, kde se neustále vracím k otisku toxického vzorce otce v nás [náš první muž v životě – model lásky].

Očista speciálně vytvořená pro toto období a afirmace na výměnu kódu v nás.

https://www.youtube.com/watch?v=r-Z73AbvANU

Očista mužského a žen. principu v sexualitě/nové kódy do emočního těla.

  • Umožňuji si uvolnit všechna přesvědčení o tom, co je sexualita ženy.
  • Otevírám se novému vnímání sexuality skrze moji vnitřní posvátnou kněžku, která je božskou moudrostí původního světelného DNA.
  • Propojuji se plně se svou posvátnou kněžkou, která prostupuje propojení s mužem v mém životě.

My, vědomé ženy tvoříme nové. Není již možné následovat staré.

3.  Na co se dnešní žena vycházející z oběti v “negativním pohledu” této symboliky má soustředit, aby ustála ty emoční bankroty a všechny naše neotesané kroky novodobé ženy?

Často se setkávám s tím, že se žena snaží muži vše vysvětlit. Vlastně tím jen tlačí a zase jen posiluje mužský princip v sobě. Což může být pro muže opět dost odpuzující.

Novodobá žena umí již téměř vše, co muž. Novodobá žena také přináší sice vlivy materiální a finanční závislosti, avšak svou vnitřní moudrostí může nastolit mentální emoční a materiální stabilitu, zároveň rovnováhu na hmotné úrovni. Nové paradigma totiž není o přebytku, ale o tom co přesně právě potřebuješ pro tady a teď. A to novodobá žena moudrosti může cítit, může vidět, vědět a dle toho konat.

I v komunikaci s ostatními. Tvůj cit vnitřního muže ti dává důvěru a jistotu v to, co je podstatné a co ne.

Vnitřní muž v ženě je ten cit, a žena je emoce.

Když upustíme emoce, projeví se city. Proto tolik cit souvisí s porovnáni si téma otec a procitlivění. https://www.youtube.com/watch?v=z9BOOa_JCBs&t= 

Je proto tolik důležité, abychom pochopily naši radostnou úlohu svobodně obětovat své emoce a bolesti pro růst ženského zdravého principu nejen v nás, ale i na Zemi. https://www.youtube.com/watch?v=B33YrqpWX8c&t=12s 

Při pochopení vnitřní ženy, jako svobodná oběť toho nejlepšího, co žena přináší, lze uvolnit cit vnitřního muže. Odrazem je pak citlivý, vědomý muž venku, který se postará o všechny základní potřeby důstojné ženy. Společně pak tvoří nové, hodnotné, bezpodmínečně.

Láska ženy nemůže být přijímaná tam, kde není otevřený cit [není osvobozen vnitřní muž]

Není láska tam, kde není rozpoznán cit. Když se láska nemůže ponořit do mužského citu, avšak je to stále ve vnitřním procesu každého z nás, venku nám to hraje jenom zrcadlo.

Vnoř se do svého citu a i muž po tvém boku se bude rozpomínat na ten svůj! A bude vědět, jaké dary tobě hmotnit a přinášet.

Láska pak může být v plynutí skrze tebe i jeho vnitřní ženu.

S láskou

Eva

http://www.evakavkova.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě