Milí přátelé,

pozvolna se blíží 400. výročí bitvy na Bílé Hoře, která byla pro vývoj českého národa i českého státu velmi významným mezníkem. Mezníkem energetickým, spirituálním a tím i ve svém důsledku mezníkem dějinným. Touto událostí, kdy čeští stavové v bitvě na Bílé Hoře, v neděli, 8. listopadu 1620 prohráli s armádami Katolické ligy a Svaté říše římské došlo pak následně k nucené, násilné katolizaci na území českého království, do té doby spíše protestantského s významnými svobodami a právy stavů. To vše bylo postupně omezeno a české království se dostalo do 300letého područí Habsburské monarchie a katolictví, když do té doby patřilo k nejvýznamnějším státům Evropy.Důsledky této události de facto žijeme dodnes. Vše české bylo po celou dobu jakoby „uzamčeno“, oslabeno. Aktuální vývoj energií nabízí celou tuto situaci pročistit a otevřít tak možnosti pro rozkvět obyvatel na území českého státu, jakož i rozkvět českého státu jako takového a pro posílení jeho pozice a významu v rámci Evropy a v jejím vývoji. Nastal čas zpracovat pobělohorské trauma, které je uloženo v našem kolektivním nevědomí.

 

K čemu tedy vlastně tehdy došlo a proč hovoříme o potřebě obrody české matrice?  Pod pojmemMATRICE se zde rozumí jemnohmotný “hodnotově-genetický” kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro obyvatelstvo konkrétního území (národa) a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání. Původní podoba ČESKÉ MATRICE byla poškozena v době kolem Bílé Hory 1620 a v letech následujících.

 

Cílem projektu je odstranění této zátěže, navrácení MATRICE do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha obyvatel českých zemí do plné síly.

 

OBRODA ČESKÉ MATRICE

Kruhy ZeMě

První velké setkání 24. května 2014, 10:00 hod.

Obora Hvězda, Praha 6

Meditačně – informační prožitkové setkání

 

Zde můžete shlédnout krátkou video-pozvánku na akci „Obroda české matrice spolku Kruhy ZeMě

 

Další informace k akci a k souvislostem naleznete ZDE


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png