Období přechodu a učení o přechodu skončilo. Tato první a druhá vlna kosmického poznání omyla naše břehy a zvolna opadává a ztrácí se, aby se další mocná vlna kosmického poznání, vztahující se k vnitřní proměně lidských bytostí mohla přiblížit. To málo, co se o ní dá dosud říci je, že se opět vyznačuje ještě větším tlakem. Tlakem na změnu vnitřních postojů a kvalit člověka na Zemi. Pochopitelně se tento tlak setkává s protitlakem zvykové civilizační rezistence – pokusu o setrvání ve stávajícím stavu – našeho Ega, a to přesto, že nás naše srdce již dávno “táhne” tam, o čem “v hloubi duše” víme, že je správné. Všechny tyto “tahy” a “tlaky”, jež jsou pozorovatelné a zachytitelné na úrovni těla ve formě nových životních pocitů (či v krajním případě onemocnění) si vytváříme sami mírou své ne/pružnosti v tom, co k nám přichází. O tom, že “něco” postupně přichází a narůstá dnes snad již dnes nemá smysl se přít. Cítí to prakticky každý. Hlavní otázkou je, jak se ustojíme. Jak ustojíme svou vlastní lidskost. Je to zajímavé a náročné období. Držím nám všem palce. 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png