Nejnovější informace od Akášických mistrů

views 4 133 datum 21. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.cz

Blížíme se spojení vesmírných bytostí s realitou člověka jako takového. Kdy to bude a co nás čeká v nejbližších desetiletích? Bytí v lásce nás provede všemi vlnami zdrojových informací a ukáže nám směr. Lidstvo povstane, není cesty zpět.

Doba čtení 1 min.

Cesty k sobě


Spojení vesmírných bytostí s realitou člověka jako takového dojde s počátkem roku 2021.

Bude to kontaktní spolupráce vyšších vesmírných bytostí s lidskou rasou. Komunikace bude probíhat ve dvou etapách, které přejdou v novou dokonalou spolupráci lidí a vesmírných bytostí. Vše, co se konat bude, je v souladu s láskyplným rozvojem lidstva. Odstoupením starých karmických vzorců se lidstvo postaví do roviny blahobytu duchovního růstu.

Konec zdrojové éry starého vedení se odbude právem v malé rozměrové rovině. Vše se odehraje v naprostém souladu s vesmírnými zákony a láskou, která všeprostoupí lidské bytosti jako takové.

Konec kataklyzmatu přijde v příštích desetiletích. Tato kapitola lidstva bude ukončena záhy po odpojení lidské rasy od starých krajních vzorců chování. Pokud dojde k odpojení láskyplného vnímání bude vše ukončeno cestou láskyplného odejití z tohoto života jako takového.

Nové zdrojové informace přijdou právě z vesmírných mimozemských lodí, kotvících v zákrytu světla. Vše, co se odehraje, bude sloužit božství ve prospěch duchovního řádu lidstva. Dojde k nenávratným změnám v systému a životě lidí. Bude se vše činit s láskou a porozuměním k jednotě na planetě Gai. Kontakty nových bytostí sídlících v meziplanetárním prostoru budou sílit a duchovní růst obyvatel Země s ním.

Poskytnutím nových technologií, dojde k rozkvětu lidské rasy v novou duchovní skupinu meziplanetární inteligence. Kontakty se uskuteční nesmírně jemně v prostoru jasně daném a budícím respekt a bezpečí.

Lidstvo povstane, není již cesty zpět. Konec se neodvratně pročistí v lásce a mocné síle Gama záření, přicházejícího ze Slunce. Neodvratné změny přinesou komunikační i zdrojové odpojení. Je nezbytně nutné odvrátit jakékoliv obavy z nedostatku a zmatku. Chaos se přenese vždy v násilí, proto se braňte těmto činům.

Komunikujte a sdílejte informace všem bytostem ve Vašem okolí. Poslouží to nejen Vám a jim, ale celému společenství. Pročišťujte se neodmyslitelně dlouhými odpojeními od jídla a pitím pouze čisté procítěné vody. Navýsost Vám prospěje konání očisty těla právě procítěnými rituály kompenzujícími lidskost a neutralitu.

Skloňte se před všemi, kteří odcházet budou a povstaňte v radosti v životě novém. Kolektivní vědomí jest napojeno na reaktivní vědomí lidstva, proto konejte dobro ve všech oblastech života.

Lenka Divácká

lena.divacka@seznam.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico