Nejcennější, co máme, je náš čas a energie

views 1 413 datum 15. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co má skutečnou hodnotu? Jsou to peníze? Určitě ne. Skutečnou hodnotu pro každého člověka má čas a energie. Tyto veličiny jsou omezené. Den má jen 24 hodin a naše energie má jen určité množství na každý den. Zkuste promyslet, jak máte v životě nastavenou hojnost a zda skutečně moudře zacházíte s Vaší energií i časem.

Doba čtení 3,5 min.

Cesty k sobě


Ve starém systému jsou ještě nejcennější peníze, majetek, rodina, úspěch, stálá či výnosná práce apod. V novém systému je nejcennější náš čas a energie, neboť to je to jediné, co je skutečně naše a co má opravdovou hodnotu.

Tohle je téma, kterým si na své cestě novým paradigmatem budeme muset projít všichni, kým hojnost a bohatství ve všech podobách plně neproudí a strach z nedostatku, méněcennosti nebo nedostatečnosti nás provází ještě stále v hmotném životě.

Tenhle silný program je zakódován v našich buňkách již od předků a rodových linií, které nesou různé podoby tohoto programu, buď, že peníze jsou špatné, nebo že my si je nezasloužíme, nebo že pro peníze se musí hodně pracovat a zasloužit si je svými schopnostmi. Mít peníze rovná se schopný, úspěšný, hodnotný. Pod těmito programy se pak skrývá mnoho dalších vzorců a různých podob programů rodiny, která je předává z generace na generaci.

Tento program je nyní rozpouštěn v kolektivním poli a na úrovni každého jednotlivce, který je připraven ho již propustit tady a teď. Pokud čtete tyto řádky, je čas nejen tento program propustit, ale dostáváte informace, jak na to. Vše se děje samo, proto nedělejte nic, jen čtěte tyto řádky a nechte pak vědomé Bytí ať koná za vás a pro vás. Prostě odevzdejte tento program.

Hodnota našeho času a energie

Nyní je čas, abychom si uvědomili a procítili, jak cenná je naše energie. Že není nic cennějšího než to, z čeho jsme složeni, co námi proudí, co vyzařujeme a čím jsme. Jsme energie a tato energie je to nejvzácnější co máme. Proto zvažujme, komu naši energii a potažmo čas věnujeme, s kým ji budeme sdílet či otevřeme naše srdce.

Naše energie a náš čas není jen něco, co prostě je, naopak je to podklad, drahokam, který nyní prociťme a přijměme, že čím otevřenější a láskyplnější energii máme, tím cennější poklad v sobě neseme a o to víc, by nám mělo záležet na tom, komu ji věnujeme, komu dovolíme se v ní koupat s námi.

Ve starém systému byla naše energie a čas dány na místo, kde jsme plýtvali těmito dary z pohledu mysli a rozdávali svou energii, milá slova, pochopení a lásku všem, kteří ji chtěli a kteří ji potřebovali, v novém systému si tuto energii necháváme pro sebe a až co zbude, necháme přetékat k ostatním lidem.

V novém systému si vybíráme, komu bude tato energie dovolena sdílet. Ne z pozice mysli, ega nebo nějaké nadřazenosti, ale z pozice sebelásky a sebehodnoty, kde víme, jak cenná je energie naše i ostatních. S respektem k sobě i k druhým.

Ve starém systému byla naše energie a čas za penězi, za úspěchem, za majetkem, a dokonce za hodnotou samotného člověka, ale v novém systému je naše energie a čas nad tím vším, neboť to je to nejcennější, co máme, takže je ctěme, stejně jako sami sebe a tím pádem i samotný život.

Nyní se pohodlně usaďte, zhluboka dýchejte ústy přes srdce do vašeho břicha a nechte proces, ať se děje pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných a vašeho rodu.

Léčebný proces

Na Zemi je hojnost pro každého. Hojnost na Zemi je neomezená, neboť Matka Země je připravena zahrnout každého hojností a bohatstvím ne podle toho, zda si to zaslouží, nebo proto něco udělal, ale že si ji dovolí přijmout.

Hojnost je pro každého člověka, který ji chce, který si je vědom toho, že nemusí dělat nic, že nemusí být ničím, že není nic, co si musí myslet či konat pro hojnost, která je tu pro něj, a která pro něj nyní proudí.

Hojnost není jen o penězích, ale o všem pozitivním, co nás obklopuje a co pociťujeme na hmotné úrovni bytí. Hojnost máme ve všech směrech a ve všem. Hojnost lásky, přátelství, peněz, dobrých vztahů, naplňující práce, partnerství, atd.

Náš život má být žit v hojnosti a není nic a nikdo, kdo by nám v tom mohl zabránit. Nyní je čas přijmout svou hojnost.

Ten proud energie hojnosti, nyní otevíráme tímto procesem, nyní se napojujeme na svou hojnost, která k nám proudí z jádra Matky Země. Jsme její součástí, jsme jejími správci, jejími spolustvořiteli a nyní se stáváme i těmi, kterými zdroj naší hojnosti proudí ze samotného srdce Země a není nic a nikdo, kdo by to mohl zastavit.

Odevzdáváme nyní tady a teď veškeré staré programy, že hojnost a bohatství není pro mě, že si jej nezasloužím, že pro bohatství musím něco udělat, něco konat. Má hodnota je v tom, že jsem a nemusím nic, čím by má hodnota rostla nebo se snižovala. Jsme sami sobě hodnotou a autoritou a nyní se napojujeme na naši vlastní hojnost a bohatství.

Nyní jsme se rozhodli pro hojnost ve všech podobách a s důvěrou ve vyšší vedení a svá otevřená srdce se nyní těšíme, kdy a jakým způsobem k nám Matka Země hojnost a bohatství pošle. Nezáleží na tom, jak a kdy, ale nyní již víme, že k nám hojnost a bohatství proudí a jsme požehnáni proudem života tady a teď až na věčnost.

S důvěrou a vědomím přijímám svou hojnost tady a teď já .... (vaše jméno)

S láskou a úctou pro nás načetla,

Tereza

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021