Období uzdravování

datum 19. 12. 2018

Rozdělujeme období uzdravování do 3 etap:

 

1.       etapa – Pochopení svých komplexů méněcennosti a toho, kde padáme do syndromu hodná holka/ kluk.

Je to prostor, kde vždy potřebujeme pomoc druhých, právě proto, že nemáme dost sil a nadhled.

Nedá se hovořit o pochopení své hodnoty, protože veškerou svou sílu vyčerpáváme na sebe-obranu a sebe-obhájení [své hodnoty a důstojnosti, kterou uvnitř necítíme].

Tím se právě nejvíce odpojuje náš auto-imunitní systém a je naprosto ponížen náš pud sebezáchovy.

Je to prostor, kde dochází k rozpoznávání svých nízkých emocí, jež nás ovládají. Ovládají nás právě proto, že nejsou přijaté. Potlačené emoce zároveň potlačují naše nejvroucnější přání. Je to proto, že se energie na popírání našich nízkých emocí upírá právě na to, co nechceme. V kombinaci se strachy, co kdybychom dostali toho, co si tolik přejeme [http://www.evakavkova.com/blog/246/] a zase nám to někdo vezme, vytváří komplex tak silné negativní energie, že je z pozice takové bytosti bez pomoci druhých nemožné zpracovat.

Je to prostor, kde jsme naprosto manipulovatelní a tak se stáváme obětí řady závislostí, většinou několika na sobě napojených. Přichází nám jako umělý zdroj energie a na nějakou dobu plní svou roli, než pochopíme, že se jedná o „smlouvu s ďáblem“. Závislosti jako jsou posluhování druhým, závislost na vztahu, na slávě, na kariéře, drogy, alkohol, sex, atd., jež zase slouží jen penězům a tmě. Je nutné si uvědomit, že se nakonec stáváme závislí i na své roli oběti a manipulátora. Proto je kolem takových vztahů tolik dramat. Překrýváme to agresivitou [potlačeným hněvem], pocity viny a falešnou hrdostí. Jde to tak dlouho než se úplně zubožené vzdáme egu nebo bohužel i tělu. Protože jsme v této fázi naprosto ovládáni všemi formami ega tj. zejména strachem, falešnou hrdostí a pýchou. Ten nejdelší boj vedeme právě s nimi. Takto vysáváni z energie přicházíme do pokory bohužel opět přes vše, na čem tolik ulpíváme. Je to buď přes NEMOC-tělo, VZTAHY, DĚTI ČI MAJETKY.

Pak teprve může začít práce vyšších vibrací. Jen když se taková duše dostane do pokory požádat o pomoc. Pomoc vždy přichází.

S ní začínáme vidět, kde všude vzniká příbytek sil, energie a přichází první stavy nahrazování oběti VÍROU, DŮVĚROU A NADĚJÍ. Je potřeba pracovat s takovou emoční rovinou, která je nejblíž ne-mocného, ale o něco výš.

Je to velmi křehké období a potřebuje péči, protože lze každý moment vibračně sklouznout zpět.

Je to fáze, kde jsme vždy v napojení na karmické rodové linie.

Je to úroveň emoční vibrace studu – pocitu viny – apatie – zármutek – strach [závist, žárlivost].

Přes tyto emoční úrovně se vždy stáváme obětí či manipulátorem. Jsme vždy velmi jednoduše manipulovatelní. Ulpíváme na hmotě a požitcích. Jsou to právě tyto oblasti, přes které jsme ovládáni a tím i druhé ovládáme. Často jsme „zaseklí“ ve zraněních spojených s rodinou a to je pak i příčina toho, proč se bojíme dál rodinu počít. Projevem je také posazování peněz na místo své hodnoty či strach z chudoby hromaděním. V druhém extrému je to naprosté živoření, stálé šetření a neustálá koncentrace na to, jak k penězům přijít. Oba dva případy jsou ve dvou extrémech založené na strachu v oblasti peněz a víře, že je nějaké omezení v jejich dostatku. Týká se to naprosto identicky s pochopením své vlastní hodnoty a smyslu života.

Tato fáze je naprosto nejriskantnější a je potřeba radikální řešení. Je třeba odstínit se od toho, co manipulaci či oběť vytváří a neustále podporuje. Když jste ve vztahu s mužem, který manipuluje, je nutné přerušit úplně všechny kontakty i textové zprávy. Nebo je-li to práce, ukončit práci úplně. Je-li to rakovina, změnit prostředí a prozkoumat všechny vztahy. Je nutné naprosto zaštítit se od vlivu manipulace.

Tím, že se od manipulátora takto stáhneme, zároveň nejvíce pomáháme i jemu. V první řadě nám jde ale o vlastní bezpečí.


Řešení :

· Nacházíme pomoc tam, kde jsme schopni cítit důvěru, víru a naději. Většinou     v autenticitě průvodce [někdo, kdo už tím úspěšně prošel].

· Je to období radikálních změn. Radikální situace vyžadují radikální řešení.

· Odpojení od závislostí v prostředí, s člověkem, s látkou, atd. Proto je tolik důležité pracovat s někým, kdo takové odvykání zná. Tato fáze je spojena s abstinenčními příznaky a je nutné dobře znát, jak s nimi pracovat.

· Nové návyky tj. jinými rituály, lidmi, prostředím…ve všech oblastech našeho života postupně tak, jak to je možné.

· Očista těla a emoční očista na denní bázi https://www.youtube.com/playlist?list=PLk-5zhytWvnxyB3KUNCwB3H87SI97v7eg

 

2. etapa - Zpracování svých nízkých emocí

V této fázi už přichází sebe-uvědomění, víra a důvěra.

Je to období nových emocí a pocitů, spojené s novou etapou vidění světa. Stále zde prožíváme abstinenční příznaky "na oběti". Projevují se doslova jako, když je někdo dlouhodobě týrán a pomalu začíná důvěřovat, že existuje něco jako svoboda duše. Také je toto období provázeno melancholickými stavy. Zatím nenastal úplně nový stav vědomí, ale vnímáme změnu a tak často nevíme, co bude dál.  Staré jsme již opustili. Nevíme úplně, co bude to nové, ale víme, že do starého se vracet nechceme.

Je to období, kdy se můžeme ocitnout v testu, jak moc důvěřujeme novému stavu tím, že přijde něco ze starého světa a velmi lákavě nás pokouší. Přichází to ve formě, po které jsme vždy v oběti toužili. Zkouší nás to na těch nejslabších místech.

Také to přichází jako melancholie a nejistota z toho, že zatím nevidíme, co kde je pro nás nové. Jsme většinou samy a máme pocit, že to nemůžeme moc sdílet, protože se nechceme nechávat stahovat a zároveň už si uvědomujeme, že umíme kráčet v nějakých chvílích úplně samy. Přichází noví lidé, skutečnosti, situace. Důvěry přibývá a my ji stále více vnímáme důvody, proč můžeme věřit. Dějí se synchronicity a my začínáme vnímat svou hodnotu.

Odpadá častá práce spolupracujících pomocníků, ale je stále potřeba. Potřebujeme potvrzení.

Je to fáze, kde můžeme padnout do hrdosti nad zvládnutou ušlou cestou a občas té pýše skočíme na špek. Pak se okamžitě propadneme do studu, pokud jsme to úplně nevychytali a hrabeme se znova po žebříku nahoru. Ale cestu už známe, tak je to rychlejší než před tím. Trvá to třeba týden nebo pár dní. Máme možnost se ve vibrační rovině hrdosti octnout znova a tam už ji zvládnout s pokorou, která se chová jako přísloví "neusínej na vavřínech". Tj. Ano, dosáhl jsi významné mety, ale pokračuj dál jako doteď, čeká tě další cesta. Buď bdělý.

Při takovém průchodu hrdosti jsme propuštěni do ODVAHY. Vibrační úroveň 200, kde už převažuje pozitivita nad negativitou.

Je to fáze, kde se potkáváme se všemi formami našeho mazaného ega. Je naprosto důkladně prověřováno ze všech stran. Všechny formy předchozích a dosavadních strachů jsou prezentovány, zda je máme přijaté. Je to ta nejsilnější látka, která nás stále může udržovat v oběti a někdy se s ní pracuje i léta.

S každým zvládnutým strachem se projevuje naše napojení do svého nejvyššího potenciálu.

Propojujeme se do víry, že o nás bude vždy postaráno avšak v plném propojení s hmotou tj. v přijetí svého původu. Vděčnost je nám tady největší pomocník. Jedná se nejprve o vděčnost slabší vibrace tzv. fejkovanou, která však později nabírá obrovskou sílu tak, jak zvládneme pochopení rolí všech našich manipulátorů a všech našich obětí. Když pochopíme opravdový význam, propouštíme se opravdovou nefalšovanou vděčností do nové fáze důvěry.

Důvěra přichází úplně ve všem.

Synchronicity hrají takovou souhru, že to vypadá jako že se vesmír stará jen o tebe. Přichází k naplňování svého účelu a vše se spojuje. Vnímáš svou hodnotu a to je podpořeno celou karmickou linií, právě proto, že došlo k odpuštění oběti a přijetí formou vděčnosti.

Cela rodová linie propouští své nevyužité síly oběti přes tvé vtělení a vypadá to, že ses snad naučil čarovat.


Řešení pro tuto fázi:

· Dále pracovat s průvodci, ale na volnější bázi. Více se spoléhat na vlastní vedení, které vzniká právě tím, že se dostavuje důvěra a pochopení vlastní hodnoty.

· Obrovsky důležité je pracovat s úrovní pýchy, která je v této fázi velmi zřejmá a viditelná. Přichází zkoušky, které dokonale prověřují naší důvěru.

· Stále více pracovat v novém nastavení a opouštět úplně staré „ jistoty“. Ve vztazích se rodí úplně nová poznání vztahu. Lidé se doslova znovu poznávají.

· Naše běžné každodenní rituály jsou již úplně vyměněné a stávají se rutinou.

· Vnímáme své hranice a už velmi zřídka zapadáme do vysilování se v situacích, které nás vysávají. Zůstáváme si věrni.

· Začínáme vnímat nové rozměry života a nové možnosti pro vztahy i pro své sebeprojevení.

·  Začínáme vnímat službu a ohodnocení své činnosti vnímáme jako výsledek své hodnoty.

·  Odchází ulpívání na čemkoliv

 

3.       Etapa – nacházíš svou sebe-motivaci, sebe-realizaci. Jsi v proudu.

Stáváš se přirozenou inspirací a vše se děje ve smyslu zákona nejmenšího úsilí. Jsi navíc v síle, která ti umožňuje vhodně pracovat se svou energií a tím pádem máš dost sil pracovat a podporovat druhé.

Příznaky:

·  Jsme naprosto v pochopení své služby. Potvrzení přichází ze všech směrů

·  Jsme v synchronicitě.

·  Dochází k regeneraci přes službu

·  Chápeme přesně své hranice

·  Díváme se na svět očima opravdového obdivu [východu slunce, krása přírody, lidský um, odvahy, krásy, zralosti, snahy být lepší… atd]. Díváme se vždy na svět z pohledu optimismu a oceňování

· Žijeme v hojnosti, protože hojnost vnímáme i v úsměvu od člověka, který se dlouhá léta neusmál. Přirozeně chodí hojnost všech podob, i finanční, kterou stále potřebujeme pro konverze v tomto světě

· Ladí se všechny vztahy a naše tělo mládne. Vědomí je bezčasové, a tak se stáváme věčně mladiství

 

Videa z You Tube:

Emoční a fyzické čakrové roviny - díl 1/4, Úvod

Emoční a fyzické čakrové roviny - díl 2/4, 1. a 2. čakra a jejich souvislost s nízkými emocemi

Emoční a fyzické čakrové roviny - díl 3/4, Jak se dostat z nízkých emoci?

Emoční a fyzické čakrové roviny - díl 4/4, Postup do vyšších vibrací

S láskou
Eva Kavková
www.evakavkova.com

Zdroj: http://www.evakavkova.com/blog/263/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico