Nepodceňujte sílu víry

datum 6. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Nastává konec jedné etapy, lidé Země. Všichni to podvědomě cítíte. Je tu doba nejistot, kdy jste nuceni dívat se zejména do sebe samých, abyste dokázali rozlišit, co je pravda, abyste dokázali nalézt odpovědi na své otázky. Žili jste v době, kdy jste měli informací nedostatek, nyní žijete v době, kdy je informací přemíra. Jste zmateni. Nejen z toho, co je kolem vás, ale také z vašich myšlenek. Z toho, co mysl neustále zpracovává. Výstupem je pak spíše zmatek a chaos a strach z budoucnosti. Avšak to není to, co se po vás chce. Je potřeba se přizpůsobit době, přijmout tento stav a začít konečně pracovat na tom, abyste změnili to, co vám již nic nepřináší. Lidé Země, víme, že váš čas je omezený. Musíte se rozhodnout. Vaše duše toužily přijít v tomto čase, aby se staly součástí změny na planetě Zemi. Máte však před sebou mnoho práce, neboť toto je teprve začátek. Přijdou situace, kdy budete chtít vše vzdát. Bude se vám zdát, že to, čemu jste věřili, se nenaplnilo. Můžete pociťovat skepsi. Nikdy však se nevzdávejte své víry. Neboť to by vás dovedlo na pokraj šílenství a zkázy. Vždy to byla víra, která vám pomáhala přežít, pomáhala vám měnit nejen sebe samé, ale také chod dějin světa. Vždy tu byli ti, kteří stáli v první linii, protože věřili, ve svůj zdar. Nepodceňujte sílu vaší myšlenky, nepodceňujte sílu víry. V tomto čase více, než kdy jindy, je potřeba žít vědomě a dávat pozor, kam vaše myšlenky směřují. Neboť to bude vaší budoucností. Jsou zde mnohé nepokoje. Nejen uvnitř vás samých, ale i vně. Vše je spojené. Je důležité uvolnit tlak, který se stává neúnosným. Není možné být pod tlakem dlouhou dobu. Pokud ano, pak dojde k výbuchu. A to se týká jak Země, která činí další kroky ke svému posunu, ale také společnosti, i vás samých. Může se stát, že budete cítit mnoho zlosti a vaše emoce budou chtít proudit ven. Uvědomte si však, že pokud zlobu zaměříte proti sobě samým, naplníte plán těch, kteří již věky usilují o to, aby vás obrali o vaši energii, nakrmíte tak své nepřátele. Změňte sílu svých emocí v hybnou sílu změn, které musí nastat. Lidé Země, víme, že potřebujete pocítit naději. Žádejte o vše, žádejte o pomoc. Pak vám bude moci být poskytnuta. Je zde mnoho bytostí, které jen čekají na vaše vyzvání. Tím se vaše energie znásobí. Všichni napjatě čekají, co se bude dále dít. Vás však může zachránit pouze vzájemná spolupráce a odmítnutí být dále loutkami. Vidíte kolem sebe, že každá bytost na Zemi je naladěna na něco jiného, a proto nemůžete vysvětlovat něco tam, kde o to nestojí, kde to nechápou. Neplýtvejte svou energii a zaměřte se tam, kde to s vámi souzní. Každý z vás má svou cestu a ne všichni s vámi po té cestě půjdou dále. Lidé Země, v rozhodující okamžik se otevírá příležitost, která nesmí být promarněna. Čekali jsme na ni příliš dlouho. Věci se ještě budou měnit a některé změny vás nepotěší, jiné rozladí. Některé však budou podle vašeho gusta. Jedna věc je však společná. Jsou to změny zásadní a nijak se na ně nemůžete připravit. Proto žijte přítomností a učte se více pozorovat. Váš čas nastává a my jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/EhPiKesbrBU

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico