Nový rozhovor s Cobrou - Část I

datum 17. 1. 2019

Originál přepisu byl publikován 13.1.2019

THE UKNOWN LIGHTWARRIOR (pozn. redakce: Neznámý Bojovník Světla)

OK, Cobra, můj kamarád astronom z toho málem upadl, když se snažil vyhodnotit ten neobvykle vysoký počet aspektů s tímto Lunárním zatměním, je jich 20, jak si uvedl na svém blogu… pak z toho upadl ještě jednou, když si spočítal numerologii pro toto zatmění Měsíce, a zkombinoval ho s tou astrologickou analýzou. Řekl, že tento rok by mohl být tím rokem, na který všichni čekáme. Takže bez toho abych vyvolával senzaci… souhlasíš s tím, že se ta přehrada někdy letos konečně protrhne… zejména jestliže účast na společných masových meditacích je vyšší než obvykle?

COBRA

Já se v zásadě nepouštím do žádných předpovědí, protože si myslím, že lidé jsou příliš zaměřeni na konečný výsledek – kdy nastane Událost – každý hádá, kdy to bude. O tom to není. Je to o tom, že organicky spolupracujeme a přispíváme k celému tomu procesu. Není to pouze externí záležitost, která se nám stává. Nejsme pasivními pozorovateli. Jsme toho spolutvůrci. Takže podle mého názoru „Kdy nastane Událost“ je špatně položená otázka.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo. S tím jsem vždycky souhlasil v tom smyslu, že je potřeba opustit klub čekáčů a prostě se soustředit na přítomný okamžik, myslím. Dobře pojďme se tedy pustit rovnou do těch astrologických aspektů. Jaké jsou ty nejdůležitější aspekty, z těch dvaceti, které planety a asteroidy v té tabulce vytvářejí s Galaktickým centrem a z Plejádami a Síriem?

COBRA

Dobře, skutečně tu je několik konfigurací, které bych rád zmínil. První je „Grand Cross“ (pozn. redakce Velký, Jižní Kříž) konfigurace, která staví mnoho planet do extrémního napětí, které se řeší velkým průlomem. Tento průlom není definovaný – jak se stane anebo co přesně tím průlomem bude, ale zcela určitě nastane náhlý a intenzivní příval energií vstupujících do planetární situace. Pak tu máme mnoho aspektů ke Galaktickému Středu. Také tu je mnoho aspektů k Plejádám a mnoho k Síriu. Takže mnoho planet a asteroidů aktivuje tyto tři Hvězdné Brány. To znamená, že tyto tři Hvězdné Brány budou velmi aktivní v celé procesu během Meditace Návrat Světla a během toho zatmění Měsíce. Mohl bych ty aspekty popsat jeden po druhém, ale nemyslím… jsou to technické detaily… nemyslím, že je to důležité. Pokud chceš, můžu některé vyjmenovat… je to na tobě.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo, jen pár z nich, protože celkem je jich dvacet… jen pár těch hlavních, u kterých si myslíš, že to lidem pomůže, když o nich budou vědět.

COBRA

Ok, v zásadě Pallas je v aspektu ke Galaktickému Centru, Mercury je v aspektu ke Galaktickému Centru, Chyron je v aspektu ke Galaktickému Centru, Uranu je v aspektu ke Galaktickému Centru, „Lunar Node“ je v aspektu ke Galaktickému Centru. Takže to je pár z těch, které spouští Galaktický Střed. Potom Měsíc je v aspektu s Plejádami, pak máme Slunce také v aspektu s Plejádami, máme Chyron v aspektu s Plejádami a Uran v aspektu s Plejádami. Máme Mars v aspektu se Síriem, máme Saturn v Aspektu se Síriem, máme Venuši v Aspektu se Síriem, máme Jupiter v aspektu se Síriem a tak dál. V podstatě sporo všechny planety a všechny asteroidy v této tabulce jsou nějakým způsobem v aspektu k některé z těch tří Hvězdných Bran, což je úžasné. Jednoduše řečeno je to velmi silná konfigurace. A navrch toho máme „Grand Cross“, což je super intenzivní.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Ano je to docela udivující, jak všechno splývá v jeden velký okamžik „NYNÍ“, který představuje masivní příležitost pro nás pro všechny… což je hlavním tématem tohoto rozhovoru, tak jak se to vztahuje k zatmění Měsíce a všem jeho aspektům. Nyní, co to znamená, že spouštějí Galaktický Střed, pokud je to správná otázka?

COBRA

To znamená, že je tam určitá… ok, každý astrologický aspekt vytváří v našem Solárním Systému rezonanční pole. A jestliže existuje nějaký aspekt, otevírá nějaké dveře – cestu – od té konkrétní hvězdné brány, skrze solární systém, směrem k povrchu naší planety. Takže to, že jsou tyto tři Hvězdné Brány aktivovány znamená, že tam jsou tři různé hyperdimenzionální plasmatické proudy, které se otevřou pro energie Galaktického Středu, pro energie Plejád a pro energie Síria, aby se ty přelily přes náš Solární Systém a přes povrch Země.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Wow. Docela obrovský. Dobře, je to docela obrovské. Takže ... v pořádku ... co to znamená, když je planeta nebo asteroid zvláště v aspektu k Siria ... to znamená, že Siriánci se budou více angažovat v planetárním osvobození než bytosti z jiných planet nebo co nám o tom můžete říct, cokoliv?

COBRA

Energie hvězdné brány Síria začne proudit tou plazmou ... Řekl bych, že plazmatickou hyperdimenzionální trubicí směrem k povrchu Planety. A samozřejmě Síriané, protože jsou více propojeni s tímto hvězdným systémem, budou extrémně aktivní a opět budou také Plejáďané aktivní, protože pro Plejády máme stejný aspekt. A Centrální Rasa bude také velmi aktivní. Takže je to jako ... Řekl bych, že tři klíčové pozitivní mimozemské rasy budou extrémně zapojeny do této konkrétní aktivace.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Takže se dostáváme k té další otázce – kterou byly aspekty Plejádské Hvězdné Brány Alcyone … takže tohle je jen jedna z těch hvězdných bran, která se během zatmění aktivuje?

COBRA

Ano, je to stejný princip.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, teď je ... ... abych dal lidem vědomý referenční bod s minulými zkušenostmi, myslím ... um, existuje energetické spojení mezi obrovským a klíčovým slunovratem 21. prosinec 2012 a tímto lunárním zatměním 21. ledna?

COBRA

Neexistuje žádná přímá korelace mezi těmito dvěma ... jsou to naprosto odlišné energie, zcela odlišné konfigurace a má to zcela jiné pozadí.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Ale pokud jde o rozměr, rozsah, důsledky ... tak tu máme něco, co je na stejné úrovni významu jako 21. prosince 2012?

COBRA

Na stejné úrovni ano. Ano.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, tak to všichni opravdu všimněte. To je důvod, proč jsme skutečně ... to je případ situace „All hand on the deck!“ – „Všichni na palubu!“... pro společnou meditaci 21. ledna 2019. Ujistěte se, že se zúčastníte.¨

Dále… došlo k nějakému druhu manipulace s časem ... Jako jeden příklad Thomas Williams mluvil o čtyřleté časové smyčce a podobně, což nám mohlo zabránit v tom, abychom viděli některé změny, k nimž došlo v prosinci 2012 na fyzické stránce úroveň? Víš o tom něco?

COBRA

Ne, to není pravda.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Nyní existuje nějaké energetické spojení mezi tímto plným lunárním zatměním z roku 2019 po celé Americe a plným solárním zatměním nad celou USA v srpnu 2017? Je tu možnost vzít tyto energie a nyní ty změny rozšířit?

COBRA

Dobře, vlastně ano, existuje korelace. Tato meditace dne 21. srpna 2017 nad Spojenými Státy zpustila určitý proces, který probíhá od té doby doposud... a my nyní celou tuto situaci pozvedáme na novou rovinu... prošli jsme touto zkouškou, … a nyní rozšiřují tuto úroveň na další úroveň.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR 

OK, to je skvělé. Abychom si to ujasnili, jestliže bude dosaženo kritického množství meditujících, kteří se připojili, máme tu výhled na stejný průlom, jako minulý rok 21. srpna 2017 při zatmění Slunce. Souhlasíš?

COBRA 

To bylo předposlední rok ... to bylo 2017 ... teď je to rok 2019. Ale ve skutečnosti se tentokrát díváme na větší dopad.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Tak jdeme, lidé. Je čas se toho chopit ... všeho nechat a opravdu toto pořádně uchopit. Tady to máte, ... potvrdil to Cobra. Někteří lidé říkají: "Pokud je to ve hvězdách, tak se to stane," takže nemusím "tlačit" tak, abychom se ujistili, že dostaneme kritické množství účastníků. S tím souhlasíš?

COBRA

Ok, pokud je to ve hvězdách, zůstane to ve hvězdách. Chcete-li, aby se to stalo, musíte podniknout fyzickou akci.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR 
V pořádku. Perfektní. Proč je naše zapojení do meditace skutečně jednotného způsobu na povrchu planety rozhodující pro to, aby se věci staly mnohem rychleji ... a hladší?

COBRA

Protože transformace ... Průlom ... musí proběhnout prostřednictvím povrchové populace. Pokud chcete prožít tento přechod v plošné populaci, je třeba, aby na povrchu byli lidé, kteří budou směřovat energii pro tento přechod ... není jiná cesta ... nedá se to obejít.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo, jo, jo. Dobře, tak jsme prostě dali zelenou posunu, abych tak řekl a dali jsme souhlas se zkušeností se Zlatým Věkem, nebo existuje něco více esoterického, jak naše těla, DNA a energetické systémy mohou pracovat s hvězdnými bránami během tohoto zatmění?

COBRA

Dobře, v podstatě zatmění je okamžik, kdy není čas ... je to okamžik s přímým spojením s 5 D a vyššími dimenzemi. Je to okamžik pro svobodné rozhodnutí. Je to okamžik, kdy jsou možné kvantové skoky. Takže můžete využít energii zatmění, abyste se rozhodli spustit kvantové ... kvantový posun ve vašem vědomí a ve vašem procesu manifestace. A planetárně řečeno ... celosvětově řečeno, budeme účinně vytvářet určitý kvantový skok v planetární situaci ... a řekl bych, ... že určité nové procesy vedoucí k planetárnímu osvobození budou v tomto okamžiku zahájeny ... a nemám ještě dovoleno o tom mluvit podrobně.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Ano, rozumím. Znovu, lidi, to ještě znovu podtrhuje nutnost být aktivní a zúčastnit se toho hezky rozhodujícího a kritického dne. A teď, jak Chiméra a Archoni zasahují do toho, co se má stát, myslím obecně ... a jak lidé mohou meditující na povrchu planety, tomu mohou zabránit a zajistit, že to, co je "napsáno ve hvězdách" se skutečně stane s plným potenciálem?

COBRA

V podstatě to, co dělá Chimera ... nebo Archoni dělají ... odrazují lidi od meditace toho dne tím, že tlačí na jejich slabé psychologické body ... tím, že odvádějí jejich pozornost k jiným věcem ... tím, že ovlivňují, aby zapomněli... tím, že je odradí od účasti ... Toto je hlavní strategie, kterou používají. A opět je to válka ... to není piknik ... takže lidé, kteří meditují, tlačí na vítězství ... k osvobození a každý, kdo se zúčastní se počítá... a znovu nemohu slibovat rychlé výsledky. Tato situace na planetě je mnohem těžší, než kdokoliv očekával. Takže musíme tlačit dopředu, dokud to neuděláme ... to je vše, co můžeme udělat .... není nic jiného, ​​co bychom mohli udělat.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo to je pravda. Velmi dobře řečeno. Dobře ... existuje více informací o tom, co se děje vícedimenzionálně, když děláme kritické masové meditace? Například ... existují vícerozměrné verze našich osob, které se účastní činnosti na různých úrovních existence?

COBRA

Ano, samozřejmě. Vaše fyzické vědomí se stará o fyzický aspekt aktivace, zatímco vaše vyšší já a vyšší aspekty vaší bytosti se starají o vyšší dimenzionální aspekty stejné aktivace, takže vše je pokryto... všechno se mění.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

A všechno je rozpracováno a rozpoutáno z hlediska našeho potenciálu, když se fyzická účast uskuteční velmi vědomě a úmyslně, je to tak.

COBRA

Správně, ano, přesně.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR 

Musí se fyzická účast uskutečnit, aby spustila ty vícerozměrné aspekty, aby bylo zajištěno, že v tom nebude zmatek?

COBRA

Ano, samozřejmě. Fyzická účast musí nastat, pokud chceme spustit vícerozměrnou přeměnu týkající se povrchu této planety.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, tak tady to máte lidi. Slyšeli jste nahlas a jasně. V pořádku. Nyní s Uranem v „T-Square“ postavení ke Slunci ve 4. domě základů
(a současně v opozici proti Měsíci), je to čas, kdy se obyčejní lidé mohou náhle převrátit, pokud chcete a "propojit si body" mnohem snadněji a začít probouzet masy?

COBRA

Dobře, řekl bych, že ty z řad tzv. Starseeds, kteří ještě nebyli probuzeni až do tohoto okamžiku, by mohli náhle mít ten "Ah Ha!" okamžik a najednou se probudit k této vyšší realitě a k situace na této planetě. A také masy mohou dostat nějaké odhalení prostřednictvím masmédií. Jsou připraveny věci ze zákulisí, které by mohly být odhaleny kolem té doby.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. A znovu, lidi, to potřebuje naši podporu pro toto... pro Alianci Země, pomoci jim to dosáhnout. Hrajeme zde tak kriticky zásadní roli. Tak si to pamatujte. Dobře, jak se můžeme spojit se Síriánskou hvězdnou bránou a Plejádskou Alcyonskou hvězdnou bránou, abychom pomohli přivést Zdrojovou Energii z Galaktického Centrálního Slunce ... Jinými slovy, jak se s těmito hvězdami spojujeme energicky?

COBRA

Dobře, nejúčinnější způsob je, když je jasná noc. Jdete ven a jen se připojíte ... a pozorujte ... pozorujte Sírius (hvězdu) a pozorujte a pozorujte Plejády. Obojí je viditelné na severní polokouli, takže by to nebylo příliš těžké zařídit během... řekl bych ... šest nebo sedm nebo osm nocí před samotnou aktivací. S Hvězdnou Bránou Síria se také můžete připojit přes kámen cintamani a můžete se spojit s Plejádskou Hvězdnou Bránou pomocí vltavínu (moldavitu).

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Fantastický. A jak nám pomáhá naše napojení na ně dostat více zdrojové energie na povrchu planety?

COBRA

Okay, hvězdné brány Síria a Plejád jsou dvěma hlavními zdroji Zdrojové Energie, filtrované samozřejmě různými dimenzemi, které pomáhají v procesu planetárního osvobození.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Rozhodně. Dobře, zmínil ses ve svém článku k této meditaci, že mezi Silami Světla a temnými sílami na povrchu této planety je patová situace. Uveď prosím několik příkladů této patové situace, kterých si lidé mohou anebo nemusejí být vědomi. Například, všichni víme, že Kabala nebo klasická média establishmentu udržují určitý stupeň kontroly nad lidským vědomím, které udržuje nevědomou většinu rozdělenou. Co jiného tam je, o čem můžeš mluvit?

COBRA

Dobře, hlavním patovou situací jsou samozřejmě topletové bomby. Topletové bomby jsou tím hlavním důvodem, proč v současné chvíli neprobíhají žádné přímé akce. Druhou patovou situací, kterou bych chtěl zmínit je situace s implanty. Většina lidí se nechce probudit prostě proto, že jejich implanty jsou tak silné. A třetí aspekt, který je zde velmi aktivní, je dezinformace ... myslím tím dezinformace šířící se přes internet. Řekl bych, že více než 80% všeho, co je napsáno v alternativních médiích, je dezinformace. A lidé jsou prostě bombardováni s tolika neprokázanými prohlášeními prostřednictvím alternativních médií, že celá věc ztratila svůj význam a ve skutečnosti se stává odváděním pozornosti.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobrý postřeh. To je opravdu důležitý bod, který je třeba dát do popředí a být si toho vědom. Samozřejmě, lidi, to neznamená, že ignorujete nebo odmítáte všechny informace, které narazíte ... určitě se snažíme poskytnout nefiltrované, přesné a přehledné informace a samozřejmě Cobra dělá co může, to není potřeba zdůrazňovat. Dobře, Amerika je po dlouhou dobu považována za "nový svět" přinejmenším západní civilizací ... a myslím, že také drží nejvíce Atlantské energie. Pak je tu skutečnost, že maximum zatmění dosáhne až k západnímu pobřeží Afriky. Nyní to znamená, že poslední ... doufejme, že poslední vrstvy nevyřešených atlantských energií a jejího kolapsu ... se nám budou vynořovat během zatmění, abychom je během meditace vyčistili?

COBRA

Dobře, nesouhlasím, že Amerika je místem s nejsilnější Atlantskou energií. Je to jedno z míst s atlantskou energií a tato konkrétní aktivace není tak moc spjata s vyčištěním nevyřešených atlantských energií. Je spojena s něčím jiným.

NEZNÁMÝ LIGHTWARRIOR

Dobře. Máš dovolení sdílet s čím?

COBRA

Ne. Ne.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico