Naše vnitřní radost zachrání svět

datum 20. 8. 2021
Zdroj Sri Amma Bhagavan

Je třeba, aby se člověk cítil šťastný, měl radost ze všech maličkostí, zažíval vděk a šířil štěstí a lásku do rodiny, na pracoviště, sousedy, k jiným bytostem. Modlil se za vyřešení problémů, které nemůže přímo ovlivnit. To jsou léky na problémy lidstva.

Stovky miliónů lidí na světě žijí v bídě, hladu, beznaději či jsou oběťmi násilí, války. Těžíme deštné pralesy v Jižní Americe, Asii, Africe za účelem těžby dřeva, nerostů, pěstovaní palmy olejné, jíme výrobky s palmovým olejem. Ničíme unikátní živočišné a rostlinné druhy. Drancujeme oceány průmyslovým rybolovem. Intenzivním zemědělstvím a bezohledností jedy a plasty zamořujeme vodu a půdu. Mnohdy bezohledně chováme domácí zvířata, a to i v ČR. Produkce skleníkových plynů neklesá. Matka Země, která nechce nechat zahynout veškeré Stvoření, na lidskou bezohlednost reaguje.

Lokální války pokračují. Je nebezpečí války světové. Kolektivní vědomí lidstva je přesycené myšlenkami strachu, nadřazenosti, destrukce.

Příčinou veškerých problémů na všech úrovních a utrpení bytostí je lidské ego a s ním spojená necitelnost, touha po zisku a převaze za každou cenu bez ohledu na jiné bytosti. Rozpadají se mezilidské vztahy a rodiny. Lidé zažívají problémy a bezohlednost v práci, děti ve škole. Nadměrný egoismus je virus, který pronikl všude a očkování ho nezastaví.

Mnoho lidí myslí na budoucnost svých dětí a vnuků. Jsme poslední, kteří můžeme negativitu zastavit.

Vždycky je naděje, protože každý máme Boha ve svém srdci. Ve světě i v Evropě nyní přibývá lidí (v srpnu 2021 přes 2000), kteří zažívají díky Milosti Božství naprostý rozkvět srdce, který přináší harmonii do rodiny, do sousedství, spolupracovníkům. Lidé získávají osvícené stavy a osvícení, neboli osvobození od negativit a her ega, osvobození od negativních programů mysli a vzestup posvátné energie Kundalini spolu s čištěním čaker. Při dosažení kritického množství okolo 74 000 šťastných lidí na celém světě nastane fázový přechod, kdy osvícení se začne šířit do kolektivního vědomí lidstva. Nastane rozkvět srdce v každé lidské bytosti a svět se stane nádherným místem k životu. Nastane Zlatý věk lidstva předpovězený v proroctvích mnoha kultur. Zatím potřebný počet lidí není dosažen.

V těchto časech je na světě mnoho skupin, osvícených jedinců, čistých věřících, mnoho Božských bytostí, Avatárů s množstvím oddaných. Jedna ze skupin je Hnutí Jednoty (Oneness), neboli Hnutí Zlatého Věku.

Lze sledovat aktuální dění Hnutí Zlatého Věku na http://golden-age-europe.org či na chytrém mobilním telefonu v aplikaci WhatsApp. Připojení do WhatsApp skupin je možné pomocí zvacích odkazů:

CZ&SK HAPPY WORLD FAMILY, skupina na akce Hnutí Zlatého Věku: https://chat.whatsapp.com/ElfVP5gCDJqEWVwsLACa7M

MODLITBY, skupina kde můžete pomoci Vy a ostatní Vám: https://chat.whatsapp.com/Kf5fwlh9YAC895hl25PFud

MEDITACE A AKCE ONENESS, skupina k oznámení akcí (Meditace štěstí, Přenos vrcholových osvícených stavů atd.): https://chat.whatsapp.com/EXzacuHGrJnCr7Ty1lGUrI

ONENESS AB&KP SÉVA, skupina na sdílení prožitků, všeobecné informace: https://chat.whatsapp.com/ElfVP5gCDJqEWVwsLACa7M

OOA Czech, skupina na akce osvícených mistrů Sri PrethaJi a Sri KrishnaJi: https://chat.whatsapp.com/19cz9S8QPxO4iCneD0oo1D

Máme vzácnou příležitost účastnit se každý den 30timinutového Aalaya Daršanu, chrámového daršanu přenášeného z Indie. Daršan je podpořený duchovní přítomností Avatárů Sri Ammy Bhagavana https://www.sri-ammabhagavan.org. Daršan v indických chrámech napravuje naše vnitřní programy, zaměřuje se každý den na jiné téma: zdraví, hojnost, vztahy, štěstí, zázraky v životě aj. Na každý daršan se může člověk modlit před Božstvím i za jakékoliv své téma za sebe, za své blízké, domácí mazlíčky aj. Daršan je každý den od 8.10 do 8.40 hodin letního času (od 1. 11. 2021 od 7.10 středoevropského času). Český překlad je na ZOOM: ID 649 347 4727, heslo 298001. Je doporučeno vnímat všechny zvuky, zpěv posvátných manter a pozorovat chrámový obřad.

Stačí do počítače či mobilu stáhnout aplikaci ZOOM na https://www.zoom.us/download#client_4meeting. Jak stáhnout aplikaci ZOOM do počítače a lehce ji ovládat je na: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Každý měsíc je pořádán on-line 3hodinový kurz Tvůrce přes aplikaci Zoom. Kurz je vedený z Indie, je s překladem, intenzivně podporuje dosažení světských potřeb nutných pro štěstí člověka (zdraví, finance, úspěch, práce, nalezení životního partnera aj.) Informace na [email protected] či [email protected].

Pro ty, kteří chtějí intenzivně zapojit do pomoci Matce Zemi a lidstvu a dosáhnout Milostí Božství duchovní potřeby, rozkvět svého srdce, osvícené stavy, osvícení a bezpečný vzestup posvátné energie Kundalini, je možnost zúčastnit se přímého on-line Daršanu s Božskou bytostí, Sri Bhagavanem. Bližší informace jsou na [email protected] a https://www.youtube.com/watch?v=gDGNjUAzCGM

Sri Amma Bhagavan konali sadhánu ve svých minulých vtěleních 850 let s jediným záměrem: Přivést na Zemi Zlatý věk lidstva. Lidé nemusí čekat několik životů či utíkat do jeskyní. Normální pracující i chybující lidé z běžného života osvícení dosáhnou milostí Božství postupně během několika málo měsíců či let osvobození od tlachání mysli a od ega v závislosti na čištění karmy, čaker (vedlejším efektem je léčení problémů a nemocí). Protože je to jediná šance k záchraně nádherné planety Země a jejího Stvoření. Času není mnoho. Modlíme se za to a věříme, že počtu 74 000 osvícených lidí na celém světě je v brzké době dosaženo. Podpora a zapojení každého člověka dobrého srdce je víc než potřebná.

Aleš Drobník

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico