Období přechodu a učení o přechodu skončilo. Tato první a druhá vlna kosmického poznání omyla naše břehy a zvolna opadává a ztrácí se, aby se další mocná vlna kosmického poznání, vztahující se k vnitřní proměně lidských bytostí mohla přiblížit. To málo, co se o ní dá dosud říci je, že se opět vyznačuje ještě větším tlakem. Tlakem na změnu vnitřních postojů a kvalit člověka na Zemi. Pochopitelně se tento tlak setkává s protitlakem zvykové civilizační rezistence – pokusu o setrvání ve stávajícím stavu – našeho Ega, a to přesto, že nás naše srdce již dávno “táhne” tam, o čem “v hloubi duše” víme, že je správné. Všechny tyto “tahy” a “tlaky”, jež jsou pozorovatelné a zachytitelné na úrovni těla ve formě nových životních pocitů (či v krajním případě onemocnění) si vytváříme sami mírou své ne/pružnosti v tom, co k nám přichází. O tom, že “něco” postupně přichází a narůstá dnes snad již dnes nemá smysl se přít. Cítí to prakticky každý. Hlavní otázkou je, jak se ustojíme. Jak ustojíme svou vlastní lidskost. Je to zajímavé a náročné období. Držím nám všem palce. 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě