Srdečně vás zveme k účasti na IX. ročníku konference Růže a Kříž v Evropě. Cílem naší konference je hledat porozumění k událostem, které nás ve světě obklopují jak v oblasti kultury, politiky, tak i spirituality a v oblastech dalších. Při našem prvním setkání jsme se zabývali událostmi, které zasáhly Evropu na počátku 17. století, v období, kdy se rosekruciánský proud snažil s velkými obtížemi prorazit cestu k vědomí lidí a musel se potýkat s nástrahami odpůrčích sil. V následujících letech jsme rozšířili své bádání o další období dějin i o další témata. Naším cílem bylo a je za pomoci anthroposofické duchovní vědy hledat rosekruciánský proud v jeho metamorfózách a učit se rozpoznávat a rozlišovat překážky, které se mu staví do cesty.

Letošní konference bude věnována tématům: Evropa a Orient – současná sociální a politická situace z hlediska karmy Evropy; Trojčlennost a Evropská unie; Anthroposofie a „Evropský projekt“; Zachování a vývoj lidských kvalit.

Konference začíná v 15.30 hodin v pátek 18. listopadu 2016 a končí v 14.30 hodin v neděli 20. listopadu 2016.

Pokud vás konference zaujala, prohlédněte si program a přihlašte se. Budeme vás informovat o aktualitách a zašleme podrobný program a instrukce.

program rozvrh přihláška

Přednášející


Terry Boardman

Terry Boardman

Dlouholetý student historie a duchovní vědy Rudolfa Steinera. Přednášel 13 let na univerzitách a vyšších školách v Japonsku a Anglii, 11 let pracoval a vystupoval jako eurytmista, nyní je samostatně píšícím autorem, přednášejícím a překladatelem z němčiny a japonštiny.

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Dříve spolupracovník výzkumu v institutu pro východní Evropu (Osteuropa Institut) v Mnichově, nyní samostatný historik, přednášející a spisovatel, činný v mnoha zemích Evropy. Jeho zvláštním zájmem je duchovní, politická a kulturní výměna mezi kontinenty.

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Spisovatel, dramaturg a divadelní režisér žijící ve Velké Británii, přednášel anglickou literaturu na Varšavské univerzitě. V současné době režíruje třetí mysterijní drama Rudolfa Steinera v angličtině a pracuje na divadelním představení Andreje Bjelyho Glossolalia.

Anežka Janátová

Anežka Janátová

Působila jako psycholožka a ředitelka v Jedličkově ústavu v Praze, založila Akademii sociálního umění Tabor. Iniciovala vznik Sociálně terapeutického centra a Nadace Tábor, založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR. Od roku 2008 je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.

Fotografie z ročníku 2015

Napsali o konferenci

Zapomenutý úkol střední Evropy, Vadimír Havrda

Všechno to začalo hrstkou účastníků  konference „Rose Cross in Europe“ o Velikonocích roku 2007 v anglické Emerson College. Většinu přítomných ponechaly přednášky v klidu, ale v duši jednoho českého posluchače se rozezněl silný hlas, který volal po probuzení: „Přesně tohle bychom potřebovali u nás, ve střední Evropě. Toto je klíč, který nám může otevřít dveře k našemu „zapomenutému domovu“. Když jsem se ten dotyčný zeptal přednášejících, zda by byli ochotni  přivézt „Růži a kříž“ do Prahy, odpověděli mu částečně žertem: „Ano. Ale jen  když to zorganizuješ!“ A tak se dal do pohybu sled událostí, které tehdy nikdo nečekal. … celý článek

O konferenci Růže a kříž, Terry Boardman – přednášející

Jsem povoláním přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Jsem ženatý, má manželka pochází z Japonska, máme 25-letého syna, který žije se svou ženou a dítětem v Tokiu. Od roku 1981 studuji anthroposofii a od roku 1983 jsem členem antroposofické společnosti … celý článek

O povaze jednoho novodobého svátku, Petra Stypová – účastník

Již pátým rokem na podzim přichází do mého života nový svátek, jehož prožívání si nikdy nenechám ujít a hledím k němu s netrpělivým očekáváním. Přes oblouky věků mne vždy pevně přivede k přítomnosti a ukotví v ní tak, jako žádný jiný čas. Ačkoli se zabývá převážně pochmurnými tématy, přináší mi velikou radost. Jeho jméno je Růže a kříž v Evropě … celý článek

Jsou levičáci neznabozi? Petra Stypová – účastník

Když jsem uvažovala o možné propagaci konference Růže a kříž v Evropě v levicově zaměřených novinách, bylo mi řečeno, že „levičáci“ jsou neznabozi. Neznaboh, pěkné slovo. Jeho opakem by měl být asi nějaký znaboh na pravici. Což o to, … celý článek v Kulturních novinách

Program 2016

18.- 20. listopadu 2016 v sídle Anthroposofické společnosti, Hošťálkova ulice 392/1d, Praha 6

Přinášíme přehled témat letošní konference. Časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na tomto místě. Registrovaní účastnící obdrží harmonogram spolu s organizačními pokyny rovněž e-mailem.

Témata jsou k dispozici též jako leták ke stažení – Růže a kříž 2016 – leták (česky) (application/pdf ~439kB)

Evropa a Orient: Současná sociální a politická situace z hlediska karmy Evropy / Markus Osterrieder

Dramatický nárůst válek a politických nepokojů v oblasti Blízkého a Středního východu (východní Evropu nevyjímaje) a otázka migrace poukazují na to, že již není možné tuto problematiku řešit starým způsobem myšlení. V řešení nám nepomůže ani  strach nebo antipatické odmítání tzv. „cizích civilizací“. Pouze skrze porozumění hlubším karmickým souvislostem bude evropská společnost schopna učinit potřebné kroky duchovní proměny, která  může otevřít cestu sociální a politické reformy. Z tohoto hlediska je současné ohrožení ve skutečnosti zrcadlem, ve kterém můžeme zahlédnout náš vlastní stín.

Překonávání protikladů: Hledání duchovní identity a středu / Markus Osterrieder

V průběhu posledních dvou let dochází mezi lidmi k množství konfliktů a konfrontací. Tento fenomén je možné pozorovat v mnoha zemích nejen v politice a sociálním životě, ale i v mnoha dalších oblastech. Proč k tomu dochází? Co je to za síly, které působí v naší duši, síly, které se nás snaží táhnout jedním nebo druhým směrem? Vlivem polarizace je možné snadno manipulovat prostřednictvím emocí a instinktů jak jednotlivce, tak celé společnosti. Toto dokazují myšlenky Samuela Huntingtona, který v roce 1998 prohlásil, že pokud lidé chtějí milovat, musí také nenávidět, a pokud chtějí nalézt svou identitu, potřebují k tomu nepřítele. Nalézt střed mezi dvěma póly není snadný úkol. Avšak pouze naším vlastním úsilím po dosažení duchovního středu se můžeme vyhnout vzrůstajícímu nebezpečí války „všech proti všem“.

Evropa, má vlast a já – strašidlo Říma, „protestantský“* duch a sociální trojčlennost v 21.století / Terry Boardman

Pokud chceme Evropu i sebe osvobodit od římských myšlenek a zvyků a stát se vskutku moderními lidmi, je zapotřebí, abychom rozlišili a zároveň „protestovali“ proti tomu, co Rudolf Steiner nazývá „strašidlem Říma“ v evropské kultuře, a to jak ve světě kolem nás, tak i v nás samých. Na počátku 15. století nebyla Evropa na „protestantský“ impuls ještě připravena, ale o 100 let později byla již mnohem vnímavější. V současné době se zdá, že by Evropané mohli být připravenější na přijetí impulsu trojčlenného sociálního organismu, než tomu bylo před 100 lety, kdy tento impuls přinesl Rudolf Steiner. Terry Boardman se bude ve svých dvou přednáškách zabývat otázkou Evropské unie – moderním projevem římského strašidla. Bude hovořit o britském „protestu“ proti EU v referendu „Brexit“, které proběhlo v letošním roce, dále pak se bude zabývat tím, jak reálný či nereálný tento protest je a co znamená pro současné Evropany v jejich duševním životě v souvislosti s potřebou zavedení sociální trojčlennosti, a širšími souvislostmi vztahů východu a západu v 21. století.

* Slovo „protestantský“ je v uvozovkách, protože zde nepoukazuje na náboženskou oblast.

Anthroposofie a „Evropský projekt“ / Richard Ramsbotham

Kromě vnímání silných finančních a politických zájmů panujících v Evropské unii prožívá mnoho lidí také idealistické pocity vůči kulturním možnostem evropského projektu. Co spočívá za těmito idealistickými pocity? Do jaké míry jsou kulturní ideály EU v souladu nebo v rozporu s pravým úsilím evropského duchovního života? Čtvrté a zároveň poslední Mysterijní drama Rudolfa Steinera (z roku 1913) rovněž představuje projekt obnovy současné civilizace (včetně oblasti technologie a ekonomiky). Projekt „nevyjde“, ale způsob, jakým se tak stane, je nejen názorný, ale v určitém slova smyslu působí i prorocky, neboť mnohé z toho, co je zde popisováno, se děje v dnešní době. Velký důraz je zde kladen na to, abychom porozuměli destruktivním silám kolem nás, abychom je uměli rozlišit a nakonec i osvobodit.

Ve dvou přednáškách se budeme také zabývat tím, co do evropského duchovního života vnáší duchovní věda – anthroposofie a jak se tato duchovní věda liší od proudů, které je možné nalézt mezi těmi, co jsou považovány za populárnější ‒ včetně současného proudu, který byl započat v 17. století Francisem Baconem a Janem Amosem Komenským.

Posuny ve vnímání reality způsobené realitou virtuální / Anežka Janátová

Virtuální realita proniká do vnímání lidí. Honíme se za iluzí, protože si chceme hrát (Pokémony apod.) Slovo přestává mít svou pravou hodnotu. Slib je možné vnímat jako uskutečněný ‒ stačí, když je vysloven. Slovo se dá ohýbat všemi směry.

Jak zachovat lidské kvality / Anežka Janátová

Hledání soběstačnosti. Vlastní zemědělská usedlost. Návrat k půdě a řemeslům. Rozvoj nezávislého školství, vytváření nových společností. Návrat k tradicím, hledání přirozeného životního rytmu.

Časový rozvrh 2016

Konference začíná v pátek 18. listopadu 2016 v 15.30h a končí v neděli 20. listopadu 2016 v 14.30h. Časový rozvrh konference je k dispozici též ke stažení Růže a kříž 2016 – časový rozvrh (česky) (application/pdf ~375kB)

 

Více: https://www.rose-cross.cz/conference/#88

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png