Před dávnými časy přišel na Zemi Malý Král. Přišel a obeznámil se s každou ropuchou,
kapradím i tou nejmenší rostlinkou. Pozoroval veverky, zajíce i laně a provázel listy poletující ve větru. Vše spalo. Král pocítil touhu svět probudit.

Přivřel víčka, rozpřáhl ruce a třikrát tleskl do oblak. První zvuk jeho rukou zamával větrem a listy počaly se kroutit stářím. Druhé tlesknutí vetknulo zvěři do srsti šedavé stopy stáří a
počalo je pomalu připravovat na odchod z jejich těla. Třetí tlesknutí započalo stárnutí rostlin, provázejíc jejich vývoj od nejmenších semen po ta nejkrásnější poupata a stonky chřadnoucí stářím.

Příroda obrátila svou pozornost k Nebesům a započala její Nová éra vývoje. Svět se skončil
v podobě do té doby známé a vše započalo nanovo.

Zvířata pozapomněla svůj původ a stala se lovnou zvěří. Rostliny hořely v plamenech
lidských obydlí a svět se počal vzdalovat od své prapůvodní podstaty.

Obloha ztemněla a nastal Čas věčné proměny.

Tím Smrt je. Darem proměny.

Malý Král přinesl z Oblohy duším ukrytým v lidských a zvířecích tělech Dar proměny. Předal
jim svůj dar a s nadějí čekal, co se stane. Lidé dar odmítli. Ve svém rozumu a zapomnění
nepochopili sílu a cenu daru a počali z něj mít strach. Krále vyhnali, zapomněli na něj a jejich strach se zdvojnásobil.

Král se rozhodl nadále do jejich bytí nezasahovat. Přijali svobodu.

Poděkoval Zemi za dary, jež lidem a zvěři přináší, a za bohatství, které jim poskytuje.
Neotočil se k lidem zády, ale zůstal vzdálený. Už mezi ně nemohl přijít jako jeden z nich a
nabídnout jim svou korunu a své dary.

Čekal.

Země se zachvěla a Nebe pookřálo z hloubi lidských duší. Přišlo svítání a přiblížil se Nový
úsvit lidských dějin. Svět započal se stahovat do sebe a na obloze objevily se první paprsky
svítání. Člověk se začal rozpomínat. Země se zachvěla podruhé a započal její vzestup.

Slepotu lidských srdcí nahradilo jasné světlo a jejich duše počaly stoupat k uvědomění.

Andělé roztáhli svá křídla, svět se napřel k Nebi, mraky se rozestoupily a Zemi zalilo Světlo.

Započal Nový úsvit.

Jmenuji se Blanka Kochová a pomáhám lidem při hledání emocí, bloků, programů a přísah, které je potřeba odstranit na cestě k řešení fyzických či psychických zdravotních problémů, obtížných životních situací a vztahů.
Spolupracuji s terapeutkou Danou Trávníkovou: www.danatravnikova.cz
Článek smí být šířen a kopírován jen se souhlasem autorky.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png