O lidstvu, roku 2021 a dalších letech

datum 9. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Poselství od Michaela
„Začíná další rok, tentokráte 2021 dle vašeho kalendáře. V předchozím roce začalo docházet ke slíbenému odhalování masek a začalo vycházet najevo, na jaké úrovni se nachází v současnosti lidstvo a jeho kolektivní vědomí.
Díky událostem, které se udály, započaly i určité procesy k přeměně planety. Na začátku bych rád zmínil, že to hladký průběh pro „běžného obyvatele planety" mít bohužel nebude. Mnozí se snaží neustále dělat to, co vykonávali dlouhá léta. Je to zacyklení se ve starých zvycích a také stálý strach udělat něco jinak.
Lidé jsou odmalička manipulováni „systémem", který v podstatě vznikl v dobách starověku, možná ještě dřív. Doba si neustále vynucovala a stále vynucuje mít poslušné obyvatelstvo. Kdo poslušný nebyl a dovolil si vystoupit proti systému, byl většinou nějakým způsobem dehonestován, či rovnou odstraněn. To je důvod velkého strachu vevnitř vás samotných. Strach postavit se vůči těmto nátlakům a stát se svobodnou bytostí.
V roce 2021 započne další změnová vlna a bude trvat v nejlepším cca 5 let. Je totiž nutno započít proces navrácení vlastního myšlení lidem a propojení se se zdrojovou energií a svým vědomím. Systémoví lidé totiž svoje vlastní myšlení nemají a už vůbec nejsou propojeni se zdrojem. Další krok se vám jistě líbit nebude, tím je proces postupného odchodu lidí. Planeta je přelidněná dušemi, které si přišly zakusit období přechodu a zdejší podmínky. Zde krásně spolupracuje energie zdroje, planety, lidí (jejich těla reagující na energie). Proces bude poměrně intenzivní trvající asi 10-15 let. Zůstane na Zemi cca 80% obyvatelstva. Planeta přestane být Lunaparkem a začne sloužit již svému účelu. Až dojde ke změně vědomí u většiny zbylých obyvatel, tak se děti budou rodit zcela novým způsobem a nebude jich také tolik. Budete totiž žít déle a nebudete mít potřebu mít děti, jako jeden z životních cílů. Dnes je trend mít práci, bydlení a děti. Na přemýšlení nad těmito triviálními věcmi a povrchní seberealizaci nebudete mít již prostor. Budete řešit životní poslání, rozvoj svých darů a duchovní rozvoj, péči o Matku Zem apod.
Nejtěžším procesem nyní bude změna přesvědčení lidstva a téma náboženství. Zde to bude tvrdá spolupráce vědy s inkarnovanými velmistry magických věd. Během následujících 40 – 50 let plně ovládnete hmotu. Někteří svou myšlenkou, a mnohem dříve, a další pomocí technologie. Už teď dokážete v napojení na Zdroj vytvářet úžasné věci. Mnozí na tyto dary nyní nahlížíte jako na přestup do jiné dimenze. Ale není tomu tak, pobývat v jiných dimenzích budete jinak, mimo tělo a jen někteří. „
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico