O CTNOSTECH JENŽ VEDOU K NESMRTELNOSTI

datum 18. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Tkaní našeho vlastního Božského vývoje je bez chyby v moudrosti. Uctívejte a oslavujte život každý den a před vámi se otevírá cesta očištění a překonání. Na vaši cestu budou vystaveny Božské zkoušky - v dokonalém souladu s vaším osudem.
Překonání těchto zkoušek je cestou odvahy i pokory. Obě ctnosti musí být zvládnuty před konečným překonáním smrti. Pokora bez odvahy vede ke zpomalení duchovního růstu. Odvaha bez pokory vede k prožívání bolesti. Nedostatek odvahy i pokory vede ke stagnaci bolesti. Tomu se říká peklo.
Únik z tohoto pekla je ve schopnostech všech bytostí. Vystoupat po schodech do nebe vyžaduje jen jediný počáteční krok. Cesta výstupu k vyvrcholení vaší pravé vůle začíná tímto jediným krokem a brzy se pozvedne na ty nejvyšší náhorní plošiny radostné lásky. S odvahou, pokorou a upřímnou snahou o vytrvalost, si najdete svoji cestu!
Stále je čas pro každého z nás změnit stezku, kterou cestujeme, a najít dálnici ke hvězdám. Ve skutečnosti je každá bytost hvězdou, která je pro vytvoření světla, závislá pouze na své vnitřní alchymii srdce. Váš výlev vděčnosti naplňuje mysl, vůli, srdce a fyzické tělo světlem, které osvětluje cestu nesmrtelnosti a přeměňuje hmotné tělo na dokonalý nástroj ve službě Božské vůli - oduchovnělé fyzické tělo, které se může objevit na jakémkoli místě existence a v případě potřeby se teleportovat na pomoc při Božském vývoji Nového Jeruzaléma. Vyzařování vděčnosti je duchovní oheň, který radostně spálí veškerou faleš a iluze v celém vesmíru!
Do té míry, do jaké vyjadřujete pravdu o fyzické nesmrtelnosti ve všech svých myšlenkách, slovech a činech - tak bude vesmír podporovat vaše úsilí. To je skutečná duchovní prosperita. To je život bohatý a věčný.
ZDROJ: Robert Coon
Sdíleno v šíření energie krásné a jednoduché pravdy o fyzické nesmrtelnosti,
Mikai.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě