Nejvýznamnější událost, o které nám nikdo nic neřekl. Dechberoucí informace z tajemného pohoří Bucegi pronikly na veřejnost...1. část

datum 14. 5. 2020
Zdroj: suenee.cz

Pohoří Bucegi, slyšeli jste o něm. Pokud ne, rozhodně si přečtěte sérii článků na toto tém. Pokud ano, snad Vám články dají informace do souvislostí. První část se týká zdroje důležitých informací pro lidstvo, jejich nalezení a zkoumání. Proč se o tom dozvídáme po takové době a z neveřejných zdrojů?

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


„Pokud skutečně existuje něco, co by mohlo lidstvo vysvobodit z jeho minulosti plné otroctví a zbavit ho cizí nadvlády, pak to jsou záhadné tunelové systémy v nitru pohoří Bucegi.“

Velmi skrovné, ale dechberoucí informace, které doposud pronikly na veřejnost, otřesou základy současně platných paradigmat. V případě objevů v pohoří Bucegi nejde pouze o úložiště nepředstavitelně obsáhlých znalostí o velmi pečlivě utajovaných dějinách Země a lidstva, ale také o fyzické důkazy. Důkazy o vysoké úrovni znalostí stavitelů objektu a stejně tak i o použitých Nejvýznamnější událost, o které nám nikdo nic neřekl mimozemských technologiích, které daleko překračují meze naší představivosti.  

Následující vícedílné resumé událostí, které se odehrály před více, než deseti lety není pouze shrnutím zřejmě doposud nejvýznamnějších objevů tohoto století, ale také zdokumentováním toho, jak se ze skrytého zákulisí snaží „ještě-vládci“ použít všechny prostředky aby zabránili zveřejnění těchto nálezů. Současně také uvidíme, že existují ještě pořád schopní a odvážní lidé, ochotni nasadit i vlastní život, aby se plány mocných neuskutečnily.

Všechny informace v tomto článku pochází z knihy „Transylvanian Sunrise“ a jsou ještě potvrzeny z různých dalších, na sobě nezávislých, pramenů.

(Poznámka. překl.: jedná se tedy o překlad překladu – z angličtiny do němčiny a z ní do češtiny.)

Zdroj: suenee.cz

Stručné shrnutí historie objevu

Pomocí moderních špionážních družic, které mohou proskenovat i podpovrchové vrstvy země, objevili v roce 2002 Američané v pohoří Bucegi zvláštní dutiny. Detailnější prozkoumání ukázalo, že se v těchto místech nachází obrovský, uměle vytvořený sál v podobě polokoule – o průměru 100 metrů a vysoký 30 metrů. K síni vede přístupový tunel, který začíná v nitru hory, je od zemského povrchu vzdálený zhruba 60 metrů a má „zapečetěný“ vchod umělou energetickou bariérou. Ze sálu pak vedou tři podzemní velmi dlouhé tunely.

A že nejenom chodba, která vede podivně klikatě do sálu, ale i sál samotný je opatřený důmyslnými fyzickými i energetickými ochrannými zařízeními. Ani s pokročilou vrtnou technologií se Američanům nepodařilo prorazit ochranný plášť a energetickou bariéru. Při těchto pokusech dokonce zemřelo několik mužů za nevyjasněných okolností. Otevřít přístup do tunelu a do sálu se podařilo až s použitím nefyzických nástrojů. V síni pak našli vědci velmi vyspělá technická zařízení, která zdaleka přesahují naše současné možnosti.

Kromě jiného bylo pak možné se v sále podívat na holografické (3D) filmy z různých vědeckých oblastí, které by mohly přispět k rozšíření našich znalostí enormním způsobem. Jeden z holografických projekčních programů pojednává o doposud utajované historii lidstva, přitom se ukazuje, že naše oficiální dějiny jsou očividně zmanipulované a z velké části lživé.

Zdroj: suenee.cz

Po zdlouhavých a místy zřejmě velmi emocionálních rozhovorech mezi Američany a rumunskými úřady, kterých se posléze účastnil i Vatikán, byla uzavřena řada dohod. Nutno poznamenat, že vše probíhalo pod masivním nátlakem Američanů, a rumunská strana byla nakonec přinucena držet objev v tajnosti.

Některým účastníkům průzkumu objektu se nicméně podařilo předat anonymně a v omezeném rozsahu informace veřejnosti. Poznatky, které máme k dispozici, pochází od rumunského insidera, který také napsal několik velmi zajímavých knih, přeložených i do angličtiny.

Podivná návštěva jednoho z vlivných členů Skupiny Bilderberg

Koncem května 2003 zavolal Caesara Brada jeho nadřízený, generál Obadea, a sdělil mu, že se s ním chce setkat vysoce postavená osoba ze zahraničí. Caesar byl velice překvapený tím, že k němu vůbec někdo, natož cizinec, získal přístup. Byl technickým ředitelem oddělení Zero (department Zero, DZ), nejutajenějšího útvaru v rámci rumunské tajné služby (SRI), o kterém věděla jen hrstka lidí. DZ založil Nicolae Ceaușescu a postaral se i o velmi dobré vybavení. Jednalo se o malou skupinu lidí, která měla za úkol zkoumat všechny nevysvětlitelné události, odehrávající se v zemi. Útvar se také dále zabýval parapsychologickými tématy a z nich vyplývajícími možnostmi získání informací. Pro toto oddělení byly vypracovány speciální postupy získávání nových spolupracovníků a Podivná návštěva jednoho z vlivných členů Skupiny Bilderbergvýcvikové programy.

Zdroj: Suenee.cz

Caesar Brad byl na základě mimořádných událostí při jeho porodu pod dohledem oddělení DZ již od svého narození. Ve věku 10 let ho zařadili do programu zvláštního výcviku, při kterém byly prohloubeny a dále rozvinuty jeho transcendentální schopnosti. Byl svěřen do péče čínského lékaře, pod jehož vedením se dostal na vysokou spirituální úroveň a vyvinul se v integrovanou osobnost. Brzy poté byl již pověřen důležitými úkoly. (Celá první část knihy ‘Transylvanian Sunrise’ se zabývá fascinujícím vývojem Caesara včetně jeho neobvyklého narození).

Jediné, co se Caesar z telefonátu s nadřízeným dozvěděl, bylo, že návštěvníkem je někdo, kdo patří k vyšší italské šlechtě a který je i význačným členem zednářské lóže. Zároveň ovládá rumunštinu a je dobře obeznámen s poměry v Rumunsku, na které má také silný finanční vliv.

Okamžitě vycítil, že návštěvník je schopen vyvíjet nátlak a dokáže silně ovlivňovat. Zároveň také zaznamenal, že cizinec je obklopen podivným tmavým mrakem s nepříjemným vyzařováním, který zakrýval jeho pravé úmysly. Caesar se na setkání pečlivě připravil pomocí hluboké meditace.

Vysoce postavený příchozí byl na místo setkání dopraven vrtulníkem SRI. Byl vybraně oblečen, měl sebevědomé arogantní vystupování a budil dojem, že je zvyklý vydávat příkazy. Představil se jako Signore Massini a přistoupil rovnou k věci. Neobvykle otevřeně sdělil Caesarovi, že je Velmistrem jedné z nejdůležitějších zednářských lóží v Evropě a patří k vedení Skupiny Bilderberg.

Massini mu sdělil, že existují dva druhy lidí: jedni, kteří mají určité vlohy a silnou osobnost, a další, což je většina, kteří jsou manipulováni a ovládáni. On že přichází jako zástupce nejvyššího Řádu Podivná návštěva jednoho z vlivných členů Skupiny Bilderbergsvobodných zednářů a má velký zájem na tom aby jejich schůzka byla úspěšná. Chtěl se s Caesarem setkat osobně, protože na něj velmi zapůsobily Caesarovy psychické schopnosti a pouze jeho (Massiniho) značný politický vliv mu umožnil dostat se přes utajení a ochranný val útvaru DZ.

Zároveň také vysvětlil, že Skupina Bilderberg není zednářskou lóží a má podstatně významnější vliv. Zednáři jsou pouze zástěrkou a skutečná moc je na daleko vyšší úrovni, než je 33. zednářský stupeň. S neuvěřitelnou otevřeností popsal Massini skryté cíle tajných společností a některé jejich hrůzné metody, pomocí kterých si zajišťují a udržují moc nad lidstvem. Nabídl Caesarovi členství ve Skupině a dal jasně najevo, že by tím mohl získat nemalé výhody. Přestože na Caesara zapůsobil Massini silně negativně, místy pociťoval až odpor, podařilo se mu toto rozpoložení před svým protějškem skrýt.

Satelity Pentagonu s tajným špionážním vybavením

Satelity Pentagonu, které prováděly geodetický průzkum a byly také vybaveny tajnou bionickou technologií a detektory šíření vln, objevily v roce 2002 v určité oblasti pohoří Bucegi zvláštní dutinu. Prázdný prostor vypadal jako by ho nějaké inteligentní bytosti v nitru hory prostě vyřízly a rozhodně se nejednalo o jeskyni.

Detailní satelitní záběry odhalily dvě větší energetické uzávěry, tvořené umělou energií. První blok byl jako energetická stěna a uzavíral vchod do tunelu, který vedl do velké síně v nitru hory. Druhá uzávěra byl ochranný štít v podobě polokoule ve velkém sále.

Zdroj: Suenee.cz

Massini o tomto zjištění pověděl Caesarovi a podělil se i o informaci, že v podzemí se nachází něco velmi důležitého. Očividně znal i podrobnosti, které se týkaly nálezu, a věděl, že v síni ve formě polokoule je nejméně jeden objekt, který má pro svobodné zednáře podstatný význam. Tunel a sál se nacházely v určité poloze vůči skalním formacím známým jako „Babele“ a „Sfinga Bucegi“.

Dvojče v Iráku

Tým z Pentagonu zjistil, že energetická bariéra ve tvaru polokoule v sále má stejnou strukturu a formu jako ta, která byla nedávno předtím objevena v Iráku v okolí Bagdádu. Krátce po nálezu vypukla v Iráku válka (druhá válka v Zálivu), Američané získali přístup k největší záhadě v regionu a zajistili si nad objektem kontrolu, aniž by Iráčané cokoliv tušili.

Massini vysvětlil Caesarovi, že tyto objevy souvisí s tajuplnou historií Země a dějinami tajných organizací, ke kterým patří. Když si američtí odborníci při svém výzkumu povšimli zřejmé podobnosti obou podzemních staveb, u Bagdádu i v pohoří Bucegi, velmi to znepokojilo Massiniho a jeho zednářskou lóži, zpočátku téměř propadli panice. Důvodem byl fakt, že větší a komplexnější stavba se nachází na rumunském území. Zřejmě měli informace, že by Rumunsko mohlo sehrát důležitou roli při svržení těchto reptiliánských tajných společností, které kontrolují svět a udržují ho v otroctví. Dále bylo řečeno, že v pohoří Bucegi se nachází energetická pyramida, pro lidské oko neviditelná, která působí jako ochrana okolí hory a má i za úkol střežit utajené vědomosti, dokud nepřijde čas, aby vyšly najevo.

Caesar věděl, že Massiniho nemůže jenom tak jednoduše odmítnout, protože měl v úmyslu pokusit se získat co největší kontrolu nad dalšími postupy. Společně s americkými specialisty zajistilo zvláštní oddělení Zero oblast, začali s průzkumem a chystali se zahájit vrty.

Massini velmi rychle obstaral nejmodernější vrtnou soupravu, poskytnutou americkou armádou. Tento veřejnosti neznámý přístroj byl schopen lehce provrtat i nejtvrdší skálu. Nevelké zařízení by pomocí silně ionizovaného plazmatu a určité rotace magnetického pole dokázalo skálu doslova roztavit. Od soupravy neodlétal žádný prach ani odpad, ale osoby, které s ní pracovaly, musely mít ochranný oblek.

Po marných pokusech provrtat se z boční strany do tunelu, který vede k sálu – nepodařilo se to ani s utajovanou armádní technologií, se rozhodli zkusit prorazit energetickou bariéru, která byla asi 60 – 70 metrů od vchodu. Uviděli tam kratší chodbu, podobnou tunelu metra s dokonale hladkými stěnami, která byla zakončena masivní kamennou bránou, zapečetěnou neviditelnou energetickou bariérou. Při pokusu dostat se k bráně zemřeli tři členové prvního speciálního oddílu na okamžitou srdeční zástavu, protože přišli do kontaktu s energetickou zábranou. Jeden z Američanů z vedoucího týmu, který se uzávěry pouze lehce dotknul, se ze stejného důvodu také zhroutil, podařilo se ho ale ještě oživit.

Každý předmět z anorganického materiálu, který byl hozen na neviditelnou stěnu, se v mžiku rozpadl na prach, organická hmota byla odmrštěna nazpátek – pokud neměla určitou vysokou frekvenci.

Zdroj: www.suenee.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico