NENÍ PLYNUTÍ JAKO PLYNUTÍ

datum 20. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
S rozmachem duchovní osvěty a lidským směřováním k žití v souladu s proudem života přišla vlna takzvaného plynutí, žití ve flow.
Předpokladem plynutí je úplné přijetí vyšších principů, odevzdání kontroly a oproštění se od závislostí a lpění. Nejde toho dosáhnout hned, pokud do vás neudeří blesk prozření. Je to proces a proces je to individuální - u každého probíhá jiným způsobem a jinou rychlostí.
Tak jako každá cesta i tato může svést naše kroky do slepých uliček. Nesmíme zapomínat, že jsme teď tady bytosti pozemské, fyzická těla podléhají zákonu gravitace a chodidly se dotýkáme Země, jež je nám zapůjčeným domovem.
Proto tendence zcela se odevzdat větru, aby nás vynesl do oblak, je - jakkoli pocitově oblažující - stoupání na vrchol vzdušného zámku, z něhož návrat zpátky na zem je přímo úměrně bolestivý.
Setkávám se s mistry plynutí, kteří s rozjařeným úsměvem a jiskřičkami v očích vlají ve větru. Není pochyb o tom, že si flow fakt užívají. Méně však lidé, kteří stojí nohama na zemi a mají k nim vztahovou vazbu: rodiče, děti, partneři, přátelé aj.
V čem je problém?
Tak jako jsme ve "staré době" odevzdali svou MOC autoritám (rodičům, učitelům, zaměstnavatelům, vládě, Bohu, andělům, astrálním průvodcům atp.), podobně v "nové době" odevzdáváme svou MOC proudu života. Odevzdáváme svou SÍLU a zbavujeme se ZODPOVĚDNOSTI. A abychom to zamaskovali (zejména sami před sebou), odmítáme ZÁVAZKY.
Protože závazky nám zkomplikovaly celý dosavadní život. Protože interakce s druhými lidmi je náročná a vytváří spory a způsobuje zranění. Protože o zranění už nestojíme, už je známe, už jsme je vyléčili a už nechceme vytvářet hluboké vztahové vazby jako další zdroj bolesti.
Proto vytváříme vazby mělké, povrchové. BEZPEČNÉ. Protože závazky svazují. Protože závazky předpokládají, že VÍME, CO CHCEME. Protože závazky vyžadují, abychom do toho, co chceme, vkládali ENERGII a BUDOVALI to, PEČOVALI o to.
S láskou a soucitem.
S důvěrou a trpělivostí.
S vědomím, že co bolelo a přebolelo, se už nevrátí.
S nadějí a vírou, že už to bude v radosti, lehkosti, úctě.
Protože stejné přitahuje stejné.
Může jít o obrázek mrak
Mír Oslav
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico