O STRACHU, ILUZI ODDĚLENÍ (ODLOUČENÍ) A NEBOJÁCNÉM ODEVZDÁNÍ

datum 11. 3. 2022
Zdroj: Pixabay.com

„Abychom překonali nejvyšší strach – strach, že je člověk v této odysei zvané život vlastně sám – je nutné se tomuto strachu zcela odevzdat.
Abychom prožitkem poznali stav nebojácnosti, který přichází ze sladění se s vlastním Božstvím, je nutné podstoupit to, co by se dalo považovat za sérii zasvěcení.


Tyto projevy, jako zkušenosti, strachu ze stavu odpojení, jsou ve skutečnosti iluzorními zařízeními, které jste si sami vytvořili, abyste měli prostředky dokázat opak. Tím, že se vědomě rozhodnete v nejtemnější chvíli odmítnout vizi beznaděje, která se zdá nevyhnutelná, a místo toho si zvolíte vědomí, že výsledek bude odrážet vaše nejvyšší možné blaho, otevřete dveře dovnitř, do místa láskyplné důvěry, která vás povede domů.


O tomto slepém skoku ve víře se mluvilo odnepaměti a zná ho každá kultura v naší planetární historii. Přesto se většina vyjadřuje k tomuto odkazu s nádechem výsměchu ve světle velmi reálně vypadajících okolností. V tomto „okamžiku pravdy“ není požadována odvaha a hrdinství, ale úplná odpoutanost. Je požadována úroveň odevzdání, která uvolní veškerou připoutanost k výsledku. Této úrovně odevzdání se dosáhne, když člověk stojí na samém okraji svého nejvážnějšího strachu a v tu chvíli vnitřně ví, že se není čeho bát.


Přijměte se v těchto časech a uznejte sami sebe za mimořádný pokrok, který jako duše děláte v každém okamžiku bdění. Samotný fakt, že vás přitahuje čtení těchto slov, svědčí o vaší otevřenosti a sladění se s hybností této multidimenzionální cesty. Vězte, že to, že jste to udělali, odráží velkou odvahu z vaší strany. A pokud v tom budete pokračovat, navzdory odporu konsensuálního myšlení, dostanete se do popředí těch, kteří jsou předurčeni vynořit se v novém světě relativně nezraněni.“


ZDROJ: https://www.onenesswebsite.com/, Rasha
Sdíleno ve vědomí, že se Matrix rozpadá, a celý svět to nejen vidí, ale také cítí. Je to energetický proces.
Mikai https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico