Neomezený naplněný potenciál

datum 24. 7. 2019

Skutečnost si tvoříme my sami, jak dalece si dovolíme tvořit skrz sebe, tím dalece se rozšiřuje i náš potenciál. My sami si tvoříme jeho hranice. Samotným životem a jeho vlastním rozvojem, rozvojem své mysli a srdce rozšiřujeme svůj jedinečný potenciál. V určité fázi rozvoje dojdeme ke zjištění, že náš potenciál je neomezený.

Rozpomeňme se, kdo jsme. Rozpomeňme se na to, že jsme to my sami, kdo tvoří naše vlastní představy, názory, omezení, ale i vědomí toho, kdo skutenčě jsme. Jsme více než jen tělo. Tělo je náš chrám, nástroj na zemi, díky kterému tu jsme. Milujme ho, hýčkejme a opečovávejme. Tím myslím, dívejme se na něj, jako na dokonalý domov našeho vědomí, duše a stavu já jsem. Naše tělo je tak krásné, jak kásné mu dovolíme být.

Jsme žák a zároveň i mistr. Žádný mistr mimo nás neexistuje. Osoby na naší cestě jsou jen projekce naší mysli - ukazatelé, kteří nám pomáhají jít dál, jít hlouběji. Nezastavit se v možnosti žít svůj život podle sebe a plně ve vědomí si své jedinečnosti a zároveň spojení se vším. Jak omezená jsou slova, když chceme vyjádřit to, co cítíme:)

Vše najdeme v sobě. Otevřený nekonečný potenciál a v tom je nádhera života jako takového. My sami si tvoříme svůj vlastní život. Jsme tvůrci a to je smysl našeho života.

Smysl života nemáme předem daný. Neexistuje úkol, pro který jsme si sem přišli, to my jsme tvůrci toho, kdo budeme, co budeme a kdo jsme. Právě smysl našeho bytí najdeme v sobě - vytvoříme si ho, procítíme a budeme žít. A opět opakuji, potenciál je neomezený a lze ho měnit. Není to něco navěky. Je to něco, co se vyvíjí, co můžeme měnit, rozšířit, přehodnotit, posunout a rozvíjet. Je to jen náš smysl života a je jen na nás, co s ním chceme udělat. My jsme tvůrci.

Rozpomínáme se sami na sebe

Někdo tvrdí, že naplněného potenciálu nemůže dosáhnout každý a já tvrdím, že úplně každý naplněného potenciálu dosáhnout může. A je to vlastně podstata bytí (vědomí) v našem těle a zde na Zemi. Neříkám, že to bude hned, ale i to lze, jen vím, že toho dosáhneme všichni. Je to naší podstatou.

A jak naplnit svůj potenciál?

Otevřeností a ve spojení s láskou. V přítomnosti si tvoříme situace, které nám ukazují tady a teď, jak na tom jsme. Kde se nacházíme, a co lze ještě propustit a jak se posunout dál. Viz článek Přijímáme, přijímáme..

Jak přijímáme jednotlivé naše programy a zrcadlení, postupně se více dostáváme do proudu a tím jdeme více ke svému naplněnému potenciálu.

Ale co to vlastně je, ten nekonečný potenciál?

Potenciál z pohledu duality je slovesný způsob, který vyjadřuje možnost, pravděpodobnost. A neomezená možnost (pravděpodobnost) je to, oč tu běží. Tedy možnost naplnit svůj potecniál, má každý. Každý z nás. Potenciál jako takový, jako součást našeho vědomí je neomezený. A každý máme svůj vlastní potenciál, svůj vlastní příběh, svůj vlastní úhel pohledu.

A jak ho naplnit, nebo otevřít natolik, aby byl nekonečný?

Tím, že připustíme, že jsme se sem na zem přišli vyvíjet, že jsme se přišli posouvat, že jsme sem přišli žít sebe sama. Jsou to fráze, které jste určitě již slyšeli stokrát, ale někdy stačí přijmout  první myšlenku, která s námi rezonuje, pak je procítění toho, že to tak možná i je (tzv. víra), a pak nakonec přijde tzv. AHA moment, prostě to prožijeme v našem životě a vše sepne, najednou víme.

Pokud budeme více připouštět naše procítěné myšlenky, pokud budeme dávat větší pozornost tomu, co cítíme, než tomu, co projde myslí, tak začneme do svého života přitahovat AHA momenty (prožitky), které nás povedou dál a dál.

Život je dobrodružství, které je zajímavější a naplněnější podle toho, nakolik ho dokážeme procítít.

Je jedno, jak se rozhodneme, jak zareagujeme, jakou cestou se vydáme, je to jako navigace v autě, nic není špatně, stejně nám to vědomí (život) přepočítá a ocitneme se opět na naší cestě. Neexistuje špatné rozhodnutí, je to jen rozhodnutí. Každé rozhodnutí nám něco přináší, ukazuje, naviguje...

Otevřeme se životu a sami sobě

Otevřete se sami sobě. Objevte tu krásu a neomezenost uvnitř vašeho nitra. Jděte dál, a ještě dál, nezastavujte se ve svém omezení mysli, ale jděte do srdce a pak ještě dál. Otevřete se všemu, co se okolo vás a ve vás děje.

Otevřenost je i o tom, pouštět vše, co s námi tzv. nerezonuje, co nám není příjemné, pouštět se kontroly, propouštět staré programy, uvědomovat si, co vlastně chceme mi sami, kdo jsem, co nás baví a naplňuje, co nás činí šťastnými.

Dovolme si žít neomezený potenciál - nekonečný prostor, který si tvoříme mi sami.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico