Jak je psáno, před dvěma tisíciletími přišel na svět Syn Boží. Ježíš ale nepřišel sám. Byli dva. Jeden byl silný a sebevědomý, druhý byl jemný a nenápadný. Ten první zažíval velkou slávu, byl uctíván a vyvyšován, kamkoliv přišel. Byl rozhodný a přesvědčivý Oslovil zejména bohaté a ctižádostivé, slibuje jim vládu nad světem. Vytvořil organizaci a každému dokázal nabídnout něco, co jej přesvědčilo. Ten druhý chodil s ním a jeho úkolem bylo šířit lásku a bratrství. Byl pokorný, úslužný a mírný. V přítomnosti prvního byl zcela zastíněn jeho slávou, přesto jej následoval a věnoval jemu a členům jeho družiny všechnu svou lásku, i když ne se vším, co dělali, souhlasil. Všechna pozornost šla za tím smělejším. Ten brzy vládl jako král, poroučel a učil jen on a ten druhý se mu neodvážil postavit. Rozhodoval za oba. Všechnu lásku druhého si bral pro sebe.

Dny proroctví minuly a mladší zjistil, že jeho evangelium nikdo nezná. Jeho láska, kterou se snažil po celou dobu dávat najevo, se v srdcích lidí nikde neuchytila. Nebe dosáhli jen ctižádostiví, silní, mocní a bohatí. Svatost a lidská prostota nedoznaly u lidí úspěchu. Naopak se mezi lidmi rozmohla pýcha, nenávist a touha vládnout. Když viděl, čemu dopomohl vzniknout, byl z toho smuten, ale nedokázal s tím nic udělat. Pocítil hlubokou prázdnotu ze selhání. Ze žalu se zabil. Jeho smrt ale způsobila zkázu i toho druhého.

Pak nastala doba velkých pohybů ve společnosti a zlověstných událostí. Znamení napovídala, že se blíží doba velkého soudu – Armageddon. Naplňovala se všechna proroctví, která byla apoštoly předtím vyslovena a jak je lidé znali, jedno po druhém. Propuklo peklo a Zlo zachvátilo zemi. V nejhorším okamžiku lidé čekali na naplnění posledního proroctví: Tehdy, kdy bude národu nejhůře, když bude město obklíčeno nepřáteli, všude bude vládnout bezpráví a vše bude ztraceno, zasáhne Bůh zázrakem a ve velké slávě sestoupí spása z nebe a svět bude zachráněn a nastane království Boží. Lidé čekali do poslední chvíle, ale k ničemu nedošlo. Zlo pokračovalo a vše zničilo. Lidé ztratili víru ve svého Boha. Stále čekali, ale nikdo nepřišel. To trvá dodnes. Někteří z těch, kteří přežili, vzali mrtvé tělo oběšeného a začali jej uctívat. Ten druhý byl onen, kterého Ježíš nejvíce miloval.

J.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png