Nemá práci, přísun peněz nebo sice nabídky jsou, ale …

datum 27. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
V rámci Tréninku mysli při trénování technik na jedné nepříjemné situaci u jednoho muže vyplynulo, že aktuálně nemá práci a tedy ani přísun peněz. Nabídky sice jsou, ale on v rámci předchozích let, co se týče práce, vyhořel a prostě to, co se nabízí, sice kdyby bylo nejhůř, vezme, ale …

No a já se s vámi podělím o svůj pohled, který jsem mu pověděla.

Předně, ze všeho vede cesta ven. Nic není neřešitelné! Naopak, vždy když je v našem životě nějaký problém, zákonitě spolu s ním existuje i řešení. A to řešení má také mnoho rovin. Buď je to ego-řešení, založené na strachu, anebo řešení beze strachu – a tedy pro největší dobro naše a všech zúčastněných. Pokud je to ego-řešení (řešení založené na strachu) velice dobře to víme. Není to úplné. Byť to jakože vypadá dobře, něco tam stále nesedí anebo chybí. Něco jakoby pocitově není dokončené.

Já se krátce rozepíši o přístupu k věci, který vede k řešení beze strachu, a tedy pro největší dobro naše a všech zúčastněných.

Situaci, která tu je, si už dotyčný vytvořil. A je zapotřebí si uvědomit, přiznat si, že to on si ji vytvořil. Jelikož vše, co se nám odehrává venku, by se neodehrávalo, kdyby se to nepojilo s nějakým nastavením uvnitř nás (s našimi soudy v mysli). To je první, avšak nezbytný krok. V tomto okamžiku přebíráme za sebe odpovědnost.

Ne nutně že by si tu situaci vytvořil takto konkrétně, ale svými myšlenkami strachu (soudu). Ta situace – nemám práci, nemám přísun peněz a jiná tu už je. To, že se mu to objevilo v realitě, s tím už nic. Avšak on i zde má moc, a sice jak se k tomu postaví. A tím ovlivní průběh, vývoj té situace, její intenzitu, její dopady a i změnu uvnitř sebe, která pak následně spolutvoří další situace v jeho životě. Zda si svým přístupem vytvoří do budoucna láskyplné či neláskyplné situace, to záleží na tom, jaký přístup zaujímá (jaké myšlenky si volí) vůči vyvstalé situaci.

Takže svými soudy, postojem k tomu tématu či čemukoliv jinému si to vytvořil – (dal energii soudu (strachu) a tím umožnil egu, aby to vytvořilo destruktivně, byť jakkoliv zpočátku třeba i lákavě). V tomto případě tématu toho muže jeho myšlenky ze strachu umožnily egu to poskládat destruktivně do podoby, že nemá práci a tedy ani příjem. Avšak teď záleží, jak se k tomu postaví.

Ze strachu nebo z lásky? Bude vůči té již nastalé situaci volit stále myšlenky soudu či strachu anebo myšlenky lásky?

Řešení problému je vždy v jiné rovině, než ve které vznikl. To řekl už Einstein. A co děláme, když o nějakém našem problému smýšlíme ve strachu? Dáváme do té situace stejnou energii, díky které byla vytvořena? Vyživujeme ještě více tu situaci, ve které jsme. A problém bude stále přetrvávat nebo dokonce zesilovat. Jelikož se díky volbě myšlenek strachu budeme nacházet v té samé rovině, ve které ten problém je. A tedy vnějškově se nebude nic ani měnit vně anebo se to bude dokonce zhoršovat. V případě daného muže se to může projevovat tím, že se nebude dařit sehnat práci, nebo že si ho v rámci výběrového řízení nevyberou atd.

Abychom se mohli dostat na jinou rovinu, než je ten problém, potřebujeme si volit vůči té situaci či tomu tématu jiné myšlenky než myšlenky strachu, soudu, které jsme volili doteď, což trénujeme mimo jiné i na Tréninku mysli. Když si vůči té situaci budeme volit myšlenky lásky (ať už v těle se to bude projevovat tak, že budeme cítit vnitřní klid, nebo dokonce vděčnost), pak se v té situaci či vůči tomu tématu dostáváme na vyšší rovinu, než je ten problém. A tím si konečně začneme vytvářet něco jiného – skutečnějšího v tom tématu – pro nás šitého na míru i ve vnější realitě. Z té situace je najednou nějaký východ. Třeba nevidíme do dáli, ale vidíme na první krok či pár kroků dopředu. V situaci daného muže se to může vnějškově projevit například tak, že mu přijde zajímavá nabídka práce ze zdroje, ze kterého by to vůbec nečekal nebo přijde náhle na zajímavý podnikatelský nápad atd.

Chce se po nás v té tíživé situaci nepodlehnout té situaci, nepodlehnout těm emocím, které přirozeně kopírují tu tíživou situaci a zcela se přeorientovat na to, že na místo strachu, který tam přirozeně skáče, my budeme cítit radost, vděčnost, lásku. Avšak pozor, jde o to, aby ta radost nevycházela ze strachu, ale z volby lásky v mysli. V tom je to kouzlo, v tom spočívá ten zrod zázraku! Jsou totiž lidé, kteří si myslí, že to přetočili, že jsou v radosti, ale ve skutečnosti nejsou, jelikož ta radost je zvolená v tlaku a tedy na základě soudu (strachu) v mysli. Tyto jemné nuance, které pak rozhodují o tom, co si skutečně volíme a co se nám pak děje vně, vychytáváme a trénujeme právě na tom Tréninku mysli.

Když v té situaci, ať je jakákoliv, nebudeme podléhat strachům a budeme nad nimi (= budeme si volit lásku), více do té situace pustíme Boha (Zdroj, Univerzum nebo jak To nazvete) a ten tu situaci začne skládat pro naše největší dobro i dobro všech zúčastněných.

Takže rada pro dotyčného.

O daném tématu – že aktuálně nemá práci nebo že potřebuje větší přísun peněz smýšlet s láskou, nikoliv ve strachu. Lásku zkoušet vědomě aplikovat v průběhu každodennosti nejen na dané téma ale i obecně na vše.

V situaci, kdy mu někdo či nějaká situace zabrnká na dané téma a on tak pocítí bolest, zvolit si o té své situaci smýšlet s láskou.

S láskou Peťa

Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico