Obnovení řádu na zemi skrze přijetí boží vůle & vypovězení smlouvy s ďáblem

datum 4. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Přijala: Anthea Rheónna
Žijeme v přelomové době, kdy se odděluje zrno od plév. Rozviřuje se prach, který ulpěl na samotných základech naší podstaty. Je zde, abychom ho uzřeli, přijali, odpustili.
Kdysi dávno jsme se nechali vést vůlí Boží. Tehdy jsme žili v harmonii a hlubokém propojení s kosmickými a přírodními zákony. Jednoho dne jsme se však vzdálili a řekli Bohu:
,,DĚKUJEME, OTČE. OD TEĎ SI CHCEME ZKUSIT, JAKÉ TO JE, ROZHODOVAT SE SAMI ZA SEBE. UŽ NEPOTŘEBBUJEME TVÉ VEDENÍ. CHCEME VĚDĚT, JAKÉ TO JE, BÝT TVŮRCEM, JAKO JSI TY.“
Tato fáze přinesla mnoho vzletů a pádů. Vyrostli jsme skrze cenné zkušenosti. Současný stav společnosti však dokazuje, že naše ,,svobodná vůle“ natropila víc škody, než užitku.
Globální situace nám dokonale reflektuje, že bez Boží podpory to jednoduše nezvládáme. Bůh k nám v tuto chvíli promlouvá s láskou i jasným důrazem:
,,MILÉ DĚTI, POHRÁLI JSTE SI UŽ DOST. ZKUSILI JSTE SI, JAKÉ TO JE, ŘÍDIT VŠE SAMI ZA SEBE A NEDBAT MÉHO VAROVÁNÍ A VEDENÍ. TEĎ UŽ JSTE VŠAK PŘEKROČILI ÚNOSNOU MEZ, DESTRUUJÍCÍ ŽIVOT NA ZEMI.
A TAK VÁM OPĚT OTEVÍRÁM SVOU NÁRUČ A TRPĚLIVĚ ČEKÁM NA TO, AŽ SE NAVRÁTÍTE DOMŮ. JEDINĚ SPOLEČNÝMI SILAMI MŮŽEME ZNOVUNASTOLIT ŘÁD A MÍR.
JÁ BUDU VAŠÍ INTUICÍ A INSPIRACÍ, ZATÍMCO VY BUDETE MOU PRODLOUŽENOU RUKOU, ZHMOTŇUJÍCÍ MÁ SLOVA V ČINECH. RÁD BYCH ZACHRÁNIL KAŽDÉHO JEDNOHO Z VÁS.
PODÁVÁM VÁM POMOCNOU RUKU, ALE MOHU ZASÁHNOUT JEDINĚ, KDYŽ MI TO VY SAMI DOVOLÍTE, A ZNOVU VLOŽÍTE SVOU OSOBNÍ VŮLI DO VŮLE BOŽÍ.
DO VAŠÍ SKUTEČNÉ PODSTATY, KTERÁ ZŘÍ, CÍTÍ, VÍ. JSEM ZDE. MILUJI KAŽDÉHO JEDNOHO Z VÁS. VY JSTE MNOU, JÁ VÁMI. JEDINÉ, CO JE SKUTEČNÉ, JSME MY. A TO JE LÁSKA.“
Jsme nyní kolektivně žádáni, abychom znovupropojili svoji sluneční pupeční šňůru vedoucí z břicha (vnitřního Zdroje) k Bohu Otci a Božské Matce.
Už jsme v míře destrukce zašli příliš daleko. Kralování z ega přešlo kritickou mez únosnosti v rámci experimentu tvoření ze svobodné volby člověka, jenž zapomněl na své Božství.
Návrat k Boží vůli nutně provází vypovězení smlouvy se Světlonošem – s Božím spolupracovníkem, jenž působí na Zemi v převleku za Ďábla.
Není potřeba tuto skutečnost nijak démonizovat – každý z nás s ní má zkušenosti. Je to ta síla, z níž vznikají neřesti, svádějící nás na scestí. Je to ta síla v člověku, která tvoří čistě z ega, ze své osobní vůle, chtíčů, nízké touhy a strachu.
Satanův vliv zasahuje jak do sféry materiálně založených, tak do sféry duchovně směřujících lidí.

Zdroj: Www.facebook.com/VeSvetleVedomi

OBZVLÁŠŤ V SOUČASNÉ DOBĚ SATANSKÉ ENERGIE OPANOVALY NEJEN MATERIALISTICKÝ, ALE TAKÉ EZOTERICKÝ SVĚT FRÁZEMI JAKO:
,,JSTE TVŮRCI SVÉHO ŽIVOTA“(JE-LI TÍM PODNĚCOVÁNO POUZE TVOŘENÍ Z EGA BEZ BOHA), ,,NIKOHO NIKDY NESUĎTE A NEHODNOŤTE (JE-LI TÍM PODPOŘENA PASIVITA A NESCHOPNOST ROZLIŠIT PRAVDU OD MANIPULACE), APOD.
Každému Satan připravuje takové vzlety a pády, tvrdé facky a zrcadlení, aby pochopil, že tudy už cesta nevede.
SATAN JE MISTR PŘEVLEKU. NEPŘEDSTAVUJE PRVOPLÁNOVÉ ZLO, ALE MASKOVANOU MANIPULACI VYDÁVAJÍCÍ SE ZA SVĚTLO.
Jeho strategií je podat lidem kus pravdy, v jehož jádru se skrývá pokřivenost. Satanská energie nás svádí na scestí skrze pokušení.
Pokouší nás nejrůznějšími závislostmi: na jídle, na sexu, na vztazích, majetku, ale také na duchovních průvodcích a informacích.
Podněcuje nenasytnost, neukojitelnou touhu, netrpělivost, nevděčnost. Ale také příliš velké pochybnosti, neschopnost vlastního úsudku, nedostatek rozlišování a sebereflexe.
Podporuje neřesti, tvořící z lidí buď éterické, snadno zmanipulovatelné loutky bez vlastní vůle, anebo materialistické egomaniaky, kteří jdou přes mrtvoly.
V SOUČASNOSTI SE V MNOHA LIDECH TOTO UMĚLÉ SVĚTLO ROZPOUŠTÍ. TO JE DŮVOD, PROČ SE LIDEM V MNOHA OHLEDECH OTEVÍRAJÍ OČI VÍC NEŽ KDY DŘÍV, PADAJÍ ILUZE A PRASKAJÍ DOSAVADNÍ JISTOTY, PŘEDSTAVY A VIZE, KTERÉ NÁM JEŠTĚ DONEDÁVNA DÁVALY SMYSL.
To je ostatně účel Satanovy hry. On byl jakožto archanděl Světlonoš pověřen samotným Bohem, aby nás provázel do té doby, dokud si budeme chtít ponechat svou osobní vůli. Dohoda zněla jasně:
,,HRAJ JIM TU DUALITNÍ HRU TAK DLOUHO, DOKUD SAMI BUDOU CHTÍT. DÁVEJ JIM PŘÍLEŽITOST ROZKLÍČOVAT SVÉ CHOVÁNÍ DŘÍV, NEŽ TO DOJDE DO EXTRÉMU.
AVŠAK NEBUDE-LI ZBYTÍ, KÉŽ JE PÁD NA DNO DEFINITIVNĚ PROBUDÍ A ODRAZÍ JE ZPĚT KE MNĚ DOMŮ, ZPĚT K VEDENÍ DUCHA.“
A tak zde máme nenápadný, avšak všudypřítomný satanský princip, který někdy podbízivě a líbivě, jindy zas slizce a zlovolně, vytahuje na povrch naše stíny a neřesti.
To vše dělá proto, abychom se stali tvůrci-alchymisty, kteří pochopí původ svých neřestí a přemění je světlem ve ctnosti – vlastnosti Božství v lidském těle.
Strach v lásku, netrpělivost v trpělivost, nenasytnost ve vděčnost, otupělost v sebereflexi.
K tomu je však potřeba uvědomit si, že můžeme vystoupit z bludného kruhu ven, a přestat hrát tu destruktivní hru, jež nemá konce.
Bůh je připraven vrátit zpět Zemi Boží vůli. Satan je připraven vzdát se své vlády na Zemi. Pokud jste připraveni i vy, nechte se inspirovat následující aktivací.
🌀
❇️ DOPORUČENÍ K AKTIVAČNÍM PROHLÁŠENÍM ❇️
✅ Vyslovujte si prohlášení v klidu a o samotě, ideálně na čerstvém vzduchu v propojení se zemí.
✅ Prohlášení, která s vámi nejvíce rezonují, vyslovte s hlubokými nádechy a výdechy do míst, která byla dosud nejvíce zablokovaná.
✅ Často satanské energie bývají chyceny v pánevní oblasti, ale mohou být i v solaru, srdci, nebo krčním centru. Mohou být kdekoli. Následujte svou intuici.
✅ Můžete cítit odlupování emocí, horko, chlad, nebo návaly nové síly a blaženosti v těle.
🌀
⭐️ AKTIVAČNÍ PROHLÁŠENÍ PRO PŘIJETÍ BOŽÍ VŮLE A VYVÁZÁNÍ SE ZE SMLOUVY SE SATANEM ⭐️
💛 TADY A TEĎ, JEDNOU PROVŽDY VYPOVÍDÁM SVOU SMLOUVU S ĎÁBLEM VE VŠECH ČASOPROSTORECH (ŽIVOTECH, PAMĚŤI MÉ DNA A RODOVÉ LINII PŘEDKŮ).
💛 VEŠKERÉ TESTAMENTY PŘEDÁVAJÍCÍ SE Z GENERACE NA GENERACI RUŠÍM A SPALUJI VE VĚČNÉM PLAMENI BOŽÍHO OHNĚ.
💛 PROPOUŠTÍM ZE SVÝCH BUNĚK VEŠKERÉ HÁČKY STRACHU, MANIPULACE, POKŘIVENÉ PRAVDY, SLEPÉ VÍRY, CHAMTIVOSTI A DALŠÍCH NEŘESTÍ, JAK NA FYZICKÉ, TAK NA DUŠEVNÍ A DUCHOVNÍ ÚROVNI PROJEVENÍ.
💛 DĚKUJI TI, SATANE, ZA TVÉ UČENÍ A PŮSOBENÍ NA ZEMI. JÁ SE VŠAK ODTEĎ NAVŽDY ZŘÍKÁM TVÝCH LEKCÍ. UŽ JSEM JE POCHOPIL/A, A NEPOTŘEBUJI SE TVOU ENERGIÍ NADÁLE ŽIVIT.
💛KLANÍM SE TVÉ ROLI, AVŠAK UŽ JI ODMÍTÁM HRÁT. SLIBUJI, ŽE BUDU CTÍT OSOBNÍ VOLBU KAŽDÉHO, KDO SI PŘEJE TĚ NADÁLE NÁSLEDOVAT. NECHŤ ROVNOVÁHA PANUJE V PROJEVENÉM VESMÍRU.
💛 JÁ JSEM KOSMICKÉ SVĚTLO ZEMĚ A ZÁŘÍM JASNĚ VĚČNÝM OHNĚM LÁSKY. ROZPÍNÁM SE V EXTATICKÝCH ZÁCHVĚVECH ZDROJOVÉ SÍLY, PROUDÍCÍ MOCNĚ CELÝM TĚLEM.
💛KAŽDÁ BUŇKA MÉHO TĚLA DÝCHÁ BOŽSKÝM VEDENÍM, PROVÁZEJÍCÍM MOU LIDSKOU ZKUŠENOST NA CESTĚ ŽIVOTEM.
💛OTEVÍRÁM SE ZÁZRAKŮM A POŽEHNÁNÍM, KTERÁ NA MĚ ČEKAJÍ DÍKY ZNOVUPROPOJENÍ S BOŽSKÝMI RODIČI.
💛TADY A TEĎ, NA VŠECH ČASOPROSTOROVÝCH ÚROVNÍCH, ZNOVUOŽIVUJI SVÉ SVĚTELNÉ PUPEČNÍKOVÉ VLÁKNO A PROPOJUJI JEJ S NEKONEČNOU LÁSKOU ZDROJE.
💛MILOVANÝ BOŽE, PROSÍM, ODPUSŤ, ŽE JSEM SE SNAŽIL/A NASTOLIT BOŽÍ ŘÁD BEZ TVÉ PŘÍTOMNOSTI. ODPUSŤ, MÉ MILOVANÉ TĚLO, MÁ MILOVANÁ DUŠE, ZA ŠKODY, KTERÉ JSEM NA TOBĚ NEVĚDOMĚ NAPÁCHAL/A.
💛Z LÁSKY K TOBĚ, Z LÁSKY K SOBĚ, NEBOŤ JEDNÍM JSME, TĚ ZNOVU PŘIJÍMÁM VE SVÉM TĚLE, VE SVÉ DUŠI, VE SVÉM ŽIVOTĚ, ZPĚT NA ZEMI.
💛TADY A TEĎ PŘIJÍMÁM BEZPODMÍNEČNÉ, ABSOLUTNÍ VEDENÍ BOŽÍ VŮLE V MÉM ŽIVOTĚ.
💛S DŮVĚROU V SÍLU ZDROJE UVNITŘ SEBE SE ODEVZDÁVÁM VEDENÍ VYŠŠÍCH ZÁMĚRŮ, NASTOLUJÍCÍCH HARMONII A OBRODU ZEMĚ, PRO BLAHO MÉ I VŠECH, KTĚŘÍ SI TO DOVOLÍ.
💛DĚKUJI ZA PŘÍLEŽITOST NAVRÁTIT SE ZPĚT K MÉ PŘIROZENOSTI A NECHAT VÉST SVÉ LIDSKÉ KROKY BOŽÍM SVĚTLEM.
💛JSEM TVŮRCEM, JENŽ KONÁ VE JMÉNU BOŽÍ VŮLE. JSEM LÁSKOU ZDROJE, MILUJÍCÍ VŠECHNY ZKUŠENOSTI NA ZEMI. VOLÍM SI ŘÁD A ROVNOVÁHU UVNITŘ SEBE, I VENKU.
☺️DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. AMIN.
Kéž Vám toto, pro někoho ,,sci-fi okénko", pro jiného reálné přenastavení do smysluplného života, slouží a podporuje vaše kroky na cestě.
S láskou,
Anthea Réa

a Světlo Zdroje

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico