Zdroj: Pixabay.com

Přítomnost životních principů je velmi důležitá a týká se to každého člověka. Pokud děláte to, v co věříte, vaše svědomí bude čisté a vaše mysl spolu s duší zůstanou v harmonii.

Jaké principy platí pro všechny lidi? Zde jsou:

Probuďte se se sluncem a modlete se. Modlete se v soukromí. Dělejte to tak často, jak jen můžete. Budete vyslyšen. Jen mluvte o tom, co máte na srdci.

Buďte trpěliví. Nevědomost, pýcha, hněv, žárlivost vyčerpává duši. Modlete se za mrtvé, aby konečně našli klid.

Snažte se být otevřeným člověkem. Nedovolte, aby vás někdo ovládal. Sami dobře víte, co chcete.

Chovejte se ke svým hostům s pozorností a ctí. Dopřejte jim nejlepší jídlo, obklopte je pohodlím, zacházejte s nimi s respektem.

Neberte si to, co vám nepatří.

Respektujte vše, co vytvořila příroda – ostatní lidi, zvířata a rostliny.

Respektujte názory a zásady jiných lidí. Nepřerušujte partnera, nehrajte hry, nebuďte hrubý a arogantní. Respektujte právo všech lidí na svobodu projevu.

.

Neříkejte lidem o špinavosti, neponořujte je do té špíny, protože nakonec to budete jen vy, kdo se zašpiní. Všechny negativní energie, které posíláte do vesmíru, se k vám určitě vrátí.

Všichni dělají chyby. To je normální. Neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Nikdo není dokonalý.

Kvůli negativním myšlenkám trpí nejen naše mysl, ale i tělo a duše. Zkuste se podívat na svět více optimisticky.

Příroda je naše matka. Zvířata, rostliny a všechny ostatní živé bytosti jsou součástí „rodiny“.

Děti jsou naší budoucností. Vychovávejte je v lásce, naplňte je moudrostí a učte, co se jim v životě může přihodit. Naučte se jim dát volnost. Když přijde ten čas, dejte jim prostor pro jejich vlastní růst.

Neubližujte ostatním lidem. Zákon „bumerang“ funguje – i když tomu nevěříte.

Nelžete, buďte čestní – před sebou i před ostatními. Vesmír testuje vaši upřímnost a čestnost. Ty nejčestnější umí štědře odměnit.

Snažte se o harmonii. Ať je vaše duše tak krásná jako je i vaše tělo. Nezapomínejte na svůj duchovní rozvoj.

Dělejte své vlastní rozhodnutí. Převezměte odpovědnost za své činy.

Respektujte soukromí ostatních.

Nesnažte se dělat všechny šťastnými a měnit celý svět. Začněte nejprve od sebe. V opačném případě se vám to nepodaří.

Nevnucujte svou víru jiným lidem.

Podělte se s ostatními o to, co máte. Snažte se více věnovat charitativní činnosti.

Jakých životních principů se držíte vy?

Zdroj: electropiknik.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě