Obnova kristosofiánského těla

datum 6. 9. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Silný imunitní systém oceníme především s ubývajícím teplem. Kvalita naší imunity však závisí i na naší duchovní úrovni a psychickém stavu. Je tedy dobré vnímat aktuální energie a tendence a co nejvíc pečovat o vlastní psychickou pohodu a minimalizovat výkyvy do nižších vibrací. Aktuálně prožíváme vzestum, jemněhmotné úrovně, transmutace fyzického těla a mnoho dalšího. Inspirujte se článkem, jak sami sebe nastavit, abychom vše zvládli s větší lehkostí a zářili pro sebe i pro druhé.

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


OPRAVY TĚLA & SEXUÁLNÍ SÍLA

Vážení Milovaní, aktuální pasáž je sílící čištění, protože kolabují všechny rušivé a démonické časové osy, aby naše těla byla navrácena do původní krystalické verze. Cítím velmi zatěžující energie, které potřebuji zpracovat v klidu v těle, protože neustále existuje snaha o oslabování duchovní skupiny, to jsou ti oddaní planetárnímu správcovství za účelem osvobození Vědomí. Ustoupila jsem nyní do ústraní. Ta skupina, která preferuje duchovní válku, se snaží emocionálně zničit ty ve vedoucích pozicích, kteří se rozhodli demonstrovat atributy Krista. Jedná se o klonování programů mučení, trýznění a znemožnění ztělesnit Kristosofianské šablony v těle.

Lidé nyní cítí, s přicházejícími omezeními svobody, že se musí zbavit zbabělosti, vstát a bojovat, aby se zbavili iluze, které se také říká maya. Takže Mayové byli Mistři zbavování iluze. Je velmi důležité držet posvátný prostor pro ty, kteří se reinkarnovali věky věků a nyní chtějí vzestoupit. Možná zažili mnoho bolestí a utrpení. Držíme je v srdci jako vlastní milované děti, abychom jim pomohli a doprovázeli je a přivítali ve vyšších úrovních, a tak zde předkládám mnoho tvrzení, které vysvětluje, co se to stalo v minulosti se Zemí a o skryté Satanské hierarchii, která zde existuje, a která stojí za udržováním Temnoty na Zemi.

Proces přechodu na jemnější tělesnou hustotu vyžaduje mnoho transmutačních procesů, které jsou nyní dostupné každému. Postupně skrze svůj proces dokážete studiem teorie porozumět praxi, jakým způsobem vzestupuje lidské tělo i Země.
 
Vzhledem k tomu, že jsem členem skupiny Hvězdných bytostí, informace předávám z tohoto úhlu pohledu. Naším posláním je účastnit se této Evoluční fáze Nanebevstoupení lidské rodiny na Zemi, zažít a ztělesnit posvátné manželství s Duchem, ve službě Kosmické Trojici a postupně ztělesnit Kristosofianskou šablonu (Světelný vzor) těla pro všechny ostatní prostřednictvím principů Svaté Trojice. Vytváříme nové plány a základy budoucím generacím, aby se lidská rodina vrátila k právoplatnému Božskému Vědomí. Kotvíme dvanáctidimenzionální Světlo, aby se fyzická těla zarovnala s Duchem, duchovním tělem.
 
Moje zkušenosti a postřehy vychází tedy z tohoto zážitku, kdy se od roku 2011 věnuji Službě. Jsem zavázána Bohu udělat vše, co je potřeba, aby lidská rodina dosáhla osvobození. Během posledních let procházím velkými osobními změnami, mám mnoho zážitků, mnoho snah Temných entit, zažila jsem velké zrady během posledních let. Byla jsem vedena Arkturianskými Mistry k disciplinovanosti. Moje ego bylo během posledních let svlečeno donaha. Můj charakter je neustále testován a broušen. Vzestup je přirozeně pro každého z nás někdy krok zpět a dva kroky vpřed.
 
Jsou to náročné dny a nejlepší způsob, jak jimi procházet, je v přírodě a užívat si poslední teplé slunečné letní dny v roce. Jedním ze zmatků mnoha duchovních lidí je myslet si, že musí zůstat neustále k dispozici ostatním a otevření. Všechno v životě musí být vyvážené. Existuje jin a jang, ženský a mužský; je čas být otevřený a čas zůstat uzavřený. Otevíráme a zavíráme energetické pole, kdykoli chceme. Když je v okolí nějaká negativní energie, musíte být schopni uzavřít a chránit si svůj psychický, fyzický a duchovní prostor. Můžete zůstat milující, i když se zastavíte před negativní energií.
 
Ale i přesto přicházím  dnes s informacemi o sexuální energii v kontextu Vzestupu. Duch mě poslední roky učil chápat a moje tělo zažívalo, co je to životní neboli sexuální energie v rámci systému 7 čaker, tj. povýšit tuto sílu a použít ji pro celý tělesný systém, v oblasti kreativity, zdraví, hlubokých kundalini zážitků v těle, osvícení. Většina lidí sexuální sílu špatně chápe a jak píše například Dr. Joshua David Stone v jedné své knize, lidské ego je posedlé sexualitou a dívá se na všechno skrze tento objektiv, používá ji jako nižší úrovně rozkoše, kdežto Duch pozvedá sexuální energii pro otevření korunní čakry. Někteří vidí ženu jen jako sex.
 
Ego považuje sex za nejdůležitější věc na světě, stává se náladovým, vzteklým, podrážděným a rozzlobeným, pokud jej nedostane. Duch zůstává v radosti, ať se stane cokoliv. Ego si nedokáže představit štěstí bez sexuality. Ve skutečnosti Duch soustředěný na sebeovládání, je ochoten přijmout celibát na dlouhý čas. Negativní ego ovládá inkarnovanou osobu a vede, aby měla milostné románky a pletky, což způsobuje jen nešťastný nikdy neuspokojený život. Duch chápající karmu nikdy nic takového neudělá a nikdy nikomu neublíží, protože to vede k nepoctivosti a zákonu karmy. Učení laskavosti a etiky je to nejlepší pro rozšiřování Vědomí.
 
Sexuální akt není nic hříšného, je-li sdílen v čisté Lásce mezi dvěma dušemi. Animální zvířecí pudy brání dosažení spojení s vyššími úrovněmi Vyššího Já, duší a brání možnosti vzestoupit. Lidé se musí naučit sexuálnímu sebevědomí a pochopit karmické vazby, které se sexem vytváří, jinak dochází k poškozeným energiím v mysli. Jejich špatná nálada nebo deprese mohou být způsobeny člověkem, s kterým spí, protože jeho energie k nim stále proudí. Sexuální partnerský život se promítá do životního stylu, pracovní činnosti. Sexuální styk s promiskuitní osobou s nízkým Vědomím, implantuje tuto úroveň do vašeho těla. Najděte si proto partnera Boha, protože vy jste přece Bůh.
 
Když se podíváte na duchovní lidi, z kterých září čistá Láska a Světlo, jsou generátorem Božské energie, která se k nim opět vrací a oživuje všechny, s kterými se tito lidé setkávají. Mají čisté nádherné oči a doslova svítí jejich tělo i aura. Čistý životní styl se sám postará o to, aby Světlo a hojnost proudily do  života.
 
Imunitní systém není jen otázkou fyzického těla, musíte rozvíjet také duchovní úroveň, protože imunitní systém je závislý na psychické i duchovní imunitě. Usilujte proto o zachování bezpodmínečné Lásky, radosti, rovnováhy mysli a vnitřního míru. Někdy je potřeba uzdravit fyzickou nemoc nebo emoční, mentální nebo duchovní narušení. Někdy jen únavu. Pokud jde o fyzické a emocionální onemocnění, pokud si myslíte, že jste zranitelní, máte pravděpodobně pravdu. Pokud použijete své schopnosti k naprogramování fyzického a emocionálního těla, určitě nebudete nemocní. Pokud si myslíte, že jste Kristus a jedna věc s Bohem, tak to opravdu jste!
 
Jednou z nejhorších věcí, s nimiž musíme bojovat, jsou kromě vnitřních energií, které nepocházejí z duše, negativní energie ostatních lidí a energie životního prostředí. Když se naučíte zůstat ve své moci a síle, všechny tyto věci nebudou mít nad vámi moc. Obětí se stáváme, jen když ztratíme svou moc. K únosům a implantátům dochází v důsledku otevření aury, která to těmto věcem umožňuje. Proto se naučte zavírat si a ochraňovat Světelným štítem svoji auru a někdy k tomu potřebujeme tzv. pozitivní hněv, abychom si nastavili jasné hranice. Pokud chcete utěsnit svou auru tím, že jste vedle někoho, kdo se snaží sát vaši vitalitu, spojte prsty a položte ruce na svůj solární plexus. Dělám to kdykoliv to pociťuji a také před usnutím a ráno při meditaci. To je způsob, jak přetransformujeme své fyzické tělo na uzavřený obvod, který nelze odvodnit. Síly temnoty nemohou vstoupit do vašeho pole, pokud je vaše celková frekvence i vitalita vysoká a dostatečně vysoká vibrace. Chcete-li rychle zvýšit své vibrace, modlete se nebo jděte do přírody.
 
V poslední době se mi otevřelo o něco více jasnoslyšení a jasnovidění. Jsem zaměřena na velký studijní osobní program zahrnující mnoho oblastí života na Zemi, které mi pomáhají pochopit Život, Vzestup a také ho tvořit, žít, rozvíjet a rozšiřovat. Duch a Světelná rodina mě vedou k mnoha knihám, které často působí jako spouštěč, otevřou nové cesty něčeho nového v mém životě. Život Vzestupu je plný tréninků.
 
Pokud chcete v životě všechno, všeho se musíte vzdát. V kontextu současné fáze Vzestupu a vyplavování nejtemnějších podvodů na Zemi, mohu jen konstatovat: Je to prostě všechno jen zajímavé.
 
Proč se Země nachází tak v žalostném stavu včetně lidí, života, flory i fauny, znamená studovat, zažívat a chápat historii Země. Ačkoliv držíme všechny esa v ruce, přece jen chceme poznat podvody a porozumět jim, jakým způsobem pracuje Temná strana. Je to zvláštní, ale přáli jsme si před inkarnací zažít ublížení, ponížení a pak na základě této studie pomáhat uzdravovat lidská srdce, učit se soucítit, uzdravovat duše a vzkřísit živý život na této nádherné Zemi.
 
Vnitřní tlak ke změnám budou pociťovat ti, kteří investovali do velkého kontrolního příběhu, kteří trpí nesouladem a podvědomými komplexy. Nejsou pravděpodobně připraveni vypořádat se strachem a stresem, který je aplikován v rámci temného Vědomí.
 
Na Zemi, jak cítíme, přichází extrémně velmi vysoké Světlo, aby odstranilo všechny temné ženské programy a došlo k uzdravení ženského těla. Abychom tomu porozuměli, musíme se probudit a uvidět, že žena byla přeprogramována na temnou matku, sexuálně zneužívanou ženu, odstranit z hologramu rozmnožovací proces ženy a program, kde byly ženy zneužívány, aby rodily děti bez Lásky.
 
Oddělenost mezi mužem a ženou je uzdravována Svatým Manželstvím v jednom těle. Když se mužské a ženské energetické pole v těle sjednotí, Světelné tělo se obnoví pomocí biospirituality - vlastního prožívání pocitů srdcem. Aby k tomu došlo, tělo musí být schopno udržet vysoké vibrace. V mnoha orgánech v těle můžete také současně pocítit energetické změny obnovy. Těla Hvězdných bytostí drží tuto šablonu v těle jako obnovu Svatého manželství Božského Muže a Božské Ženy, pro lidskou rodinu. Mužský Kristus se musí opět spojit se svou geneticky rovnou partnerkou Ženským Kristem. Ti, kteří pracují na této obnově, jsou těžce střeženi.
 
Všichni, jejichž srdce zpívá zamilovanou píseň vnitřního páru, jsou spojeni se Zdrojem a Svatou Matkou a drží posvátný prostor pro obnovu Svaté Lásky Krista a Sofie. To jsou ti, kteří jsou ochotni držet posvátný prostor pro všechny, kteří zažili možná ty největší bolesti a utrpení.
 
S milujícím srdcem a požehnáním     
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico