Nejvýznamnější událost, o které nám nikdo nic neřekl. Dechberoucí informace z tajemného pohoří Bucegi pronikly na veřejnost...3. část

datum 16. 5. 2020
Zdroj: suenee.cz

Pokračování druhé části nás zavede do vnitřních prostor chodem a sálů. Uvidíme holografické projekce lidského těla i skutečné historie lidstva. Jak fungují energetická bariéry a na jaké bázi jsou propojené? Jak se aktivuje celá projekce?

Doba čtení 12 min.

Cesty k sobě


Z Velké galerie do Projekčního sálu

Poté, co se podařilo získat přístup do Velké galerie (chodby), byla k zajištění vchodu přijata velmi přísná opatření. Oční duhovky Caesara a generála Obadey byly oskenovány a uloženy do registru, nikdo se tedy bez doprovodu jednoho z nich nemohl do podzemí dostat, kromě toho byl, mimo jiného, nainstalován systém neviditelných laserových „závor“ Po ověření duhovky byla cesta volná. (Rumuni dokázali zabránit tomu, aby byly do registru zaneseny i oční duhovky amerických generálů.) A pochopitelně byl vstup chráněn i příslušníky speciálních jednotek jak rumunských, tak i amerických.

Původní energetická bariéra, která pečetila vchod po tisíce let, a nakonec zapříčinila smrt tří mužů z útvaru Zero, byla deaktivovaná, dokud byla kamenná vrata otevřena. Jak byla uzávěra vytvořena a na jakém principu pracuje, se zjistit nepodařilo.

Zdroj: suenee.cz

Z neznámých důvodů chodba, Velká galerie, po 280 metrech ostře zahýbá doprava, stejnou záhadou byl pro vědce i materiál, ze kterého byly stěny. Velká galerie odbočuje pak před koncem doleva, ústí do 4metrové haly, která přechází do ohromného skalního dómu a otvírá nádherný pohled do prostoru, který byl pojmenován jako Projekční sál. Zhruba ve vzdálenosti 7 – 8 metrů od vchodu do sálu se začíná tyčit ochranná energetická kupole a brání vstupu. Klene se přes většinu síně a vyzařuje úchvatné modré světlo, kterým probleskují světlé paprsky. Existuje pouze jeden přístup do sálu skrze kupoli, je to brána, která, když se blížíte ke štítu z Velké galerie, je nejdříve průhledná a pak zmizí úplně. Ochranná kupole budí dojem dokonalé holografické projekce, je ale tvořená pouze energií. Stejně tak jako i první uzávěra u vchodu do Velké galerie, odolává vnitřní štít jakýmkoliv pokusům – kromě místa brány, jím proniknout nebo ho poškodit. Zevnitř už není kupole modrá, ale zlatě-bílá a vydává velmi příjemné světlo. Zadní část polokoule je ohraničena skalní stěnou sálu.

Projekční sál

V druhé polovině srpna 2003 se Raduovi naskytla úžasná příležitost vstoupit do sálu v doprovodu Caesara a uvidět Projekční sál všechno na vlastní oči.

První, co ho zaujalo, bylo, že ochranná kupole na druhém konci, proti vstupní bráně, končila asi ve výšce 10 metrů na skalní stěně a tam byly vchody do dalších tří tunelů. Současně se ale od Caesara dozvěděl, že ten do těchto tří chodeb přístup nemá, a to na základě striktní dohody mezi Rumuny a Američany. Když se Radu porozhlédnul po tom obrovském prostoru, získal dojem, že se nachází v úplně jiném světě. Nic z toho, co viděl, neodpovídalo tomu, co do té doby znal.

Zdroj: suenee.cz

Vpravo i vlevo od vstupní brány uviděl podél stěn řadu pěti velkých kamenných stolů ve tvaru T, žádný z nich nebyl nižší než dva metry. Vzhledem k výšce umístili výzkumníci do sálu speciální stativy, pomocí kterých mohli „dosáhnout“ pohledem na povrch stolů. V jejich povrchu jsou precisně vyryté zahloubené reliéfy různých znaků neznámého písma a další, které se podobaly starověkému klínopisu. Na deskách stolů byly i obecné symboly jako trojúhelníky nebo kruhy.

Zdroj: suenee.cz

Přestože znaky nebyly namalované, zářily fluorescenčním světlem různých barev a u každého stolu to byla jiná. Na některých se nacházely různé předměty, které vypadaly, že mají technické použití.

Z mnoha těchto přístrojů vedly bílé kabely nebo šňůry k podlaze a mizely ve stříbřitých lesklých schránkách na zemi. Bližším průzkumem se zjistilo, že jsou extrémně pružné a velmi lehké. Kolem kabelů kroužily světelné impulzy.

Vždycky, když se někdo přiblížil k jednomu ze stolů, byla aktivována holografická projekce, která se týkala určitého vědního oboru. Trojrozměrná vyobrazení vyvolávala dokonalou iluzi a byla vysoká 2,5 metru.

Projekce se zapínaly automaticky, byly současně ale i interaktivní a měnily se podle toho jakého symbolu se člověk na desce příslušného stolu dotknul.

Holografická DNA-kombinace mimozemských ras a vědecká knihovna

Při zkoumání povrchu stolů vědci zjistili, že jsou potaženy tmavou sklovitou hmotou, která je rozdělená do různě velkých čtverců, obroubených liniemi, které tvoří určitý druh sítě, „pavučiny“.

Jeden ze stolů obsahoval znalosti z oblasti biologie a promítal obrazy rostlin a živočichů, z nichž některé a někteří byli vědcům naprosto neznámí. Dotekem jedno ze čtverců byl vyvolán hologram, který zobrazoval lidské tělo. Když se čtverce Radu dotknul, náhodně zjistil, že se dívá na holografický model svého vlastního těla. Trojrozměrné zobrazení se soustavně otáčelo, a přitom zvýrazňovalo určité aspekty. Radu položil prst dovnitř čtverce a otevřel se pohled do vnitřního prostoru těla a byly mu ukázány různé orgány podle toho, jak Radu posunoval prst ve vnitřku čtverce. Určitými pohyby se dala zobrazení zvětšit až na molekulární nebo atomární úroveň:

„Myslel jsem, že se mi to snad zdá, ale opravdu jsem uviděl molekulární strukturu, která byla součástí mých jater, mnohokrát zvětšená. Během několika okamžiků jsem se dozvěděl víc, než by si mohli současní vědci představit i ve svých nejdivočejších snech. Hologram také ukazoval určitý druh energetického shluku, který soustavně měnil barvu, zřejmě na základě změn, které v mém těle soustavně probíhaly…“

Dotknutím se dalších čtverců byly aktivovány projekce mimozemských bytostí a jiných planetárních soustav. Když se člověk dotkl současně dvou různých čtverců, byla vyobrazena komplexní vědecká analýza DNA obou ras včetně možností slučitelnosti genotypů. Na postranní liště se objevil popis k obrazům. Ke konci simulace byly zobrazeny výsledky možného zkřížení.

Další projekční programy obsahovaly podrobné informace z oblastí fyziky, kosmologie, astronomie, technologie, architektury, biologie, a dokonce i náboženství.

Na otázku ohledně vybudování tohoto komplexu, odpověděl Caesar, že doposud nemají ani ponětí, kdo byli jeho stavitelé. „Jediné, co můžeme usuzovat je, že to byly hodně vysoké bytosti, jinak bychom si nemohli vysvětlit rozměry předmětů a i prostorů.“

Je zajímavé, že v Rumunsku byly při vykopávkách na různých místech objeveny kostry obřích rozměrů, o kterých se na internetu dají najít záznamy. Rumunská televize uvedla již více pořadů na toto téma.

Dále se u středu sálu nacházela zhruba 2,5 metru vysoká plošina s pěti stupni. Nahoře byla kabina ve tvaru válce z průhledného materiálu, vysoká 3,5 metru a o průměru 1,5 m. Uvnitř bylo několik komplikovaných přístrojů a byly patrné senzory a kovové dráty.

„Došli jsme k závěru“, vysvětluje Caesar „že se jedná o zařízení k vysílání mentální energie. Možná o zesilovač myšlenek nebo o „stroj na myšlenky“. Očividně měla kabina rozměry, které odpovídaly velikosti jejích tvůrců. Kovové senzory nahoře by dokonale seděly na hlavě 3,5 metru vysokého člověka, který by byl v kabině usazen. Bohužel se nám zatím nepodařilo zjistit, jak zařízení funguje, budeme ale ve výzkumu pokračovat. Požádali jsme USA o speciální přístroje na základě nejnovějších technologií, které by měly brzy dorazit. S jejich pomocí bude možné provádět systematický průzkum. Předpokládáme, že osoba, která bude připojená k senzorům uvnitř válce, bude moci ovládat velkou mentální energii, nevím ale zatím kam bude nasměrovaná.“

Ovládací panel

Zhruba o 15 metrů dál je uprostřed místnosti něco na způsob ovládacího panelu, celkově ne moc velký, ale opět dost vysoký. Podobně jako ke stolům, musely být i tady přistaveny přenosné schody, aby bylo možné prozkoumat horní desku. Tam byla znovu řada různých geometrických symbolů, provedených v různých barvách, které měly zřejmě funkci ovládacích tlačítek. Kromě toho byly na panelu ještě dva podlouhlé potenciometry a uprostřed velký červený „knoflík“, kolem kterého byl kruh tvořený složitými znaky.

Pohyb rozevřené dlaně nad oblastí červeného „knoflíku“ (Caesar trval neoblomně na tom, aby se knoflík nestlačil ani, aby se ho dotkli) okamžitě spustil velkou holografickou projekci, která ukazovala Zemi z výšky asi 25 kilometrů. Byly vidět Karpaty a vedle nich obrovská vodní plocha. Voda proudila níže položenými oblastmi, pak začala mizet, až vystoupil zemský povrch. Potom se promítaly obrazy, kde se valily mocné proudy vody, ohromné řeky, prýštící z nitra země na územích, která obklopovala Rumunsko, včetně velkých oblastí Maďarska a Ukrajiny. Později bylo ukázáno časové období, kdy bylo prakticky celé Rumunsko zaplavené a nad hladinu vystupovaly pouze ty nejvyšší vrcholy hor. Poté se objevila vyobrazení potenciometrů, na kterých se ovládací jezdci posouvaly směrem dolů, a následně začala mizet voda z povrchu; k velkému překvapení odtékala zpátky do země v jednom jediném místě na území Rumunska. Východně od oblouku Karpat se objevila velmi tmavá oblast, kterou si neuměli přihlížející vysvětlit. Delta Dunaje najednou nebyla a v místech Černého moře se začala vytvářet planina směrem ke Střednímu východu. Poté ale byla holografická projekce naprosto neočekávaně ukončena.

Promítnuté mohlo být pochopeno jako návod k obsluze nebo také jako varování, protože bylo možná poukázáno na to, co se stane, pokud bude stlačen červený „knoflík“, jaká katastrofa by mohla nastoupit.

Záhadná amfora

Po straně sálu, za stoly ve formě T, byly kovové objekty, které se podobaly anténám. Byly to soustavy kovových ramen složitých tvarů. Nikdo netušil, k čemu by mohly být.

Dále v místnosti, asi 10 metrů od ovládacího panelu, byl krychlový podstavec (3 x 3 m) s vyhlazeným povrchem zlatavé barvy. Na něm se uprostřed nacházela malá, 15 cm na výšku, kupole se štěrbinou nahoře. Nádoba, která připomínala antické amfory, vysoká 50 centimetrů, byla umístěná před kopulí.

„Obsah amfory byl jedním z nejdůležitějších objevů“, řekl Caesar. „Osobně si myslím, že to bylo právě to, co se snažil získat vážený Signore Massini a jeho zednářská elita.“

Amfora byla bez ozdob a nápisů, zhotovená z načervenalého kovu a neměla ucha. Caesar z ní sundal elegantní víko a nahlédl do nádoby. Uvnitř byl třpytivý bílý prášek.

Zdroj: suenee.cz

„Odebrali jsme vzorek a předali americkým vědcům k analýze“, vyprávěl Caesar. „Odborníci byli velmi zaskočeni, protože zjistili, že se jedná o neznámou krystalickou strukturu monoatomického zlata. Derivát zlata, který je zářivě bílý a jehož atomy jsou uspořádány ve dvourozměrné mřížce na rozdíl od obyčejného zlata, které je žluté, a atomy jsou rozmístěny v trojdimenzionální mřížce. Vyrobit takový monoatomický zlatý prášek je velmi obtížené, obzvlášť pokud musí být dosaženo vysoké čistoty.

Je velmi málo informačních zdrojů ohledně technologie jeho výroby Popisy procesu je možné najít v některých starých textech a v několika málo alchymistických pojednáních ze Středního východu. Vědcům se dodnes nepodařilo získat monoatomické zlato tak neobyčejně vysokého stupně čistoty.  Má mít neuvěřitelné terapeutické účinky a regenerativní možnosti. Jeden americký vědec mi vyprávěl, že NASA se o monoatomické zlato velmi zajímá a věnuje nemalé prostředky na jeho výzkum.“

Zjevně měl Massini informace o amfoře ještě předtím, než se vydal do Rumunska. Caesar byl hodně překvapen jeho velkým zájmem a snažil se zjistit více informací:

„Bylo mi řečeno, že látka ve své nejčistší formě silně stimuluje určité energetické toky a má pozitivní vliv na obnovení buněk, speciálně neuronů. Jinými slovy, umožňuje vlastně omládnutí. Teoreticky by mohl člověk v jednom fyzickém těle žít po staletí, pokud by pravidelně a v určitých dávkách užíval tento prášek.“

Tím by se ovšem dala také vysvětlit dlouhověkost některých historických postav.

Skutečné dějiny naší planety

Na Radua čekala další překvapení.

Štěrbina na vršku malé kupole za amforou sloužila k promítání hologramů, které se vztahovaly k různým důležitým a do té doby neznámým skutečnostem z velmi dávné historie lidstva, od úplného začátku. Brzy se v průběhu projekce ukázalo, že Darwinova evoluční teorie je nesprávná. Země se začínala vyvíjet neobyčejně inteligentními „kroky“ a pomocí velmi hluboké intuitivní syntézy. Radu měl možnost poznat ucelenou verzi událostí, které se odehrály před statisíci lety. Ovšem Caesar ho upozornil, že vzhledem k dohodě s USA není povoleno tyto informace zveřejnit.

Podle Raduova odhadu je 90% našich dějin, které jsou popsané v knihách, lživé. Ale mýty a legendy, považované za výtvory fantazie, odpovídají pravdě daleko více. Toto „otočení“ pravdy způsobilo mnohé problémy a konflikty mezi národy.

Většina teorií archeologů je také chybná. Není pravdou, že dinosauři vyhynuli pře 65 miliony lety a dávné kontinenty Atlantida a Lemurie neexistovaly.

Zdroj: suenee.cz

Místy, když se objevovaly důležité události, byly na pozadí projekce promítány ještě hvězdné mapy, kde byly zvýrazněné určité hvězdy a jejich konstelace. Pokud to člověk porovná se současnou hvězdnou oblohou, může lehce zjistit, kdy se co odehrávalo. Ačkoliv se ukázalo, že časové údobí, ukázané hologramem, bylo velmi dlouhé – statisíce let, násobky cyklů precese zemské osy (zhruba 26 000 let), bylo možné odečtem ukázaného počtu cyklů datovat zaznamenané děje. Takovým způsobem se podařilo i určit, kdy byl vybudovaný komplex v Bucegi, před 50 000 – 55 000 lety.

Nečekaná odhalení

Lekce, poskytnuté holografickými projekcemi byly dobře srozumitelné, ale současně také „zničující“, protože předkládaly úplně jiný obraz dějin než to, co známe. Ukázaly pravdu o egyptské civilizaci  i jakým způsobem byly stavěny pyramidy. To se ovšem velmi lišilo od toho, co nám vyprávěli egyptologové. Bylo najednou jasné, co se opravdu odehrávalo během potopy, vysvětleno jak byla pak lidská civilizace znovu vybudována a jak byly později osídleny Evropa, Asie i Afrika. Všechny tyto skutečnosti byly příliš šokující, aby mohly být sděleny současnému lidstvu s jeho zdánlivými znalostmi, vírou a převládajícím způsobem myšlení.

Hologramy ukázaly vývoj a události až do 5. století n.l. Buď byli stavitelé sálu schopni již před 50 000 lety nahlédnout do budoucnosti, anebo, což je pravděpodobnější, měli možnost až do 5. století n.l. aktualizovat databázi. Proč je časovou hranicí 5. století se zjistit nepodařilo.

V dramatickém sledu obrazů byl promítnut i život Ježíše Krista a jeho ukřižování, které je dodnes mnohými popíráno. Tenkrát se přihodila spousta dalších velmi pozoruhodných událostí, které jsou ještě podivuhodnější, než to, co se píše v evangeliu. Projekce také odhalily, že při ukřižování byly přítomny osoby z jiných historických časových období.

Hologramy také ukázaly úseky ze života zvláštních mimořádných bytostí a jejich spirituální misi na Zemi, které měly „božské“ schopnosti. Tyto bytosti tu žily zhruba před 18 – 20 000 lety a pracovaly na zlepšení podmínek. V té době se sociální systém a rozložení lidstva na planetě velmi lišilo od toho, co známe dnes. Archeologové, antropologové a historici by museli zásadním způsobem změnit svá celková pojetí a přístupy k dějinám.

Během krátké doby se Radu dozvěděl tolik důležitých informací o naší minulosti, že by jejich zaznamenání a popis zabraly stovky stran.

Zdroj: suenee.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico