Zdroj: Pixabay.com

Novoluní konstelace otevírají brány k velkému propojení se. Se vším, co je. Nejen v duchovní rovině, ale i v rovině fyzické.

Naléhavost aktuálních zpráv už dostává podobu naléhavých proseb, ale stále jsou obrovskou pomocí lidským bytostem.

Light-Sofie je moudrost světla, Božství, které žádá lidské bytosti znovu a opakovaně o to, čeho jako lidské bytosti jsou schopny: propojení a vzájemnosti. Na všech rovinách

Mnozí se ptají, JAK to mají udělat. Ale ono JAK není tak důležité, jako stav, kdy připustíte, že to je možné.

Jakmile to připustíte, ocitnete se „v tom“. A budete hned vědět JAK, respektive CO udělat.

Přesto nabízíme několik konkrétních možností:

 • Před tímto čtením, před jakýmkoliv jiným nasloucháním, pomalu zavřete oči a uvolněte obličejové svaly, čelo a pak celé tělo
 • Pomalu oči otevřete a čtěte
 • Vnímejte čtení jako naslouchání
 • Při naslouchání vnímejte, jak se obsah dotýká vaší kůže, protože je vložen v informačním poli a prostřednictvím (vz)duchu vás zahaluje
 • Při naslouchání vnímejte odpověď, což je reakce vašeho těla
 • Vnímání je uvědomování
 • Nechejte se úplně zahalit i naplnit svou vnitřní odpovědí

Drazí, každý den, v každém okamžiku, se můžete propojit svou myslí a pocitem s moudrostí Světla, Božství.

Dělejte to co možná nejčastěji, kdykoliv si na to vzpomenete.

Čím častěji, tím silněji se tak bude dít a tím snadněji budete rozpoznávat skutečné propojování. Radost z propojení je vzájemná a důsledky vzájemnosti nesmírně mocné.

Novoluní konstelace jsou ideální dobou pro nastavování záměrů a vzájemnosti.

Kéž součástí záměru je i spojení s duchovními bytostmi Světla, s Božstvím.

Proto si v nastávajících dnech znovu uvědomte svoje přání či sny. To jsou vaše potřeby – přirozené potřeby.

Napište si je.

Buďte velkorysí – především k sobě.

Co se děje vám, může se dít i jiným.

Pokud si své záměry napíšete, jedná se o první manifestaci, o jejich počáteční realizaci. Jako architekt, který svůj návrh a nápad, který zavnímal, nejprve nakreslil. Teprve potom se stal skutečností.

Použijte k tomu svou ruku.

Ruka je prodloužené srdce.

Propojujete se skrz mysl a vědomí, to má obrovskou sílu.

Důvěřujte, že se tak děje.

Nezpochybňujte toto uskutečňování, protože každé zpochybnění vede ke zhroucení energie původního záměru.

Kvality ideálu znamení Ryb a aktuální konstelace dovolují prožívat obrovské nadšení a spolu s kvalitami energie Slunce v tomto období Novoluní, ale i později, v celém jarním období, umožňují naplnění vašich záměrů, snů a přání.

Využijte tuto sílu k proměně své, a prostřednictvím sebe i svého okolí, celého vnějšího světa. To je velmi důležité.

Kéž se tak děje ku prospěchu vašemu i všech zúčastněných.

Bez vašeho „dělání“ se nic ve světě nemůže změnit.
„Dělání“ je v tomto kontextu myšleno jako propojování s Božstvím.

Víme, že se všichni snažíte, ale nejedná se o namáhavé úsilí, ale o klidné a DŮVĚRYplné prožívání vašich záměrů, snů a přání, tedy přirozených potřeb.

Buďte velkorysí – především k sobě.

Opakuji některé skutečnosti, ale opakování je zdrojem moudrosti.

Opakujte vše co nejčastěji i vy.

Planetární konstelace jsou nakloněny pomoci všem uskutečňovat moudrost Božství v reálném světě.

Představujte si, jako by vaše přání šťastného života mělo nějakou barvu, a s každým vaším dechem a výdechem se mísilo s dechem ostatních.

Představujte si nádherné barvy duhového spektra a skrz mysl vydechujte s touto barvou ničím nezakalenou důvěru, že se tak děje.

Díky vašemu dechu (duchu) se vše propojuje.

Všechny duchovní síly čekají na tuto vaši VĚDOMOU účast.

Toto je jedna z mnoha konkrétních variant, které mezi všemi jinými existují, ale princip je pro všechny shodný:

DŮVĚŘUJTE.

Zeptejte se každou chvíli sami sebe:

 • Důvěřuji?
 • Vím, co je to důvěra?
 • Opravdu se tak děje?
 • Opravdu důvěřuji tomu, že duchovní síly pomáhají?
 • Opravdu důvěřuji tomu, že záleží i na mém dechu?
 • Opravdu důvěřuji tomu, že záleží na stvoření mého záměru?
 • Opravdu důvěřuji tomu, že můj záměr může pomoci i ostatním?
 • Opravdu důvěřuji tomu, že je možné, aby se lži a hrůzy tohoto světa proměnily do božské moudrosti?
 • Opravdu tomu důvěřuji?
 • Nebo více důvěřuji zprávám v médiích?
 • Opravdu důvěřuji tomu, že se mohou lidé uzdravit? (Na všech rovinách.)

Vnímejte svoje vnitřní odpovědi – dostavují se okamžitě – bez zpoždění.

Nechejte se úplně zahalit i naplnit svou vnitřní odpovědí.

Důvěřujete?

Prosíme!

Prosíme, nečekejte, že někdo jiný něco udělá nebo něco se stane a změní, samo jen tak…

Prosíme!

To není legrace.

To je vážná hra.

Jako děti, které si hrají opravdově. Hrají si na to, co vidí ve svém okolí a to napodobují.

Je čas napodobovat Božství.

Všechny první kroky k proměně světa musí člověk udělat sám. K tomu jsou nyní otevřené portály.

Neznamená to, že budete zachraňovat svět, ale skrze sebe pomáháte „vydechovat“ do světa svoji radost a tím šířit „bacil“ Radosti.

Touto energií se začnou naplňovat další a další. Ale každý podle jeho osobních nastavení. Nenesete odpovědnost za druhé. Ale za sebe. A skrze sebe naplňujete vnější svět.

Čím ho naplňujete? To je to nejdůležitější. Toho si buďte vědomi.

To, čím je naplněn tento svět, je vždy projev svobodné vůle lidí.

Tak. Tak.

Buďte šťastni.

Yv-ell

Kdo jen trochu vnímáte soulad, přidejte se do jarního „uzdravujícího“ se-tkání Tajemství Klidu a Radosti, který je stvořen právě v tomto duchu, s duchovní pomocí a inspirací Light-Sofie, Božství.

Děkuji.
Vyslovuji vděčnost za tuto možnost společného sdílení.

https://yvellerova.cz/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě