Neuvěřitelná předpověď Ursuly ze 16. století

datum 9. 8. 2022

Vědma dokonale popsala dnešní dobu

Kromě jmen proroků, která jsou notoricky známá, jsou zde ještě další, která si nesporně zaslouží pozornost. Velmi známým prorokem je i Uršula Southeilová či řečená Matka Shiptonová, v poslední době velmi diskutovaná žena, která s neuvěřitelnou přesností popsala dnešní svět již na počátku 16. století. Co viděla?

Matka Shiptonová žila v letech 1488-1561 a dodnes se zkoumá, které z předpovědí má skutečně na svém kontě a která jí byla jen připsána. Ukazuje se však, že tato žena měla skutečné vize. Jako věštkyně byla známá už v době Samuela Pepyse, který psal o královské rodině. Jenže její proroctví jsou jako vystřižená z moderní doby.

Na video se podívejte zde:
https://youtu.be/JHpPpnpSsMc

Uršulin život

Uršula Sontheil se údajně narodila v roce 1488 v Norfolku v Anglii a již jako velmi mladá u sebe pozorovala ohromující věštecké nadání. Předvídala, prorokovala a měla četná vidění. Jenže jako současnici Nostradama a i proto, že byla ženou, jí nebylo umožněno dosáhnout vzdělání a byla zapomenuta. Nostradamus se těšil lékařskému i astrologickému vzdělání a měl velkou podporu u dvora. Uršula se ve 24 letech provdala za Tobyho Shiptona, ale její manželství bylo velmi obtížné.

Mnohé Uršuliny vize se naplnily naprosto do puntíku, a to ještě za jejího života. Ale ještě překvapivější je, s jakou přesností odhadla i budoucí vývoj lidstva. Stala se obávanou a uctívanou prorokyní tudorovské Anglie a její jméno se vyslovovalo tiše, jako by i to samo již mohlo přivolat pohromy. Předpověděla například nástup královny Alžběty na anglický trůn, rozpad katolické církve za Jindřicha VIII nebo pád kardinála Wolseyho a mnoho dalších událostí.

Matka Shiptonová zveřejňovala svá proroctví v rýmech a verších. Zemřela v Cliftonu v hrabství Yorkshire v roce 1561, pět let před Nostradamem a jejím nejvýznamnějším dílem se staly její poslední spisy proroctví.

Nejslavnější proroctví

Sbírka posledních proroctví Matky Shiptonové byla vydána koncem minulého století poté, co je jedna žena našla a pečlivě přepsala a podařilo se jí je propašovat z Mitchellovy knihovny v australském Sydney. Originály proroctví však zůstala uložena v uzamčené místnosti spolu s mnoha dalšími svazky prorockých spisů, které byly považovány za nevhodné.

Matka Shiptonová například předpověděla vynález knihtisku a masové rozšíření knih, stejně jako věk vědění a osvěty i pro nejchudší. Uvědomovala si to, že se lidé budou masově stěhovat do měst a úpadek venkova. Viděla automobily, tzv. kočáry bez koní a předpověděla také motorové vozy a vlaky a jejich nehody, a vznik anglikánské církve. Viděla povodně a další živelné katastrofy, stejně jako telefon, rozhlas, televizi a internet. Předpověděla stavbu mohutných přehrad a spoutání vodopádů, protože viděla vodní energii jako jednu z forem energie, která osvětlí svět.

Moderní vymoženosti

Již před 400 lety viděla tato žena města plná mrakodrapů, ponorky, a dokonce i potápěčský přístroj, o němž věděla, že umožní prozkoumávat hlubiny moří. Viděla budoucí vodní města, která dnes nabývají stále jasnějších obrysů. Viděla i nejrůznější letadla a expanzi člověka do vesmíru. Velice přesně popsala pokrokovou Ameriku coby supervelmoc, ale viděla i války a předpověděla vznik nejrůznějších moderních staveb, jako například obří skleněné atrium v Londýně -  Křišťálový palác vzniklý pro Velkou výstavu v roce 1851.

Viděla války, bolest lidí, světové války, ale i menší občanské války, které dokázala jasně popsat. Viděla Napoleona i Velkou francouzskou revoluci.

Uvědomovala si ženskou emancipaci a daleko před ní předpověděla, že ženy se budou oblékat jako muži, nosit kalhoty a stříhat si vlasy. Viděla lidstvo létat v oblacích v letadlech i orat pole v moderních zemědělských strojích.

K velmi děsivým pak patří i předpovědi stagnace růstu lidské rasy coby pokles porodnosti. Předpověděla, že „láska zemře“ a manželství ztratí na vážnosti, národy budou slábnout a lidé se budou rozvádět. Viděla úbytek obyvatelstva v Evropě i hromadné potraty v Americe. K úsměvnějším splněným vizím patří i důležitost domácích mazlíčků, kteří mnoha ženám nahradí muže.

Její vize jsou naprosto přesné a jasně popsané. Jako příčinu konce lidstva vidí Uršula velkou válku. Doufejme, že její poslední předpovědi se nenaplní.

Zdroj: https://www.dotyk.cz/magazin/ursuly-souhteil-proroctvi-21000731.html

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico