Nová energie a jak s ní pracovat

datum 27. 4. 2019
-

Někteří z nás pociťují silnou změnu energie. Tato nová energie se nyní manifestuje a je v našem nejlepším zájmu se na ni naladit, a začít ji transformovat do svého života. Je to energie kristovská, diamantová, nebo světelná, nazývejte ji podle libosti, to není důležité. Důležitá je její hodnota a síla. Hodnota lásky, lehkosti, radosti, odvahy, pravdy, soucitu a rovnováhy.

Energie mysli končí, nyní nastupuje energie srdce a jeho vedení.

Nová energie přicházela již delší dobu, ale nyní spolu s jarem, s energií Ježíše Krista a jeho příběhem ve spojitosti s Velikonocemi (ukřižování a vzkříšení), se nyní plně ukotvila na zemi a je nyní v naší moci ji procítit, uskutečňovat, přijmout a začít ji ukotvovat a manifestovat ve svém životě.

Je to energie kristovská, diamantová, nebo světelná, říkejte jí podle libosti, to není podstatné. Podstatná je její kvalita, moc a intenzita. Hodnota lásky, lehkosti, radosti, odvahy, pravdy, soucitu a rovnováhy.

Neznamená to slepě následovat pozitivitu, ale spojit "zlo" a "dobro" v jedno - v novou kvalitu - v novou energii. Uvědomit si, že jde jen o to, z jakého úhlu pohledu se na tzv. temnotu či světlo díváme, jak je přijímáme a oceňujeme.

Jde vlastně o to zbytečně neživit to negativní - to tzv. špatné a zase nebýt slepě pozitivní tzv. hodný, když je nám třeba ubližováno. Vidět dobro tam, kde jsme dříve viděli jen temnotu. Nahlížet na situace nejen z jiného úhlu pohledu, ale i z více úhlů.

Také jde o to, začít a končit vždy sám u sebe. Nesledovat a nehodnotit ty ostatní, ale poznat sám sebe. Poznat, kdo vlastně jsem, co cítím, co mi dělá dobře, co v životě opravdu chci, jak chci žít a realizovat se v současném bytí tady a teď. Jít ke své podstatě, ať to znamená cokoliv. Nesoudit ani sebe, ani ostatní, prostě jít k sobě.

Dalším krokem je plně aktivovat a ukotvovat Světlo v sobě. Ve svém srdci, ve svých tělech (fyzickém, plazmatickém, energetickém, emocionálním a duševním). V celém svém bytí. Vidět věci a události z vyššího úhlu pohledu. Z pohledu něčeho, co přišlo, aby mi pomohlo, aby mě nasměrovalo, aby mi ukázalo, kde jsem, a kam nyní směřuji. Zkusit vidět vše přes srdce a již ne přes mysl.

Světlo je to nejmocnější a nejkrásnější, co nyní můžeme v sobě probouzet, rozvíjet a rozzářit. Je to energie diamantová, kristovská, světelná a pomáhá nám, stejně jako my jí, v ukotvování v novém paradigmatu, v novém bytí tady a teď.

Abychom mohli dojít spojení s naší duší - srdcem - tělem - Vyšším Já. Abychom mohli dojít ke spojení s naší rodinou duše. Abychom mohli manifestovat a realizovat své nejhlubší sny, je čas nyní naplno vnímat novou energii a tu se snažit plně přijmout do svého života.


Tato nová energie je o srdci, které vede, a mysli, která ze srdce koná.

Je to o překonání strachů, které jsme přijali, jako starou součást bytí. O vlastní hodnotě a sebevědomí. O svých hranicích. O sebelásce, o tom, že milujeme sami sebe, a své bytí tady a teď. A o tom, že jsme schopni ukotvovat nekonečně mnoho světla. Světlo, kterým jsme.

Podporujte sami sebe. Podporujte ty, kteří jdou s vámi. Podporujte se navzájem. Mějte se rádi, setkávejte se, sdílejte své poznatky, radosti i starosti. Podporujte se v cestě za novým životem. Jsou mezi námi ti, kteří potřebují více podpory a zase ti, kteří chvíli vedou. Všichni jsme na jedné lodi jménem Planeta země a je již důležité se spojovat.

Nyní přijměte tuto novou světelnou energii do svého života tady a teď. Uveďte ji ve svůj záměr. Nechte své srdce a duši, ať vás vedou. Ztište se a naslouchejte. Již není nutné bojovat, nyní je nutné činit takové kroky, které jsou v souladu s vaším srdcem. A to chce tu největší odvahu.

..pokračování příště..

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico