Nebojte se naplňovat svůj nejvyšší potenciál

datum 24. 4. 2018
"Mnozí z vás se bojíte žít naplno a dovolit si přijímat dobré věci, protože máte strach, že buď ztratíte pokoru, nebo že vám dané dobro doopravdy nenáleží. Chováte v sobě pocity viny a nepatřičnosti, které vám brání přijímat dobré věci, když k vám přichází, a které vám současně přitahují do života negativní zkušenosti, jež vám zrcadlí vaše sebepohrdání. Nikomu nikdy nepomůže, když budete trpět nebo si něco upírat, bez ohledu na to, jak 'správné' to připadá vašemu egu. Často jste tyto názory a pocity získali již v raném dětství, kdy jste se kvůli chování druhých cítili nemilovaní, nehodnotní a nedůležití, pochopili jste to jako "důkaz, že je s vámi něco špatně" a v dospělosti sami vůči sobě projevujete obdobné chování, jaké vůči vám dříve projevovali oni. Čím dříve se rozhodnete toto chování změnit, tím dříve začnete být skutečně šťastní a tím dříve také začnete světu dávat to, co jste mu dávat přišli - lásku, radost, štěstí a všechny ty krásné věci, po kterých tolik toužíte a které si přejete prožívat. Přestaňte si prosím bránit v přijímání dobra, protože být pokorní neznamená živořit, ponižovat se, shazovat svou hodnotu a žít v trýzni. Vaše utrpení nikomu nepomůže. Právě naplnění vašeho nejvyššího potenciálu a naplnění vašich snů bude mít ten největší přínos pro vás samé i pro všechny ostatní a pro svět. Vzdejte se prosím přesvědčení, že trpět je správné nebo že si utrpení zasloužíte, když nejste dokonalí a když se - zcela lidsky a přirozeně - dopouštíte omylů. Berte své stinné stránky jako příležitosti, ne jako něco špatného, co se musí eliminovat a schovávat a za co si zasloužíte být neustále trestáni. Je v pořádku milovat i své stinné stránky! Jsou vaší součástí stejně tak jako ty světlé! A vnesete-li světlo do svých stinných stránek, mohou se jednoho dne stát stejně světlými jako ty ostatní! Vaše sebepřijetí odemyká vaši sebeúctu a vaše sebeúcta k vám přitáhne hojnost všeho, co jste si dosud odpírali, ať už z jakéhokoli důvodu. Na týrání se a strádání není nic dobrého ani ušlechtilého - jen tím upíráte světu kus dobra, který byste mu místo toho mohli přinést svým vlastním štěstím. Kdykoli sami sebe trápíte, zvyšujete počet trápících se lidí ve světě. A naopak, když jste šťastní a plní lásky, zvyšujete počet šťastných a láskyplných lidí ve světě. Co bude lepší?"

(Poselství andělů, M.T.)

Zdroj: https://andelskydenik.blogspot.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico