Novoluní ve znamení Vah ♎️

datum 26. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

25.9. ve 23h54 nastává novoluní ve Vahách - Slunce a Luna se nacházejí v konjunkci na 3°znamení Vah - obě tělesa jsou v dynamické a napěťové opozici na Jupiter v Beranu. Váhy otevírají nové životní období

Novoluní znamená, že k nám přivrácená strana Měsíce leží úplně ve tmě. Na několik hodin pak není rozeznatelný a na Zemi vládne “novoluní”. Novoluní představuje nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Tvůrčí myšlenky a nápady jsou velmi originální, je třeba je využít, dát jim směr a formu. Máme před sebou mnoho možností, musíme si z nich jen vybrat. Nov je zlom mezi vyčerpáním a přívalem nové energie. Zpočátku tuto energii můžeme vnímat jako napětí, neklid, netrpělivost a vzrušení, které může přecházet do podrážděných reakcí. Cítíme aktivitu, ale nevíme, kterým směrem ji zaměřit. Něco začíná, ale je to tak neuchopitelné, hoříme nedočkavostí, abychom se do toho pustili. Energie a vlivy dnů novoluní jsou nejvýrazněji cítit před okamžikem novoluní.

Novoluní ve Vahách nám přináší možnost rozpoznat kde je náš život vychýlen z rovnováhy, ve které oblasti svého života něco přeháníme či kde plýtváme svou energií (opozice na Jupiter v Beranu). Nyní můžeme vše uvést do rovnováhy a harmonie. Jupiter v Beranu nám přináší notnou dávku optimismu a nadšení, ale také značnou netrpělivost (chci to hned!), zbrklost a také náročnost (ve smyslu přehnaných nároků). Novoluní ve Vahách nám ukazuje jak důležité je být ve vnitřní harmonii - tento stav se pak pozitivně odrazí ve vnějším světě. Pokud nejsme schopni vybudovat si harmonii vnitřní, těžko dosáhneme harmonie v realitě každodenního života.

Proto je nyní důležité věnovat se vědomě relaxaci. Novoluní ve Vahách nám také umožní harmonizovat situaci v partnerských vztazích. Venuše, která úzce souvisí s partnerskými vztahy, se aktuálně pohybuje skrze znamení Panny a je v konjunkci s retrográdním Merkurem. Obě tato tělesa se nacházejí v harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu. Nyní můžeme “odhalit” určité idealizace či sebeklamy v oblasti partnerských vztahů, můžeme pochopit příčiny těchto emocionálních a mentálních vzorců a můžeme je tedy skrze vnitřní práci transformovat. Buďme soucitní a láskyplní jak k sobě tak i k ostatním

Dům našeho horoskopu narození, v němž máme znamení Vah ukazuje oblast kterou nyní můžeme uvést do rovnováhy.

Na fyzickém těle jsou nyní citlivá bedra a ledviny, proto mějte tyto části těla v teple. Důležitý je dostatečný přísun tekutin - nejlépe čisté vody, ale také může popíjet byliny které pomáhají čistit ledviny a krev

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico