Nová společnost se rodí, vize přestává být vizí

views 1 757 datum 27. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Vědomé tvoření nové, paralelní reality vedle systému. To je náš úkol. Nehledě na vše, co se kolem nás děje, zůstaňme ve své síle a s lidmi, kteří nám jsou blízcí. Posilujme rodové linie, radost a spokojenost v životě. Nenechme se oddělit od zdroje naší síly, od lásky a sounáležitosti. Novou Zemi zakládá každý jeden z nás.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Přátelé, z mých posledních příspěvků víte, že jsme v procesu stěhování a zajišťování možností "hlídání" pro mého synáčka. Teď se s vámi chci podělit o další, radostný důvod, proč jsem poslední dobou méně virtuálně aktivní.
Splnilo se mi přání, které jsem před časem vyslala do vesmíru: toužila jsem zjistit, jaké to je, žít v naprostém propojení se vším: v mateřství, v jednoduchosti, v hloubce, v tvořivosti, v plnění mého poslání a napojení na Vyšší Já - v totálním, absolutním smazání rozdílu mezi "hmotou" a "Duchem", mezi ,"Nebem" a ,"Zemí".
V propojení s lidmi různorodých kvalit, zkušeností a oborů na jednom místě. V prostoru, kde dětská přítomnost neomezuje svobodu ,"dospěláků", ale vnáší radostné proudění do jejich aktivit.
ANO, UŽ JSEM SI SVÉ NEBE NA ZEMI ŽILA... ALE CHYBĚLO TOMU TOTÁLNÍ SJEDNOCENÍ..
Stále jsem vnímala rozdíl mezi vysokovibračními aktivitami, kterým se věnuji ve volném čase, a jednoduchostí, kterou žiju v každodennosti se svým synem.
Když to řeknu tak, jak to je: už jsem měla plné zuby ,"EZO SVĚTA", kde setkávat se i s dítětem je problém, protože děti vás jednoduše nenechají lítat si jen v éteru.
Když máte děti, jste v mnohem větší míře konfrontovaní s nefunkčními podmínkami vnějšího světa. Společnost už vám nemůže být jedno.
Jste vedeni hledat cesty k tomu, jak si zachovat ,"svůj vlastní život", realizovat se, a zároveň prožívat s dětmi více radostí, než starostí. Poskytnout jim zdravé a podporující podmínky pro život, aby nemuseli pořád jezdit po terapiích, tak, jako naše generace.
Čím dál víc zjišťuju, jak sofistikovaně jsou v moderní společnosti namísto domovů budovány ,"překážkové dráhy", testující, co všechno rodiče s dětmi ustojí - nebo spíš neustojí, aby rozvrácené vztahy mohly být následně ,"zachráněny" státními institucemi.
TAHLE HRA SE VŠAK ROZPADÁ JAKO DOMEČEK Z KARET, KDYŽ SE ZAČNEME OPĚT VÍCE SETKÁVAT A POBÝVAT POSPOLU.
Víte, nejsem nadšený propagátor komunitního života. Už jen vyjet mezi lidi na několik dní ,"bez hlídání" i se synkem pro mě bylo hoodně veeelké vystoupení z komfortní zóny. Nepatřím mezi "rainbow" - ,"hippie" nadšence a komunitám se vyhýbám jak čert kříži.
Proč? Protože jsem se dosud setkávala jen s nezdravými společenskými modely, kde pod nálepkou ,"spolutvoření" probíhá na pozadí energetický vampírismus, přehazování zodpovědnosti z jednoho na druhého, a nekonečné zrcadlení dětských struktur, předurčené k rozpadu už tak dost vratkých základů.
A tak mi vesmír poslal do cesty setkávání s mou milovanou rodinou duše na Slovensku, abych přehodnotila své dosavadní zkušenosti a otevřela se novému druhu propojení s KMENEM.
Ochutnat, jak je život na všech úrovních naplněný, když žijeme ve větší pospolitosti. Každý sám za sebe, ve svém soukromí, a přitom pospolu.
Cítím v kostech, že nás to tímhle směrem vede kolektivně čím dál víc. Setkávat se, tvořit rodové osady a eko vesnice. Už ne jako útěk před ,"matrixem", ale jako vědomé tvoření nové, paralelní reality vedle systému.
Ostatně, ono celosvětové divadlo jménem ,"covid" je zde, aby aktivovalo naši vnitřní SÍLU a schopnost SJEDNOTIT SE.
Pokud i vás poslední dobou volá Slovensko (a naopak - Slováky volají Čechy), není to náhoda. Přišla mi informace, že vyššími silami je nyní přímo iniciováno znovusjednocení Čech a Slovenska.
Když ne oficiálně, tak tím, že se budeme opět setkávat jako jeden národ.
ODDĚLENÍM ČECH A SLOVENSKA DOŠLO NA ENERGETICKÉ ÚROVNI K NÁSILNÉMU ODPOJENÍ HLAVNÍ CENTRÁLNÍ OSY NAŠÍ POKREVNÍ LINIE - VĚDOMÍ RODU.
Tím jsme ztratili svou sílu a napojení na vědomí, kým jsme. Čím více se budeme znovu vnímat jako jeden národ, tím víc se přestaneme kolektivně bát elit, které řídí svět, a vezmeme život zpět do vlastních rukou.
Vidím, že se to již děje a naše síla kolektivně narůstá. Mám z toho obrovskou radost. Důvěřuji přerodu, který se děje každým dnem.
Tímto předávám poselství o rodícím se novém vědomí života na Zemi, které už není jen vizí, ale jednou z možností, jakou si každý z nás může vybrat žít.
Děkuji, že jsem mohla projít přepisem podvědomí v praxi. Tolik zápisů typu ,,..s dítětem nejde.." se vymazalo z mé buněčné paměťi.. Nový rozměr ženského kruhu za přítomnosti dětí.. Tanec a zpěv, tvořící tak silné pole ponoru do sebe, že se i ty nejmenší děti bavily společně a nevstupovaly do našich aktivit..
Chvíle, kdy jsem po čtyřech měsících sáhla po tužce a kreslila portréty, zatímco si Eli hrál opodál.. Krystalový portál na Lví Bránu, ke kterému se připojili i ti, kteří o něčem takovém dosud neslyšeli a nechali se v důvěře provést..
Přesně tak si představuju Nebe na Zemi. Ne jenom hry, jenom umění, jenom meditace.. Ale všechno dohromady na jednom místě, kdy se střípky zdánlivě oddělených oborů spojují zpět do celistvosti. Jedině tak z myslí lidí nadobro vymizí iluze oddělenosti mezi ,"duchovním" a ,"pozemským".

Ďakujem, drahý

Milan Surgos,

že toto umožňuješ.

Zdroj: Www.facebook.com/MargotAntheaGabrielle

Zdroj: Www.facebook.com/MargotAntheaGabrielle

Brzy se můžete těšit i na naše společné tvoření, protože společně máme hodně co předat.

S vděčností,
Anthea Réa

Zdroj: www.facebook.com/MargotAntheaGabrielle

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021