Před dávnými časy přišel na Zemi Malý Král. Přišel a obeznámil se s každou ropuchou,
kapradím i tou nejmenší rostlinkou. Pozoroval veverky, zajíce i laně a provázel listy poletující ve větru. Vše spalo. Král pocítil touhu svět probudit.

Přivřel víčka, rozpřáhl ruce a třikrát tleskl do oblak. První zvuk jeho rukou zamával větrem a listy počaly se kroutit stářím. Druhé tlesknutí vetknulo zvěři do srsti šedavé stopy stáří a
počalo je pomalu připravovat na odchod z jejich těla. Třetí tlesknutí započalo stárnutí rostlin, provázejíc jejich vývoj od nejmenších semen po ta nejkrásnější poupata a stonky chřadnoucí stářím.

Příroda obrátila svou pozornost k Nebesům a započala její Nová éra vývoje. Svět se skončil
v podobě do té doby známé a vše započalo nanovo.

Zvířata pozapomněla svůj původ a stala se lovnou zvěří. Rostliny hořely v plamenech
lidských obydlí a svět se počal vzdalovat od své prapůvodní podstaty.

Obloha ztemněla a nastal Čas věčné proměny.

Tím Smrt je. Darem proměny.

Malý Král přinesl z Oblohy duším ukrytým v lidských a zvířecích tělech Dar proměny. Předal
jim svůj dar a s nadějí čekal, co se stane. Lidé dar odmítli. Ve svém rozumu a zapomnění
nepochopili sílu a cenu daru a počali z něj mít strach. Krále vyhnali, zapomněli na něj a jejich strach se zdvojnásobil.

Král se rozhodl nadále do jejich bytí nezasahovat. Přijali svobodu.

Poděkoval Zemi za dary, jež lidem a zvěři přináší, a za bohatství, které jim poskytuje.
Neotočil se k lidem zády, ale zůstal vzdálený. Už mezi ně nemohl přijít jako jeden z nich a
nabídnout jim svou korunu a své dary.

Čekal.

Země se zachvěla a Nebe pookřálo z hloubi lidských duší. Přišlo svítání a přiblížil se Nový
úsvit lidských dějin. Svět započal se stahovat do sebe a na obloze objevily se první paprsky
svítání. Člověk se začal rozpomínat. Země se zachvěla podruhé a započal její vzestup.

Slepotu lidských srdcí nahradilo jasné světlo a jejich duše počaly stoupat k uvědomění.

Andělé roztáhli svá křídla, svět se napřel k Nebi, mraky se rozestoupily a Zemi zalilo Světlo.

Započal Nový úsvit.

Jmenuji se Blanka Kochová a pomáhám lidem při hledání emocí, bloků, programů a přísah, které je potřeba odstranit na cestě k řešení fyzických či psychických zdravotních problémů, obtížných životních situací a vztahů.
Spolupracuji s terapeutkou Danou Trávníkovou: www.danatravnikova.cz
Článek smí být šířen a kopírován jen se souhlasem autorky.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě