Nechce tu niekto „ukradnúť vzostup“?

datum 28. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Aj vy máte pocit, že informácie prichádzajúce zo „sveta“ a dávajúce „nádej“ sú tak akosi falošne svetlé?

 Napríklad:

  • situácia vo svete sa vylepší nástupom nového US prezidenta...
  • technológie mimozemských civilizácií vyriešia váš zdravotný stav...
  • nový finančný systém bude spravodlivý...
  • vedci potvrdili že skupinová meditácia je základom pre vzostup...
  • najlepšia vakcína je naša...
  • atd, atd, atd,......

Možno dve základné otázky nás privedú k odpovedi, ktorá súzvučí s našou Dušou.

Kto som a kam smerujem?

Ak sa považujem za hmotu, telo, tak prahnem po kvantite a kvalite tela, hmoty a tie info o prezidentoch, technológiách, financiách, liečeniach, spasiteľoch v rôznych formách a podobách a pod.,  sa ma budú „osobnostne“ dotýkať, riešim ich v rámci duálneho sveta rozumom...

Takže narodil som sa, nútene, či nevedome prevzal som kopec myšlienkových programov, ktoré ma sformovali do vzdelaného, úspešného, bohatého a váženého človeka, alebo sa tak aspoň tvárim, a aj keď to nejde, tak som bojovník (najlepšie to znie ako pracovník Svetla) a mám prekážky rôzneho druhu – finančné, zdravotné, vzťahové, kariérne... , ale na to existujú rôzne osobnostné i spoločenské manipulačné techniky, ktoré mi pocit viny pomôžu dokonale, aj keď len pravdaže dočasne schovať, a tak sa dožijem úspešne až mojej smrti,... a skúsim to ešte raz...

Ak Som Vedomie Večnej Bytosti, získavajúce skúsenosť v hmote, je mojou Podstatou Bytie, ktorým Je Môj Otec-Matka Prvotný Stvoriteľ a ktorého Jednotou Ja Som... Po plnom uvedomení si skúsenosti v hmote je to Návrat Bytosti Domov. Informácie z duálneho sveta o prezidentoch, liečení, financiách.... atď...  vnímam a prijímam s pozície Vedomia, ktorým Som a nechávam ich týmto Vedomím cez môj fyzický obal, cez Myšlienky v súlade s Mysľou Stvoriteľa tvoriť v Duchu Zákonov Jednoty.

Takže narodil som sa, som si Vedomý, že programy mysli splnili svoj účel a sú ako skúsenosť pre mňa minulosťou, pocit viny bol zrušený, všetky zdravotné, finančné, vzťahové a spoločenské deje pozorujem a prijímam na Vedomie a tvorím ich v novej podobe tak, že v plnej Dôvere nechávam pôsobiť na tieto deje i na svoju fyzickú schránku Vôľu, Lásku, Múdrosť a Milosť Prvotného Zdroja. Vo Vedomí Vnútornej Sily prijímam prípadné nové úlohy-prekážky ako určité omyly osobné i kolektívne, ktoré sú vždy pri evolúcii nutné a sú tak aj vždy riešiteľné a vedú k Bytostnému i Jednotnému Znovuzrodeniu – Návratu Domov...

Človek by si povedal, že iná možnosť nie je...  Ale je.... Vyzerá to ako hybrid tých dvoch možností a nazýva sa falošné svetlo...

 Ak si však tento typ „hybridného vedomia“  myslí, že vie, smie a môže tzv.„navrátiť hmotu zo sebou Domov“, tak nech radšej nezapína TV, lebo ak bude film s  témou prírody a s morskou hladinou, tak mu z toho iluzórneho obrazu môže vytiecť z obrazovky morská voda, či vyskákať opice z pralesa do obývačky....  A bude to „pravda“, lebo v ilúzii kde panuje strach maskovaný za dobro a lásku, je takmer všetko možné!

A či a kedy sa človek rozhodne?  Možno vtedy, keď miera vlastného utrpenia a bez-moci ho donúti položiť sám sebe tie spomenuté otázky:

Kto som a kam smerujem.....?

A tým Sám Seba Jasne definovať!!!

„Nie som telo. Som stále taký, akého ma stvoril Stvoriteľ!“

Je to však len môj Bytostný pocit a s láskou, úctou a rešpektom akceptujem ten pocit váš...

Prajem nám všetkým Pravé Vianoce – Znovuzrodenie Krista v Človeku!

 

Janko

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě