Nový rozhovor s Cobrou - část II

datum 18. 1. 2019
ČÁST II:

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. Měl si zvláštní důvod, proč jsi si zvolil Astrologickou mapu pro tuto meditaci nad New Yorkem, pokud jde o čas, který jsi nastavil? Je New York obzvláště významný v tomto zatmění kvůli tomu, že Wall Street je přímo na Manhattanu, nebo je to náhoda?

COBRA

New York je velmi významný. Na základě ... bych řekl…, že pro tuto meditaci jsou významnější vortexové body, ale nikoliv kvůli Manhattanu či dokonce Wall Street, je pro to jiný důvod.

THE UNKNOWN LIGHT-WARRIOR

Chápu. Celý New Yorku, zvláště Long Island, bývaly extrémně posvátné pro 13 kmenům domorodých indiánů, kteří žili v této oblasti. Nyní existuje nějaká zvláštní cesta, aby New York a Long Island mohly být při tomto zatmění aktivovány?

COBRA

Řekl bych, že všechny vortexy podél cesty zatmění budou aktivovány ... nejen Long Island.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. V pořádku. Velmi zajímavé. Nyní – Síly Světla, zvláště skupiny mimo Zemi, s nimiž pracuješ ... očekávají extrémní odpor od fyzické a nefyzické temnoty před a během této hromadné meditace při lunárního zatmění?

COBRA

Dobře, to, co se očekávalo, se již děje. Je tu velmi silný odpor, počínaje částečným slunečním zatměním, které se už stalo ... myslím, že to bylo 6. ledna. V těchto dvou týdnech vedoucích k zatmění Měsíce dochází k velkému vyčištění, které je velmi intenzivní a někdy může dosáhnout brutálních úrovní. Toto vyčištění vyčistí některé z tmavších aspektů potlačené lidské psyche a může vést k většímu násilí a Síly Světla dělají vše, co je v jejich silách, aby snížily úroveň násilí v daném časovém rámci.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo rozhodně. To je skvělé. Dobře ... teď jestli... očekává se od nás, komunity Pracovníků Světla na povrchu,... ne že se na to spoléhá, ale je mnohými skupinami mimo tuto planetu od nás očekáváno, v rámci naší účasti na této masové meditaci, nejenom ukotvování Světla, ale také podržení energií v klidu, pro planetu a pro nevědomou většinu lidí na povrchu, aby mohli vstřebat a navýšit to Světlo?

COBRA

V zásadě ano. Kdykoli ukotvujete Světlo, stabilizujete také energetický vzorec na povrchu planety. Jedná se o dvě strany stejné mince. Takže každý, kdo ukotví nějaké světlo, stabilizuje planetární energetickou síť.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Opět lidi, další připomínka vaší kritické role ... to je další obrovská role, kterou hrajeme - stabilizovat věci ... udržet věci stabilní a hladké ... je to obrovská, obrovská zodpovědnost, kterou vy a já máme ... tak to mějte vždy na paměti. Dále jsi zmínil, že Kosmické Centrální Slunce vyšle po celém stvoření obrovský puls Světla ... a to vyvolá počátek konečného odstranění temnoty z celého stvoření ... a že toto Kosmické Centrální Slunce je zjevně něco jiného nebo předpokládáme, že je v tom rozdíl od Galaktického Centrální Slunce, ale v minulosti jsi o tom málokdy mluvil. Proč se to nyní dostává do popředí, když lunární zatmění je něco, co se děje jen v drobné části této galaxie ... je to jen naše sluneční soustava a Zodiak ... takže jen prťavá část všeho – co – je?

COBRA

Ok, každá masová meditace, kterou jsme udělali, je vytvářením nebo budováním spojení mezi naším fyzickým světem a vyššími dimenzemi. A každá taková úspěšná meditace prohlubuje a rozšiřuje toto spojení a naše spojení se Zdrojem posiluje, a tak jsme pomalu postoupili do bodu, kdy se můžeme poprvé začít vědomě propojovat s Kosmickým Centrálním Sluncem. Kosmické Centrální Slunce je daleko za hranicemi a je mnohem mocnější než Galaktické Centrální Slunce. Galaktické Centrální Slunce dohlíží pouze na evoluci této konkrétní galaxie, zatímco Kosmické Centrální Slunce dohlíží na vývoj celého vesmíru ... a tentokrát poprvé se vytvoří přímé spojení. Vlastně nikdo pořádně neví, jak takové spojení vypadá ... protože nikdo v posledních ... řekl bych ... 14-ti miliardách let naší kosmické historie toto spojení nevytvořil, takže se nacházíme v jednom z klíčových momentů evoluce, který vede z uplynulého kosmického cyklu do nového kosmického cyklu. A jak pravděpodobně víte, tato planeta je v tomto procesu klíčová, protože je ohniskem temnoty jako principu, v tomto konkrétním Vesmíru. Takže to je důvodem, proč toto zatmění není jen malé drobné zatmění na titěrné malé planetě obíhající kolem titěrné malé průměrné hvězdy na okraji malé galaxie. Je to ohnisko transformace kosmického významu. A to je důvodem, proč jsme tady. Byli jsme vybráni, abychom tu byli. Plánovali jsme tu být. A nyní v tomto konkrétním okamžiku, konkrétně pro tento konkrétní účel pomoci při zvratu tohoto kosmického cyklu během tohoto zatmění a přímo propojit povrch této planety s Kosmickým Centrálním Sluncem, tak, aby mohla být spuštěna další fáze Prolomení Komprese.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Wow. Tak to je obrovské. Dobře, takže jsme úplně doslova na celovesmírné úrovni ... pokud ne na multiversální úrovni, tvoříme dějiny, částečně proto, že to nebylo dřív ... alespoň z hluboké fyzické úrovně hustoty ... dá se to tak říct?

COBRA

V tomto konkrétním Vesmíru to nikdo tímto způsobem nebylo provedeno. Je to poprvé. Takže zcela určitě nevíme, co máme očekávat.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Je to velmi nezmapované území ... což je velmi vzrušující. A stalo se to nebo bylo provedeno v jakémkoli jiném Vesmíru? Pokud víš?

COBRA

Byl to již dříve provedeno, ale jak víte, každý vytvořený vesmír měl jinou strukturu ... různé podmínky ... a toto je jediný vesmír, který zažil temnotu ... nebo bych řekl, že je to jediný Vesmír, který ještě existuje ... který nyní ještě existuje ... který zažil temnotu a tak je tato konkrétní situace zcela jedinečná.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. Ale bylo to provedeno z fyzické úrovně hustoty v některém jiném vesmíru?

COBRA

Ano. Ale bez silné přítomnosti primární anomálie.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, to to dělá zcela odlišné a jedinečné, myslím ... přinejmenším tak. Dobrá, no, to je obrovské, lidi. Víte, že jsme ještě jednou potvrdili skutečnost, že jste součástí historie a my všichni společně doslova vytváříme dějiny, děláme něco, co ještě nebylo uděláno. Slyšeli jste to z první ruky. Je to tak hluboké ... a je to dobrý důvod, proč se těšit a zúčastnit se této meditace příští pondělí (21. ledna 2019 v CZ/SK) ... ať jste kdekoli ve světě. Dovolte mi, abych se zeptal .... jsou si pozitivní skupiny mimo náš svět plně vědomé a plně si oceňují rozsah extrémního poškození a více vrstveného útlaku a suprese povrchové populace Pracovníků Světla ... a to, do jaké míry tato situace jednoznačně ovlivnila míru účasti povrchové populace v masových meditacích?

COBRA

Dobře, je to obtížná otázka, prostě proto, že pozitivní skupiny mimo svět nemají stejné zkušenosti, jaké máme na povrchu planety. Mohou vidět, co se děje, ale nemají tušení, jaká je skutečná zkušenost být na povrchu planety oddělený od Světla a podpory ... jak se cítíme a jak to skutečně vypadá. Takže mají svoji vlastní představu a pochopení, které je, řekl bych... daleko, daleko od pravdy, protože nemají přímou zkušenost. Je to prostě stejné, jako když se vás někdo zeptá, jak si myslíte, že cítí děti v Africe, když umírají hlady ... nemáte tušení. Můžete vidět fotografie v televizi a máte o tom nějakou představu, ale nemáte tušení, jak se cítí. A tady je to stejné, jak tyto pozitivní síly mimo svět nemohou skutečně pochopit to, čím si povrchová populace prochází.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. To jsem si myslel. Je to jeden z těch klasických případů, kdy můžete skutečně něco pochopit jen, když tím sami procházíte to sami a pak je vám to opravdu jasné. Jedna kritická věc, o které mluvit, je ... jestliže by pozitivní skupiny mimo náš světě přímo zasáhli do vyčištění a uzdravení příslušníků povrchové populace, aby ti lépe naplnili svůj potenciál a účel duše ... způsobilo by to přímou intervenci negativních mimozemských skupin, ať už by k tomu došlo fyzicky nebo nefyzicky?

COBRA

Ano, samozřejmě. To je hlavní důvod, proč Světelné síly nezasahují, protože by došlo k okamžité odvetě negativních skupin. To je tím hlavním problém, který na této planetě máme.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jedna věc, kterou bych se raději zeptal, kdyby neexistovali plasmatické topletové bomby a s tím hrozba odvety s pomocí plazmatických topletových bomb, bylo by to potom s tou pozitivní intervencí bezpečné?

COBRA

Ano. Všechno ostatní jsou Síly Světla schopné odstínit, takže pokud by byly odstraněny všechny toplové bomby, měli bychom Událost do patnácti minut.

NEZNÁMÝ LIGHTWARRIOR

Dobře. V pořádku. Takže těch 144 000 Starseeds bytostí na Zemi, kteří přišli na tuto planetu přes Hvězdné Brány, zejména přes Sírius a Plejády jako mandala rodiny duše, za účelem osvobození Země (a kteří jsou také považováni za kusy ... každý z nich kus nebo střípky Svatého Grálu) hrají obrovskou roli v době tohoto zatmění?

COBRA

Ano.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. A jakou mají zvláštní roli? Existuje ještě něco, co můžeš přidat k tomu, o čemž se mluvilo v minulosti?

COBRA

Teď ne. Ještě ne. Můžu říci víc po skončení meditace.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. No, jdeme, lidi. Vypadá to, že jste součástí velmi skutečné ... opravdické operace – operace planetárního osvobození. Takže to vemte vážně, jako by to byla dobrá kariéra v Matrixu. No, ještě vážněji než to. Dobře, obrovské, obrovské věci. Cobro, chci se krátce dotknout hierarchie temnoty na fyzické úrovni. Před třemi týdny jsme měli v pořadu Thomase Williamse a on jenom rychle vysvětlil, že pokud jde o fyzickou rovinu, jak tam byl ... rád bych si myslel, že už to tak není, ale říkal, že nahoře je Drak... Chimeru teď necháme stranou ... že Drak byl nahoře a pod ním tak zvaní "Rodiče" v počtu asi 20 nebo 21 z nich ... kteří, jak to vypadalo, byli tvořeni nanotechnologií a jsou z většiny nesmrtelní... a že jsou tak trochu pod tím Drakem a každý z těchto rodičů, abych tak řekl, má na starosti skupiny ... kruhy černých mágů a pod nimi že jsou pokrevní linie - rodiny Černé Šlechty. Narazil jsi někde na ty kruhy černých mágů. Narazil si na informaci, že to skutečně jsou černí mágové?

COBRA

Dobře. V podstatě popisuje strukturu Illuminati a někteří ty Draci jsou na vrcholu struktury Illuminati, ale nad nimi je Černá šlechta, takže... řekl bych ... kruhy černých mágů jsou tou základní organickou strukturou sítě Illuminatů po celé planetě.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. A ty říkáš, že ti Draci jsou jednu příčku pod úrovní pokrevních linií Černé Šlechty. Je to správně?

COBRA

Ano.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Dobře. No ať tak, či onak, určitě jsou kolem vrcholu. Ok, rychlá aktualizace stavu v nefyzických rovinách, zejména plasmatické rovině a s plasmatickými topletovými bombami. Tak za prvé, je plasmatická rovina stále tou hlavní překážkou, kterou je potřeba vyčistit, protože tam je stále ještě většina primární anomálie?

COBRA

Je to tak stále ... a bude to tak... až do samého okamžiku, kdy se objeví Průlom.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, chápu, že nemůžeš moc odhalit. Etherická rovina, mentální rovina a astrální rovina... vypadají docela dobře nebo tyto spodní podroviny stále potřebují trochu práce?

COBRA

Ještě je potřeba udělat práci, ale řekl bych, že dochází k postupnému zlepšování těchto plání.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, tak lidi, jestli to způsobuje, že se cítíte trochu netrpělivě ... tak znovu výzva – připojit se k naší masové meditaci. Je potřeba se chopit této příležitosti. Opravdu. Velkým způsobem. Dobře, Cobro, můžeš nám stručně říct – pokud to vůbec víš - jaký je obecný pocit a morálka v Hnutí Odporu v tuto chvíli a okomentovat Konfederační skupiny, typicky Plejáďany Síriány, máš něco, co s námi můžeš v tomto ohledu sdílet?

COBRA

V podstatě jsme uprostřed války ... takže nejsou ... jsou zaměřeni na prosazování ... jsou zaměřeni na vytvoření Průlomu. Mají některé naprosto vzrušující plány, ale ty budou odhaleny až ve správný čas.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. A jejich morálka je vysoká?

COBRA

Jejich morálka je zcela vysoká. Existují určité obavy. Ale jejich celkový pohled na celou situaci je zcela pozitivní.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Rozhodně. Ale samozřejmě stále panuje trochu napětí ... zvláště pokud jde o určité věci, předpokládám ... což je pochopitelné. Tak to ve válka chodí. Dobře, Cobra teď ... chtěl bych to zakončit s tím, že ... a říkám to ze srdce ... jste poskytnul povrchové populaci jedinečné informace, které většina z nás nedokázala najít nebo se k nim dostat odnikud jinde ... zvláště pokud se jedná o nefyzické roviny... Chimeru ... plasmatické topletové bomby ... a mnoho aspektů historie lidstva. Nejen to... je samozřejmě i na několik dalších důvodů ... a jsem si jistý, že mluvím za všechny, kteří tě už nějakou dobu sledují ... nikdy na to nezapomeneme a my tě za to milujeme ... a ať se nikdy necítíš sklíčený, nebo dole z nějakých rozporů, nebo bojůvek v síti Pracovníků Světla, protože škody způsobené Pracovníkům Světla od dob Atlantidy – i předtím – byly šílené… směšně obrovské a já se nedivím, že většinu Pracovníků Světla to zanechalo ve stavu, kdy jsou buďto neaktivní anebo příliš poškození na to, aby dobře fungovali. Takže tím bych chtěl skončit, a pokud chceš něco k tomuto projevu vděčnosti z mého srdce něco říct…

COBRA

Dobře, díky za to. Já rozumím tomu, čím si povrchová populace prošla - ale musím dodat, že moje psychologické složení je trochu jiné, takže se tomu musím určitým způsobem přizpůsobovat ... tomu, co se tu děje .... protože pro mě je to naprosto cizí. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych pozvat všechny, aby meditovali - a zúčastnili se tohoto velmi zvláštního okamžiku - což je zcela klíčové a může do značné míry ovlivnit, jakým způsobem budoucí zrychlení proběhne. A Vítězství Světla.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Lidé, Vítězství Světla. A je to skutečně obrovská a obrovská příležitost k urychlení celého procesu planetárního osvobození bez drsnosti ... aby to bylo co možná nejhladší. Takže, Cobro, děkuji za všechno a zůstaň silný a my se s tebou zase rádi setkáme na nefyzických pláních, a jak předpokládám, tak při lunárním zatmění 21.1.2019.

COBRA

Dobře, budu přítomen. V podstatě budu přítomen určitým způsobem, který je docela zajímavý.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Fantastické. To je skvělé. Děkujeme za tvoji inspiraci a zase si někdy promluvíme ... doufejme, že brzy po lunárním zatmění s nějakou skvělou zprávou.

COBRA

Dobře. Dobře. Velmi dobře.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Fantastický. Dobře. Tak tady to máte lidi, to byl Cobra.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico