Nekupujte si domů živé vánoční kapry!

datum 15. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co vše se skrývá za tradiční štědrovečerní večeří? Často zbytečné utrpení kapříků, kteří prožívají několikanásobný stres, pokud si je kupujeme živé domů do vany. Stres je stejný i pro ty, kteří jsou vypuštění do řeky, bohužel, často kapřík nepřežije a celý akt pozbývá smyslu. Co kapr přesně zažívá?

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Tisková zpráva 14. 12. 2020

Nekupujte si domů živé kapry, tak zní letošní vánoční výzva organizace Compassion in World Farming (CIWF). Živý kapr, koupený u stánku či v obchodě, zažívá zbytečně stres při přenosu bez vody i při přechovávání doma ve vaně. Případné vypuštění do řeky či rybníka kapr většinou nepřežije. S tím souhlasí i Rybářské sdružení ČR. Společně proto vyzývají veřejnost, aby si při nákupu lidé nechali kapry odborně usmrtit přímo prodejcem.

„V letošní vánoční kampani se snažíme vysvětlit, co kapr zažívá, když si ho zákazník koupí u stánku či v obchodě živého a odnese si jej domů," uvádí Lucie Moravcová, koordinátorka kampaně RyboLove z CIWF Česko.

V igelitové tašce bez vody se kapr dusí.

Koupí-li si zákazník živého kapra, bývá mu obvykle předán v igelitové tašce bez vody, v níž si jej pak odnáší domů. Zvíře se však dusí, neboť se mu plast lepí na skřele a znemožňuje dýchání.

Přechovávat kapra ve vaně je nevhodné. 

Vana či podobná nádrž je pro zvíře nepřirozené a silně stresující prostředí. Chlorovaná voda mu navíc může poškodit žábry a dýchací soustavu. Teplota vody ve vaně je většinou příliš vysoká, což rybě může přivodit teplotní šok. Kapr navíc pociťuje nedostatek kyslíku, škodit mu také mohou jeho vlastní odpadní látky hromadící se ve vodě. Jakákoli manipulace, včetně hlazení dětmi, u kapra vyvolává další stres.

Většina kaprů vypuštěných zpět do přírody nepřežije.

V neposlední řadě je třeba upozornit na skutečnost, že někteří lidé (ač s dobrým úmyslem) stále vypouštějí živé kapry zpět do volných vod. Tyto ryby ale pravděpodobně nepřežijí. Kapr není na náhlou změnu teploty fyziologicky uzpůsoben a otráví se svými vlastními metabolity, které není schopen vylučovat. Ryby jsou navíc zesláblé po výlovu a jejich imunitní systém je narušený.

Od výlovu po stánek projde kapr dlouhým procesem.

„Je nutné si uvědomit, že když se dostane kapr na stánek či do obchodu, má už za sebou dlouhou a náročnou cestu plnou transportů a manipulací. Když si člověk takovou rybu koupí živou, čeká ji jen další strádání. Pokud si lidé přejí mít na štědrovečerním stole tradičního kapra, je nejlepší koupit ho přímo na sádkách, které jsou nejlépe vybaveny pro přechovávání i odborné usmrcení ryb. Nákup na sádkách navíc ušetří kaprům další transporty a manipulaci, spojené s rozvozem na prodejní stánky," dodává Moravcová.

K ohleduplnosti vyzývá také Rybářské sdružení ČR a Státní veterinární správa. 

Doporučení k šetrnému nákupu živých ryb vydalo letos i Rybářské sdružení České republiky.

„Kontroly SVS se každoročně kromě hygienických pravidel zaměřují samozřejmě i na dodržování welfare zvířat. Naši inspektoři se zajímají o to, aby nebyly kádě s kapry přeplněné a ryby měly dostatek kyslíku. Další kontrolovanou oblastí je správné porážení kaprů, kdy spotřebitelům doporučujeme využít služeb proškolených odborníků přímo na stánku, než složitě přepravovat ryby domů. Každý rok upozorňujeme, aby lidé nevypouštěli ryby zpět do přírody, protože je to ohrožuje na životě. Daleko rozumnějším řešením je rybu vůbec nekupovat, než jí tak zvaně udělit svobodu," uvádí ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

 Česká republika patří k největším producentům kaprů v Evropské unii. Česko (stejně jako Polsko) vyprodukuje až 25 % kaprů. V roce 2018 se v ČR vylovilo 18 430 tun kaprů. Před Vánoci se prodá kolem 85 % tuzemských ryb prodávaných v ČR. V roce 2019 se vánoční kapři prodávali na 2 587 místech. Více informací o kampani najdete na www.rybolove.cz.

Zdroj: www.ciwf.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico