Nelze v pravdě nové tvořit a žít se starými vzorci a návyky chování

datum 15. 5. 2018

MNOZÍ UŽ JSME SE PŘESVĚDČILI, ŽE NELZE PRAVDIVĚ TVOŘIT A ŽÍT NEBE NA ZEMI SE STARÝMI VZORCI A NÁVYKY CHOVÁNÍ

Dostáváme nové nástroje, nové vzorce a kódy, pomocí kterých se za pochodu učíme vědomě manifestovat Ducha do hmoty.
Jedna z fází probíhá formou pokus - omyl. Je to přirozený proces, kdy se duše učí v přímém přenosu.

Na vlastních chybách a selháních se učíme skrze zklamání z nezdaru vnímat, používat a tvořit vše nové uvážlivěji a smysluplněji.
Tento proces je důležitý a nikdo druhý nám s ním nemůže pomoci. Prožíváme a učíme se plně chápat, že my sami jsme stvořitelé svých záměrů, strůjci svého štěstí.

PROBUZENÉ VĚDOMÍ NA VĚDOMOU TVORBU NESTAČÍ!

Je třeba si stvořitelské nadání, darované nám Stvořitelem skrze prvotní moc OSVOJIT.

A to lze jen OSOBNÍ ZKUŠENOSTÍ.

Pro naše ČISTÉ záměry se nám pak dostává hojnost požehnání.

CO TO JE ČISTÝ ZÁMĚR?

To je takový záměr, který je očištěný - odpojený od všech reverzních, neláskyplných, nízkovibračních energií neprospěšných pro celek.

PRO JAKÝ CELEK?

Kdo jsme sjednocení se sebou, propojení s duší, začínáme vedeni Duchem vyhledávat a tvořit rodiny duše.
To jsou skupiny duší se stejnými, nebo podobnými vibracemi.
Duše, které se předem dohodli a naplánovali si spolupráci pro čas vzestupu lidského vědomí.
Mohou a nemusí být i biologicky příbuzné.
Jedna z možností je, není to pravidlo, že se shromáždí okolo již vědomé, sjednocené rodiny, která položí základ a vytvoří zázemí pro společnou manifestaci v radosti a lásce pod vedením Ducha.
Mohou se tak vytvořit v chaotickém a rozbouřeném světě pohodové oázy, které se vymaní z hrubohmotného, nevědomého systému duality.
Rodiny duše se sjednotí pro společnou věc, jak se při prvotním plánování všichni zúčastnění dohodli. Společný záměr a práce je těší, podílejí se tak na společném díle s radostí a nasazením.
Rodiny duše mohou mít hodně členů, včetně těch nevtělených, které např. přírodní národy uctívají jako "DUŠE PŘEDKŮ"
I oni jsou důležití i k těm bychom měli cítit lásku, úctu a vděčnost, protože nás mohou propojit s vyššími dimenzemi a přinést své rodině nadhled a veliké požehnání.
Síla duševní rodiny je v jejím SJEDNOCENÍ. Až se sjednotí pro společný záměr a začne ho naplňovat, následuje sjednocení ve stejném Duchu, pro vědomou manifestaci.
Pod vedením Ducha se takový vědomý CELEK vymanil z nevědomosti a neuvážlivého jednání, které je běžné v dualitě.
Průvodci, ochránci a ryze duchovní (nevtělená) část duševní rodiny střeží, hájí a ochraňuje bezpečí a prosperitu CELKU.

TO PLATÍ O VŠECH VZTAZÍCH.

Teprve až se každý plně propojí a sjednotí se svojí duší, se svým Duchem, s duší a Duchem svojí rodiny můžeme společně silou JEDNOTY, silou Ducha, měnit svět k lepšímu.

NELZE PŘEDBÍHAT, NELZE PROPOJOVAT NEBE NA ZEMI BEZ TÉTO POSLOUPNOSTI!

PLNĚ POŽEHNANÝ, PROSTÝ ILUZÍ, JE JEN ČISTÝ ZÁMĚR PODPORUJÍCÍ VZESTUP VĚDOMÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.

DUCH BDÍ A DALŠÍ PÁD NEPŘIPUSTÍ.

Vygenerovaná energie skupiny - duševní rodiny, je připravená a ochotná podporovat JEN ZÁMĚRY PROSPĚŠNÉ PRO CELEK SKUPINY.
Kdokoliv by takovou společnou energii zneužil, přesměroval, či jinak použil bez vědomí a souhlasu ostatních, Duch ho nepodpoří. Bude zastaven a nemilou zkušeností poučen.
Ti, kdo tím už prošli, nebo procházejí, se nám info sice snaží předávat, ale jen osobně prožitá zkušenost nám pomůže pochopit proces a zákony manifestace.

JEDINÝM ČIDLEM SPRÁVNOSTI JE SRDCE.

Podle hřejivého pocitu radosti, míru, lásky a prosperity jasně vnímáme, že jsme na správné cestě a máme podporu.

Pocity stísněnosti, zmatenosti, tíhy, zklamání a bezradnosti jsou naopak jasným signálem, že jsme se odklonili od proudu požehnání a Duch přestal sytit náš záměr.

Drahomil a Drahomila

Zdroj: http://renreika.simplesite.com/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico