Nebeské doteky milosti...

datum 1. 9. 2019

Jsi světlem hvězd a chrámem čiré Pravdy. Tepající zvon v hloubce tajemného moře hovoří blaženým jazykem prostého Bytí a je pro Tebe zdrojem věčné inspirace. Tvým posláním je kvést a oslavovat život ve všech podobách.Probudila se nová éra, v níž můžeš tekoucím vodopádem Moudrosti a propojením nebe se zemí proměnit sebe s otevřeným Vědomím v bytost světla jako pevný plodící strom s křišťálovými kořeny v úrodném podzemí plného pokladů Věků. V mnoha očích však zříš prázdnou, pověrčivou a nenaplněnou touhu rohaté krásy v naivním, nevyzrálém pohledu poblázněné mysli žít falešně sám před sebou se skrytou maskou vnitřní bolesti v království Světla.Život je cesta a tanec lásky. V rozladěnosti skrytých vrstev negací se stáváš s nevyjádřenou bolestí bezdomovcem a žebrákem zastřeného světla v sobě ve vibračního maratonu gradujících vesmírných změn. Možná je to již dlouho tomu, kdy jsi dal impuls ke stezce odvahy k věčnému štěstí a milionkrát zabloudil ve hře stínů a světel tmavého pohádkového lesa. Na každém kroku máš vždy na výběr otočit pohled na planoucí svíčku lucerny niterné, světelné navigace srdce a neztratit se v mnoha nastražených pastích. V jistém kroku a vnitřní harmonii vyrovnaných vah jsi pro chapadla chobotnice světa hledající oběti svých potřeb nedotknutelný. Nevyčerpaný emoční náboj stále přítomných, sice prohlédnutých závojů, ale neprožitých nejhlubších otisků příčin se hlásí řvoucí silou lva. Sice jsi sedl opět na lep a nechal se vtáhnout do chřtánu myšlenek, ale nepřestávej a jdi dál, stále dál za světelnými impulzy blikajícího majáku špičky svého nosu, zobrazující energetické místo srdce na vrcholu nejvyšších hor, s rozhledem rotujícího křišťálu Moudrosti. Nezastavuj se v temných zákoutích černého lesa. Mohl bys sklouznout k falešnému světlu podvědomí, se všemi strašáky iluzorních her všedního dne nebo lákavým, povrchním krátkodobým nábojem štěstí skrytého pod rouškou tmy. Jdi a nepřestávej. Věz, že ještě kousek pouti zbývá a napiješ se vody z Pramene Svatým písmem pokřtěným, z kouzelné studánky třpytících se kapek jisker, vyvěrající v lese mezi kameny a tekoucí údolím. Jemná, čirá voda se dokáže dostat nejmenšími skulinkami ke všemu nejnižšímu, aby pomohla naplněným korytem pozvednout každého, kdo našel odvahu, jít slepý a nevěděl kudy, nebál se husté mlhy zapomnění, projevil ve smršti živlů na válečné frontě pevnou Víru a zrodil Naději v mírumilovný svět. S Boží Milostí připlouváš ke břehům do údolí kvetoucí hojnosti v Rajské zahradě světa. S neuhasínající vnitřní silou jsi blízko u dveří svého ryzího Domova, v moři s bílými peřejemi čistoty, hnízda s utkanými křídly z božího dechu svobodného lidského společenství se všemi ctnostmi obdařeného vzájemného respektu ke všemu živému. To všechno jsi Ty a skutečný zrozený sen utkaný v hloubce úrodného pole. Obrať hlavu odevzdaně s vděčností i úctou k Nebi a s pokorou poklekni k půdě pod nohama. Srdce Nebe a vroucí tep Matky Země vstoupí do informačního pole světelné bytosti a spirálovité kroužení vnese pohyb, propojenost, slyšitelné barevné vibrace pro toho, kdo skutečně slyší a vidí dějící se zázraky citem vnitřního zraku. Proplouváš zrychleným vesmírným tempem poháněný nábojem světla do bublin nových příležitostí tak lehce v intenzivních proudech, kolik zbývá prosvítit temné skvrny stvořených iluzí, jež způsobují bouřlivé zkraty emočních kolapsů. Čím více se otevíráš citlivosti ve svém srdci, tím intenzívnější stavy zažíváš. Nechej lehounce a tiše světlem svého dechu rozhoupat zlatou síť života, do níž jsi položil svoje unavené tělo s jizvami na duši z bitev, které víš, že již nemusíš hrát. A přitom se emoce stále vzdouvají neuhasitelným žárem řvoucího tygra. Sopka uvnitř těla uvolňuje nahromaděnou energii výbuchy uvězněných negací. Tvým atributem je vědomý dech a výdech jedovatých par. Nádech a výdech, začátek a konec i opětovné zrození nového. S dechem můžeš nechat jít utrpení svojí cestou. Ať procházejí negativní myšlenky jedna za druhou jako příliv a odliv, jemně, nerušeně. Už se na ně nemusíš dívat s odstupem, jen ať vejdou a opět odejdou. Jsi prázdný křišťálový pohár, do něhož po kapkách přitéká nektar božího pramene. Nadechni se a vnímej příliv všeho, ničemu neodporuj. Dýchej, hlavně dýchej. Máš volbu – jít za myšlenkou, nebo ji volně, svobodně ponechat a po proudu vrátit zpět, odkud vyšla. Nezaměřovat na ni pozornost, neanalyzovat a nerozvíjet její souvětí, ale uvidět a uchovat si prožitek blaha sílící zářivé jiskry niterného chrámu a ponechat odplout myšlenkový chod vojska a objevit v tichu odhalenou světlem hýčkanou Pravdu. Sny jsou spojnicí mezi nebem a zemí, upředené stříbrnou nitkou měsíce, ozářené a projevené zlatým sluncem dne. Mohou být místem hojnosti a bezpečí pod plodnými matčinými prsy po celý život, v uvědomění si bezpečí ryzího domova, darem nebe nevinnému božímu dítěti v náruči tlukoucího a milujícího srdce matky Země. Každý z nás je bez rozdílu obdarován trsy zralých hroznů se sladkou vůní a chutí nektaru, uloženého v moudrosti Vína Věků. Svíravé a tlakové potíže můžeš vnímat silně v oblasti žaludku a bránice, možná i v okolí pupku. Toto místo se plní závalem nezpracovaných emocí v různých intenzitách. Bránice je vstupem do duchovního světa přitékající hojnosti. Brána k srdci, chráněná žebry jako strážci Ti otevře se světelným dechem modrá křídla k letu do Pozemského Ráje zrcadlícího Nebe Avatarů. Projeví zažehnutým pohonem plamene hvězdného spojení duchovní rozhled v prozářené hlavě nových diamantových spojů informačně rezonujících se sluncem Života. Slova ustávají v nekonečné oáze klidu. Nic se neděje, jen tichý tanec života překřičí kotel chrlících, neprožitých moudrých slov planých výhonů květů opravdových růží, teče ve světě jako láva a zahlcuje Tvoje smysly. Postrádá prvotní léčivou pryštící sílu, může iniciovat oheň nepochopení, otevření skličujících pocitů chaosu, beznaděje a odnože všech nízkých vibrací. Uzavři uši hluchým slovům a naslouchej živému, divokému proudícímu víru uvnitř bohatého světa opravdových zázraků a pohádek. Probouzíš Boží rozhovor se svým chrámem světla. To je ten pravý, ryzí, blízký nádhernému citu a naslouchání dějů uvnitř. Vědomě nechej pobláznit svoje nitro tím, o co žádá Tvoje duše. Možná jsi nevychovatelným rebelem, ale skutečně svůj – milující sebe, středobodem vesmíru. Nepleť si však tato slova se sobectvím, k němuž má nepochopení blízko. Růst na jiném výhonku je stínit ve světle druhému. Moudrý ponechá kvést každou růži a soucitnému pochopení otevře vřelou náruč něžného pochopení, vzájemnosti, soudržnosti, neoddělování, úcty a hlavně božího citu pohlazení. Nechej projevit hluboko zakořeněný plevel na své zahradě rostoucí svobody. Pokud budeš krátit jeho bujný růst, ještě více posílíš temný stín a v jeho síle uhynou vznešené květy ctnostného života. Pronášej slova vodopádem duhových barev nabytá zlatým chvostem jisker zářivého slunce ze zahrady Boží touhy. Stojíš u pramene blankytně čisté vody naplněné jiskrami nebe, na stříbrném prahu vstupu do Milostí opředeného světa, povzneseného na bílých křídlech Odvahy, Naděje a Víry. Prožíváš a šíříš krásu jako svobodný opojný květ přítomností a odpoutaností od uhnilých vzpomínek. Jen kveteš jako neskuteně půvabný lotos s moudrostí Věčnosti tohoto okamžiku. Hledíš k Nebi a vnímáš jeho blízkost spektrem všech nadpozemských tónů barev a spirálou rozkvetlého božího květu Jednoty v okvětí Boží existence, v neviditelném objetí s černou dírou uprostřed svých očí. Kolem ní proudí nebeský odraz v zrcadle duhového života obou očí, jako viditelný skener, snímající každou energetickou změnu v systému celého těla. Tak již pojď žít v zářivých paprscích světelných informačních polí nového světa. Staň se nekonečnou spojnicí posvátného trojúhelníka se základnou vnějších koutků očí propojenou s korunní čakrou. Přesně uprostřed čela je čakra slunce a pod ní zřivé oko povznesené o šlechetné hodnoty lidství, nabíjené energií chrámu Slunce v záři Božího úsměvu. Otoč trojúhelník směrem dolů a jeho vrchol nalezneš uprostřed nosu, v místě energie srdeční čakry. Jakoby přinášel sdělení: “Projev ten nejkrásnější cit ve zlatých paprscích se hřejícící, ať vstoupí duch svatý do Tvých úst v podobě lehkých křídel slov s duhou ve zvonkohře cinkajícího srdce melodií Věčnosti. Nechej se prostoupit kouzelným soucitem a začni žít posvátný život v Ráji na Zemi. Nasaď si na oslnivém božím světle briliantovou čelenku vybroušeného života a zažehni plamen čistého, andělského souznění“. Život těla je slyšitelná ozvěna souhry čistoty nedotčeného vnitřního světa, projeveného ryzím lidským štěstím. Boží obraz tvůrce najdeš v pohlazení, lehkosti, laskavosti, něžnosti, upřímném úsměvu, v pohledu bez přísad, čistém jako nebe samo, na nepopsaném plátně čirého okamžiku. Zlatá brána hojnosti jsou otevřené dveře do Božího světa věčných doteků nebes. Pravidelný rytmus srdce pronáší nejkrásnější píseň o jeho skvostných hlubinách andělských světů. Něžné tóny ve Tvém hlase pokropí nebeskými kapkami hladících tónů šťastnou duši. Jsi rozsévačem Naděje a nástrojem klidu svojí přítomností. Tiché melodie přitékající k naslouchajícím uším jsou vytesány božím hlasem do kamene a zakotví v informačním poli navěky než hlasité výkřiky senzací, znějící jako volání o pomoc. Svobodné bláznovství promění půdu pod nohama v zelený koberec divočiny. Slunečnou cestou do brány divů, lůna zázraků a skutečné pohádkové říše Boha prostoupíš neviditelným závojem v celé své odhalené kráse soucitným úsměvem a vyzrálým polibkem pochopení andělských úst. Slova hořkosti vnímáš jako plody nevědomého života. Zrníčka božích květů vhozená mezi bujný plevel zahynou. Sej zapomenutá semena probuzených bílých květů čistoty na místa, kde duch Nové Země vstoupí do prokypřelé půdy, připravené přijmout a zrodit klíčky rozmanitých plodů a obdarovat vše živé. Sytíš tělo nejen plody, ale i hlubokou vodou ve svých očích tvoříš poezii života, skrytou v kráse zářícího umění, živícího duši. Plevel je iluzorní hra ve věčném společenství mezi stíny a světlem v přirozené harmonii Vesmíru. Uzrálý lidský cit nechává plynout myšlenky tělem jako létající vesmírné střípky na obloze Věčnosti. Ponechej volnost přílivu a odlivu, plynutí překrásného dne s kouzelnou nocí, hvězd na noční obloze usedajících na vesmírný trůn a zrozením prvního paprsku dne předávajících sluneční žezlo ke spánku a tkaní hvězdných snů zázračného života. Spoj Nebe se Zemí a sdílej jako nástroj Boží existence vesmírné prožitky, otevírající chrám Světla sálajících vibrací uvnitř. Vznášíš se jako léčivý zlatý květ divizny, visoucí jako jeden z mnoha na větvi stromu celého nebeského království. Ryzí klíček od říše skutečných pohádek Božího světa otevřel dveře nebeských bran a jeho světlo zalilo tělo zázračným spektrem fialovo-růžových částic světla a lahodným zvukem z andělských sfér. Obléklo ho do jemnohmotného bílého závoje božího šatu lidskosti, vnímavosti, jemnosti, něžnosti, pochopení a rozechvělo vnitřní vánek dechu lehce zpívajících not nové světelné osnovy Země. Jemné chmýří zlatého pylu uvnitř rozevřených květů svými tykadly míří lehouhkým vyzařováním odevzdané víry a touhy žít ve vroucím objetí Slunce. Lehký poprašek odvane větřík či smyje kouzlo čirých kapek deště, ale prožitek doteků nebes září jako korunka s vysázenými diamanty v záplavě odlesků ve tvaru kruhu. Vztáhni ruku a hvězda zřivého zraku Tě provede zlatou branou do průzračného pramene radosti a blaženosti božího království na Zemi. Pozemský Ráj duše zrcadlí v blankytné hloubce oblohy tichou a prostou Pravdu. Emoce štěstí, hojnosti a blahobytu povznášejí vibrační bublinu do úrovní žijící věčnou vděčností a otevřou neviditelné dveře k přestupu do vibrační hladiny kvetoucího Ráje na Zemi. Být zlatým paprskem dotýkajího se srdce Země a věčné přítomnosti nekonečného Zdroje. Být živoucím Božím nástrojem jeho harfy a předávat melodii v celém rozsahu barevného spektra. Mít srdce otevřené duchovnímu světu v pastelových barvách a vyjádřit všechny nejjemnější tóny duhy. Tancovat životem flamengo v divokých odstínech rozmanitého okvětí Matky Země. Otevři kouzlem „děkuji“ kliku k dalším zázrakům a možnostem.Skloň hlavu pokorně tisíckrát k Zemi. Mnohdy ji nevnímáš, nevidíš. A přitom jsi vyjádřením božího výdechu v jejím lůnu. Od prvních krůčků je připravená realizovat každé Tvoje přání. Zvažuj slova, která vycházejí z úst i myšlenky, jež odcházejí jako vibrace z jemnohmotného obalu těla. Takto vědomý jsi společenstvím tvořícím Ráj na Zemi, jako květy, které svými semeny zaplní prázdná místa mezi sluncem osvíceným plevelem. Šíří se do světa dál a dál, až rozkvetou louky světa v jeden pestrý koberec v boží květenství duše. Sopka vnitřního světa se probudila. Její očistný dým stoupá k obloze Věčnosti odpoutaně, abys našel svoje křídla v lidských rukou, jimiž laskavým dotekem vydechuješ do světa andělský dech slunce. Přivítej každou bytost, kterou potkáš, aby se cítila ve Tvé přítomnosti, jakoby se zrodila její lepší tvář v teplé a soucitné boží náruči vroucího srdce. Přinášíš Naději a ve svých dlaních probouzíš jiskru nového života. Andělské poupě, které je zalévané důvěrou a láskou rychleji dorůstá i zraje. Brzy bude připraveno ve své kráse šířit Poznání a boží slávu do světa.V zářivém šatu čistoty svého Vědomí svobody jsi vzlétl k duchovnímu srdci do křišťály zářící síně Boha. „Přijmi a sedni na svůj rubínový trůn v pavučince Božího světla, který Ti odjakživa náleží. Vrať se do zralých vinic života a úrodných lánů. Šiř víru v živé zázraky svým dechem plic a ohněm žhavé touhy. Vesmírný pohon soucitného srdce vibrujícího Milostí a Požehnáním v nitru zašeptá: „Budiž světlo navěky.“ Tehdy nebeský Ráj se blažených srdcí na Zemi dotýká. Ať jsou plíce syceny prožitkem radosti, vděčnosti a naplněním jasu slunce po okraj. Jiskry božích perel ať se lesknou v Tvých očích. Slzy smutku ponechej téct korytem kanálů řeky znovuzrozeného zraku, aby se zčistil emoční tok vnitřního světa. Žij naplno opravdovostí vesmírný tanec, se srdcem syceným šťávou uzrálých plodů a s uchvacující touhou tvořit realizovat svoje planoucí sny. Bez ladících strun živících Tvoji duši bys neměl nástroj k letu ke vzácným lidským a vznešených prožitkům šťastného a kvalitního života. Pod sluncem ryzích citů ať dorůstají plody Tvého štěstí. Voda, kterou nosíš z Božího Pramene ať koluje na úrodné půdě vnitřního světa. Může být citlivou, osvěžující emoční lázní s odrazem šťastných hvězd, avšak ovlivněná tmavým měsícem i necitlivá a sobecká, neuvědomující si kolující skvrny na povrchu vnějšího světa, zpomalující její jiskrnný vibrační tok. Potom se oběhem těla stává nevědomá arogantní pýcha. Nádherné a něžné hlubiny kouzelného jezera plného čistých citů jsou skrze neupřímnost, povýšenost a uzavřenost srdce neprostupné. Naplnění je kouzlo okamžiku v upřímném pohledu svého srdce, lesknoucí se v jezeře hlubokých očí. V rychlosti žít naplno se v klopýtnutí ukrývá pád do propasti. Méně mluvit a více naslouchat je karta mudrců. Ztišit krok a boty světa tiše odložit s pokorou k Zemi samotné. Bosýma nohama se koupat v rose nového dne a vykoupat v ní i svoji tichou, čistou duši a prožít plností dechu pravý cit. Malovat nový den pastelkou smáčenou v opravdovosti svého srdce. Ztlumit svůj smích, aby nerušil panenskou přírodu svým povrchním hlasem. Tehdy jsi průvodcem sám sobě na cestě k lehkosti. Obdržel jsi osvícený nástroj nebeské perly v hrudi a můžeš hrát v tichu rozjįmání melodii andělské harfy pro vyladění rozechvělé ho srdce. Svými tóny Tě vtahuje do jemných, lechtajících vibrací a mozek necháváš prosvítit vlněním strun. Mysl hledá řešení a miluje zamotaná klubíčka a cestu z nich. Prosté Bytí je klidné, prázdné a přitom naplněné posvátnou samotou uprostřed všeho přirozeného dění zázračných změn zrání a krás. Život je jedna velká pohádka tisíce a jedné hluboké noci prozření. Proměň své oplodněné sny v zázraky zrozené v křišťálové kapce rosy, zrcadlící světelné božství. Proměň Zemi v rej vznášejících se pestrobarevných motýlích křídel nad rozkvetlým polem života s padajícím deštěm Milosti.

Zdroj: FB Eva Hannah Haberlandová

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico