NÁVRAT JISKRY RADOSTI

datum 28. 11. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Začíná být velmi veselo. Nejen u nás, ale i u mých klientů, i u mnoha mých přátel a známých se děje mnoho nečekaného a procházíme každý den mnoha uvědoměními.

Jeden z programů, který vládl napříč světem, napříč civilizací……. PROGRAM SLUŽBY,

PROGRAM SLOUŽIT jistému systému,

sloužit jistému učení,

sloužit jistým “idejím”,

sloužit jistým rolím a autoritám,

jistým principům,

jistým kolektivům

Ano, i služba lásce a služba světlu či temnotě je program, který nás udržuje v nehodnotě, v nepravdě a v nesvobodě.

Podívejte se na sebe očima Stvořitele a uvidíte vše, co je podstatné a důležité.

ZASTAVUJE SE, ROZPADÁ SE, ROZPOUŠTÍ SE VŠE, CO BYLO SLUŽBOU ČEMUKOLIV A KOMUKOLIV Z NEHODNOTY SVÉ.

Naše mysl byla v tomto programu tak dlouho, že potřebuje prostor pro přenastavení ve vnímání života, ve vnímání sám/sama sebe, ve vnímání projekcí, které skrze službu jsme si prožívali, odžívali.

V každém tématu mých klientů jsem vždy poznávala velké množství nastavení, ze kterých si každý klient vždy volil jisté učební pole ve svém vzdělávacím, pracovním, tvůrčím či rodinném prostředí. V každém tomto učebním poli se vždy projektovala všechna přesvědčení a programy, které mu byly předávány skrze předky, skrze rodiče a jiné členy rodinného prostředí, skrze školní či jakýkoliv vzdělávací systém, skrze jakákoliv učení.

I já jsem si sama za sebe položila otázku: proč se již více jak 15 let aktivně věnuji nahlížení do energetického softwaru jemněhmotných těl a do záznamů, které jsme si mohli přinést i z jiných evolučních cyklů? Často se mně i při kurzech, seminářích a osobních konzultacích lidé ptali, jak jsem k „tomu“ přišla. Zda jsem se to někde naučila?

Mohu říci, že jsem celý život procházela jistými branami mého daru a každá brána mě propojila také do nového učebního pole záznamů. Každá má životní etapa pro mě přinesla nový pohled na in-formaci v éteru, neboli ve všudepřítomné Akáše, nový pohled na Boha-Stvořitele v nás, nový pohled na S-tvoření a každý den prožívám hlubokou vděčnost za všechny cesty, za všechny pohledy, za všechny brány, které ne vždy skrze mé ego bylo vůbec jednoduché projít.

Tento poslední rok jsem po skupinových setkáních a konzultacích přestala prožívat radost a naplnění. Třikrát jsem si zkusila prožít opakovaně ono vnitřní prázdno. Věděla jsem, že něco má byt jinak, že něco se v mém životě ukončuje……...

Učební pole kolektivních záznamů veškeré manipulace páchané na lidstvu pro mě bylo požehnáním, darem a pochopením základní programace lidského mozku a lidského DNA.

Během tohoto posledního roku jsem postupně a pomalu vystupovala ze všech nastavení fungujících na programu služby.

Dnes mohu s radostí vyjádřit, že jediným klíčem k mému spokojenému a naplněnému životu v projektu lidstvo je PRVOTNÍ RADOST, JE RADOST DÍTĚTE V NÁS, JE ONA RADOSTNÁ JISKRA V OČÍCH MALÉHO DÍTĚTE.

PŘEJI NÁM VŠEM, AŤ SE JIŽ NACHÁZÍME V JAKÉMKOLIV UČEBNÍM POLI, ABYCHOM JIŽ NIKOMU NIKDY NEDOVOLILI UHASIT ONU JISKRU RADOSTI V NÁS, ONU JISKRU RADOSTI V NAŠICH OČÍCH, ZE KTERÉ TVOŘÍ A EXPANDUJE NAŠE VĚDOMÍ.

S radostí……….EDITA

www.prvotnijiskra.cz

Zdroj: https://www.facebook.com/planeta.armonia.3

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico