Zdroj: Pixabay.com

Vážení Milovaní, vítejte po delší době u dnešní zprávy. Přesouváme se do nové šablony Stvoření, není to lehké. Osobně se cítím apatická vůči všemu, jak se dějí kolektivní změny. Procházíme hlubokou celulární úpravou. Vstupujeme velmi intenzivně do chaotického stavu na planetě. Mnoho z nás cítí velkou prázdnotu s čekáním na nové galaktické uspořádání, tak aby byly ztělesněny nové šablony a nové fáze evolučního vývoje na Zemi. Nacházíme se v neustálém příběhu zvládání duality, a proto mnoho z nás ve stoupajícím planetárním chaosu ustoupilo a věnuje se více novému uspořádání nového života včetně osobního prostoru. Náš posvátný prostor, který držíme čistý vždy odráží všechno, čím jsme. Než se začneme věnovat kolektivu a sklízet, co jsme zaseli, musíme nejprve rozvinout svoji vlastní jedinečnou cestu. Tento proces vyžaduje úplné uznání a přijetí VŠEHO, CO JE bez hodnocení projekce.

Vstupujeme do nové spirály galaktického života, všechno se mění. Všechny formy života jsou tím ovlivněny. Když jsem se v roce 2016 obdržela informace, že půjdeme přímo do temných oblastí, a to jsem skutečně zažila na vlastní kůži, moje imunita se zhroutila, protože jsem nebyla schopná udržet své fyzické tělo, jak se otevíraly nové Brány. Resuscitace těla trvala rok, aby životní síla proudila skrze tělo, které zde má určitý úkol. Žijeme v normálním lidském těle, aby nikdo nepoznal, kdo je kdo, přesto jsme pod neustálým útokem. Jakmile je v každé etapě nejtemnější bod integrován, vždy přijde odlehčení. Dokud nebudete silní ve svém fyzickém těle, vždycky na vás bude mít okolí vliv.

V mém okolí se neustále opravují silnice, pod lesem developer začíná stavět 10 rodinných domů za účelem prodeje, staví se dva nové obchodní domy…. to jsou vibrace násilí ve světě, ve kterém žijeme. Hodně se mluví o třetí světové válce a třetí světová válka je skutečně zde. Válka člověka proti člověku a proti přírodě. Buď jsou zde lidé ignorující nebo ti, kteří se vznáší ke Světlu. Nový svět nemůžeme nikdy vytvořit bez integrace polarity. Životodárný život nemůže vzniknout, dokud zde budou polarizované bytosti, dokud nebude plně integrována temnota a ovládána životní síla. Je to jednoduché a je to radikální. Světlo se nebojí Luciferských aspektů. Nebojí se temna, nebojí se drama.

V současné době existuje stále velké kolektivní nevědomí, což s sebou přináší také velké zkreslení. Ačkoliv existují paralelní reality, nikdy nevychází z našich nevědomých stavů. Mnoho lidí na planetě vůbec neví, že nová realita je vytvářena pouze na základě osobní pravdy v srdci. Ze strachu a zoufalství vždy malujeme iluzorní a falešný svět. Pravda je získávána pouze tím, že uznáme všechny polarity.

Duch Svatý často skrývá pravdu co je to skutečný život, dokud my sami nedosáhneme Mistrovské pokory. Mnoho lidí mluví o probuzení jako o jednorázové akci. Probudíš se, a to je vše. Ale co většina duchovních neučí nebo neví je, že probuzení leží v integraci Světla a temna ženské a mužské polarity v mnoha cyklech mnoha úrovní uvnitř spirály života v těle. Je to ztělesňování nových a nových úrovní Mistrovství. Pouze tato cesta probuzení s sebou přináší plnou suverenitu a integraci životní síly Ducha, který se zde projevuje skrze nás. Je to velký soubor zkušeností, kterým procházíme den za dnem, vlnu za vlnou.

Na facebooku sledovalo moji práci tisíce lidí, dokud profil Posvátný Mayský kalendář nebyl zmanipulován. Koncept kalendáře velmi usnadňuje cestu Vzestupu, protože pomáhá stoupat po vývojových evolučních spirálách – k osvobození života v lidském těle. Kdykoliv vás někdo podvedl nebo ublížil, určitě si nebyl vědom zákona příčiny a následku, o kterém, jsem psala v minulé aktivaci.

Setkáváme se hodně s nepochopením ze strany New Age. Nicméně tito lidé jdou svým jednáním spíše sami proti sobě. Vertikální růst, kdy lidé stále stoupají jen skrze Světelné informace bez integrace temnoty, je pouze jednosměrný nikoliv mnoharozměrný růst a nevede k integraci polarity ale spíše k opuštění fyzického těla. Podobně jako když dostáváme informace, na které ještě nejsme připraveni. Pak můžeme velmi snadno opustit fyzické tělo. Součástí vertikální spirály je nejen růst nahoru, ale také sestup dolů ke kořenům jako spojení s pozemským jádrem.

Světlo přichází skrze přijímání nesouhlasných frekvencí. Cesta Vzestupu není jen teorie, ale také zažívání života Božského člověka, který má uvnitř sebe mužský princip, ženský princip a Božské dítě. Pouze pochopení a bytí tohoto způsobu je skutečná cesta Vzestupu. Velmi málo lidí rozumí procesu probuzení, kdy souběžně spirála naším tělem stoupá a také sestupuje dolů ke kořenům do jádra planety.

Světlo klesá do temnoty, kde nastává rozkol. To je provedení Vzestupného Světla. Potřebujeme cestovat směrem dolů ke svému jádru, abychom se spojili také s jádrem planety. Ten čas je teď ne v budoucnosti.

Duchovní zasvěcení je vždy výzva, protože pouze temnota nám pomáhá integrovat Světlo, které leží na vrcholu spirály. Musíte být velmi vědomí a jít přímo. Jakmile odbočíte z cesty, pohltí vás temnota a ztratíte Světlo, které nesete. Jako by temnota číhala za rohem, až uděláte chybu.

Jen málo lidí sdílí své vlastní zkušenosti ze života Vzestupu Božského člověka, který je vytvářen vlnu za vlnou, spirálu za spirálou a otevírá dimenzionální prostory tak, aby ostatní mohli cestovat podobným způsobem, aby měli vzor, a procházeli svým vlastním zasvěcením. Osobně čerpám zkušenosti z mé cesty, kde se nachází různé projekce, které stále přijímám. Někdy to jde hned, některé projekce integrujeme déle.

Lidé z New age jsou probuzení, ale nechodí hlouběji a hlouběji. Ti z nás, kteří jsou přítomností Ducha, žijí zcela jiný život než lidé ve světském světě. Držíme velmi širokou přítomnost Světla, které bychom mohli nazvat zastřešující přítomnost. Můj život se hluboce změnil od roku 2012 pomocí aktivace za aktivací, zasvěcením za zasvěcením. Využívám ke svému růstu absolutně všechno, abych probudila svoji skutečnou sílu.

Je obtížné udržet Světelné podmínky pro život, protože existuje neustály útlak a protivenství k tomu, co zde přinášíme. V den narození jsem se spustila do temné nehostinné temnoty, kde je život ničen a potlačován a tolikrát jsem se ptala se slzami v očích: “Bože, proč?” a Bůh řekl: “Abys probudila svoji skutečnou sílu realizace potenciálu”. Přesto kdykoliv jsem řekla “vzdávám se”, nový příliv Světla oživil moji cestu.

Nejnebezpečnějším aspektem na planetě právě teď je, že lidé mluví pouze o Světlu, což neustále udržuje na Zemi dualitu. Mluví jen o tom, jak je všechno sluníčkové a krásné, jak je vše pozitivní, což může být na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu neuznávají nízké frekvence, temné energie, které jsou zaměnitelné s cykly Světla. Můj životní režim a pohyb životem je vždy pozorovací systém, jak se vše mění a zároveň v korelaci s mayskými vlnami.

Místo naříkání, jak je vše špatné, protože stále existují cykly temnoty, které se nás snaží pohltit, jen pozoruji lidi, kteří jednají v chaosu, zmatku, protože jsou zcela hypnotizovaní temnými bránami. Tito lidé nežijí život ve svém těle, ale zaměřují se na činnosti, které je zaměstnávají, nedokáží je vědomě pozorovat a integrovat. K mým aktualizacím přichází často lidé, kteří jen chtějí vědět, co se děje, ale nepracují na integraci polarity. Chtějí být udržování stále jen v pozitivní realitě, ale tak to nefunguje.

Temní se budou snažit vnutit vám, že nejste svobodní, protože se domnívají, že jsou zde nejvyšší a mají jakékoliv právo ovládat všechny. Samozřejmě, že existují falešní lidé, kteří se pod přetvářkou snaží ničit, odmítají a nechtějí postoupit do další vývojové fáze. Jedná se o záměrné potlačovaní životní síly, kdy nevěří Božské síle. Jsou falešně milí se snahou ovlivnit náš život.

Mnoho temných myšlenek nejsou naše vlastní myšlenky, ale kolektivní astrální dimenze. Lidé se zabývají jen sami sebou, všechno jen o nich, ale je potřeba vědět, že jsme součástí něčeho mnohem většího a že velké změny se dějí na úrovni Galaxie, do jejíhož vývoje spadá také Země čili jsme součástí Universálních zákonů, které působí jak na Zemi, tak ve středu Galaxie. Mění se bytosti ve středu Galaxie stejně jako my získáváme novou šablonu těla i života.

Bytosti, které nejsou zarovnány v tímto vývojem, budou muset být součástí jiné galaxie a planety, jejímuž životu se budou muset přizpůsobit, protože nejsou schopni se přizpůsobit vývoji zde. Existuje zde velký odpor vůči přizpůsobení se změnám, jednotlivci odolávají změně přizpůsobit se novým impulsům a novým zákonitostem. Je zde budován velký odpor vůči změnám pomocí umělé inteligence a posunout se pomocí přirozené cesty magnetické přírody. Všechno se neuvěřitelně rychle mění a lidé odmítají uznat, že to, co žijí, není jejich vnitřní ideál. Život na Zemi bude přizpůsoben a otevřen galaktické spolupráci, protože Země je drahokam mezi drahokamy v této části Universa. Nikdo nebude násilím odstraněn, ale podléhá zákonům a řádu v tomto Universu. Čím hlouběji jdeme do nového, tím těžší to je.

Integrace temna a Světla má svůj bod vyvrcholení a největší problém je, že si lidé neuvědomují vetší obraz svého chování, větší obraz toho, co se skutečně děje v této době na Zemi. Jakmile se vše dokonale integruje, začíná nový cyklus Stvoření přirozeně organicky.

Pracovník Světla není někdo, kdo by měl stoupat jen ke Světlu, ale uznat dualitu a integrovat ji uvnitř sebe v těle. Nemusíme zlepšovat lidi, ani planetu, ale jen uznat a přijímat to, co zde existuje.

Ve světě se mluví o třetí světové válce, nicméně k této válce již došlo, jak jsem psala a to je válka člověka proti člověku, což je ten nejhorší vnitřní konflikt uvnitř. Existuje zde doslova únos planetární a lidské životní síly. Lidé jsou opravdu šílení a nechci o tom vůbec psát. Nicméně to, jak ničí přírodu a veškerý život na planetě, musíme integrovat uvnitř sebe a přijmout i ty, kteří si neustále říkají o pozornost. Vzhledem k tomu, že zasíváme nová semena nového života, svým způsobem přinášíme ohrožení pro takové lidi, kteří nás skutečně vnímají jako ohrožení svého “jistého”. Proto je důležité pro nás uvědomit si: “Wau, jsem skutečně schopen/schopna něco takového dělat!!” Pozorování každý den je nesmírně důležité, jinak se ztratíte v hustotě temna. Lidé jsou přesvědčeni, že jejich život má být přisluhovačství, nemají vůbec ponětí, jak vypadá svobodný a přirozený život v souladu s jejich Duchem.

Temnota a Světlo jsou propojené a my všichni se můžeme osvobodit od všech Luciferských archetypů. Setkání Světla a temna je základní krok. Máme schopnost osvobodit všechny od karmických aspektů kolektivního nevědomí, Luciferských aspektů, když se budou chtít vyvíjet, aby vše bylo Jedním. Mnozí se snaží vymanit a vymknout kontrole se vztekem, který ještě navíc ovlivňují počasí. Používají svoji sílu destruktivním způsobem.

Mnoho lidí se bojí Lucifera, ale jsme mnohem silnější než tato nejvyšší temná bytost, jakmile jsme uvnitř integrovali polaritu a stali jsme se vědomě androgynní bytostí ve sjednocené polaritě. Uznat život jako surovou sílu vám pomůže se sjednocením s přírodou a sjednocení polarit. Dokud nejsou všichni osvobozeni ve skutečnosti není nikdo svobodný. Jakmile začnete sloužit Božskému plánu, je to závazek. Je velmi důležité, aby každý člověk začal integrovat své Světlo.

Evoluce spí na mnoha úrovních, ale čím více lidí začne integrovat svůj Světelný paprsek a dokončí sjednocení na fyzické úrovni, pak se může to, co se nazývá kontrola kontroly začít rozpouštět a vrátit se k Lásce. Žádná loď, žádná záchranná spása z nebe, žádný Světelný tým nepřiletí, aby udělali něco za nás, ačkoliv tam jsou vždy a podporují nás. Ti z nás, kteří přijali inkarnaci do fyzického těla, jsme si zvolili obtížné úkoly a zkušenosti.

Doufám, že jsem vám dnes pomohla zbořit nějaké iluze. Pokud se chcete pohybovat v bezpečném území, musíte uznat Lásku jako mocnou sílu života místo strachu. Chcete-li o tom hovořit na osobnější úrovni, od září poskytuji osobní skype konzultace. Pokud se nechcete připojit k mé skupině ani sdílet společnou cestu, pak vám ze srdce přeji nádhernou evoluci na vlastní pěst.

Zvu vás srdečně stát se členem a příznivcem spoluvytváření v mé skupině nádherných bytostí a dostávat informace pro cestu Vzestupu o tvoření životní síly, duchovní alchymii. Stačí se zaregistrovat a plnit měsíční závazek 1.111.- Kč.

Další kniha, která nám pomáhá pochopit vývojový přechod a která prezentuje padlé vesmíry a hovoří o zničení civilizací, planetě Maldeku, karmickém zkreslení, které je dnes tak přehlíženo. je od Amorah Quain Yin a jmenuje se Plejádské učení. Pokud jste doposud nečetli žádnou knihu, o kterých se občas zmiňuji, pak tato kniha je v mých očích učebnicí Vzestupu, protože vysvětluje různé evoluční fáze a přechody v minulosti. Krásná kniha hovoří o různých civilizacích na Venuši, Maldeku, Marsu a Zemi z hlediska konečného Osvícení.

To je pro dnešek vše, děkuji, že jste se ke mně připojili a že jste součástí toho, co přichází, protože je to velmi důležité v této době. Doba, kdy přijede buldozer a zničí za jeden den to, co rostlo roky, může být velmi invazivní. Lidé neslyší, domnívají se, že válka je zabíjení sebe navzájem. Ale všechno zde je proti přirozenému životu a Jednotě mezi námi. Planeta je nyní obalena do velkého odporu a pouze my můžeme integrovat své Světlo uvnitř čili sjednotit se se Světlem a přinést ho do lidské říše a ukončit tento odpor rozpuštěním skrze milující Lásku, což vyžaduje velkou odvahu. Pokud se mnou rezonujete, těším se na vás v další zprávě. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světla a Službě

Lenka Sykorova
www.lenka-sykorova.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě