Zdroj: Pixabay.com

Slunce je živoucí bytost, která nás čistí a převibrovává Zemi na vyšší level. Kudy dál? Jste tvůrci nebo jste otroci? Kterou cestu si vyberete? Vaše srdce vám napoví, na co jste právě připraveni.

Doba čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


Co je vlastně ten Zdroj? Co nám nyní způsobuje a kdo nás ve skutečnosti řídí? Slunce je zdroj toho všeho, co se nyní na planetě Zemi a s námi odehrává. Je to zdroj transformace, zdroj přeměny a posunu Země a nás samých. Jdeme ke zdroji, takže jdeme ke Slunci přes svá srdce, neboť Slunce je jako naše srdce – zdroj našeho vesmíru.

Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Naladit se na Slunce je vlastně jednoduché, hlavně když svítí. Naladit se můžeme i když ho nevidíme a nezáří na nás svými paprsky. Slunce je totiž jako naše srdce, když prožíváme zrovna láskyplné emoce, cítíme svá srdce, a když jsme v mysli, srdce jakoby nevnímáme – nevidíme. Co je ale ve skutečnosti Slunce? Co je jeho skutečnou podobou?

Slunce a jeho gravitační síla “drží” všechny planety sluneční soustavy, včetně naší Země na svých místech a ve vzdálenosti a v pohybu tak, jak potřebuje. Slunce určuje vzdálenost, teplotu a život na daných planetách. Slunce vysílá energii, která mění vibrace nejen na Zemi, ale ovlivňuje a řídí i všechny ostatní planety, hvězdy i Měsíc. Slunce ovlivňuje a tím pádem mění Zemi i nás ke své potřebě.

Slunce se přesunuje na nový level a nás bere s sebou. A my jsme ti, kteří se tomu buď mohou oddat a jít se Sluncem, nebo se ještě bránit a pociťovat tlaky a bolest.

Slunce mění tedy svou energii. Své vysílání, a to ovlivňuje nás samé. Slunce nás “čistí” – mění si nás ke své potřebě, neboť vědomý, probuzený člověk pomáhá Slunci v jeho posunu a tím v posunu i celé sluneční soustavy. Ano, měníme nejen sami sebe, ale pomáháme měnit i celý svět a vesmír.

Slunce si s námi hraje a nejen prostřednictvím Měsíce a jeho odrazu přeměňuje celou planetu na nové bytí. Na nové fungování všeho. Jdeme do nového paradigmatu a toto paradigma a jeho fungování je předem dané, neboť Slunce má své plány a vibrace, které vysílá, nás mění a informace, které přes něj stahujeme do svých těl, nám pomáhají s transformací a přeměnou žít plnohodnotný naplněný život.

Neboť vibrace Země se pod dohledem Slunce mění a tím se mění i celé nastavení současného naladění Země a tím i nás lidí. Nyní již tíha a nízké vibrace nemohou být (nelze je udržet), neboť se tlaky v nové vibraci skrz Slunce zvyšují a každý pociťuje tyto tlaky ve svém životě.

Tlaky se budou stupňovat s tím, jak Slunce bude dál a dál navyšovat své vysílání. Nejjednodušší je se procesu poddat, přijmout tyto změny a stát se spolutvůrcem Slunce a tím pádem i Země.

Nakonec nebude nikdo, kdo by tomuto spojení ušel. Všichni začneme vnímat a ladit se na Slunce, na jeho vysílání a na jeho energii a staneme se plnohodnotnou součástí Zdroje a jeho záměru. Je to dobrodružství, které jsme si nedokázali nejen představit, ale ani dovolit snít. A nyní je to tu – sen se stává skutečností.

Slunce je inteligentní bytost, není to jen obyčejná hvězda, ale je to řídící a vědomá bytost, která spoluvytvořila naši sluneční soustavu, a i naši Zemi. Je to zdroj toho, co se nyní děje a co se ještě bude dít.

Na nás je přijmout fakt, že jsme součástí něčeho většího než naše žabomyší války, naše omezené obav plné životy, ale že jsme součástí transformace, která nemá v dějinách planety obdoby a nyní je čas tento fakt přijmout a začít vnímat život z jiného úhlu pohledu.

Buď budeme stále odolávat faktu, že hra na otroky v dualitě už dávno skončila a je zbytečné hrát stále tuhle hru na to, že nás někdo z lidí řídí, nebo si uvědomíme, že jsme součástí transformace celé naší sluneční soustavy a naladíme se na Slunce a jeho řízení. Na řízení ne z hlediska otroka a člověka ve strachu, ale z úhlu pohledu lidské duchovní bytosti, která je součástí něčeho obrovského nádherného božského.

Obrovské přeměny planety na vyšší level. Na level bytí ze srdce, ze zdroje Slunce, které je v každém z nás hluboko zakořeněno. Ze Zdroje, ze kterého jsme vzešli a kam se navrátíme. Pokud totiž otevřeme svá srdce, pokud se naladíme na zdroj Slunce náš život se přemění.

Přemění se a my se naladíme na jinou vibraci, frekvenci nového láskyplného bytí v novém paradigmatu. Staneme se pozorovateli toho, co se ještě děje v dualitě, jako kdybychom sledovali televizi, něco za skleněnou stěnou, co se nás ve skutečnosti netýká, neboť naše vnímání života se propojí se Zdrojem, se Sluncem, se Zemí, s vesmírem a v tomto propojení našeho srdce uvídíme (ucítíme) nový svět.

Nedávno mi přítel, když jsme seděli večer na vyhlídce a pozorovali osvětlené vesnice pod námi, řekl: “Co jsem s tebou, žiji jakoby mimo realitu. Jako by byl svět tam a tady.”

Zeptala jsem se, a jak to vnímá a on odpověděl: “Dobře, jen nevím, jak je to možné. Co se to děje?”

A já si uvědomila, že já v tomto novém stavu žiji tak dlouho, že jsem na to zapomněla. A tak jsem si uvědomila, jak velký dar jsem obdržela, dar vlastního vysněného života. Života, který si tvořím já sama v napojení na Zdroj, života bez bojů, strachů a okovů. Svobodný láskyplný život.

Občas se do světa “předtím” na chvíli naladím, ale jen na chvíli, kdy mi hned dojde, že tohle už není můj život, já už nežiju boj. A co tímto článkem chci říct?

Tohle není Váš boj. Tohle není Vaše cesta. Jste lidské duchovní bytosti a Vaše cesta je ze srdce v napojení na Zdroj. Zdroj, který Vás povede Vaším vysněným životem. Jste spolutvůrci nové Země, tak už konečně přestaňme hrát hry na nesvobodného člověka a pojďme žít ze srdce. Jakmile se rozhodnete pro tuto cestu, jste chráněny, chráněni samotným Zdrojem a není nic a nikdo, kdo Vám může ublížit.

Tak kdo jste?

S láskou a s úctou Tereza.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě