Nalezení vnitřního míru - 2

datum 7. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý channeling byl přijat Leem Carrollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 21. května 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je sedmý channeling, který vám předávám na nádherných Azorech. Tato skupina sedí v další překrásné části ostrovů. Občas lehce poprchává, občas vane silný vítr. Tohle je Gaia a je to tak to nejlepší, drazí. Někteří z vás, kteří jste tady, to můžete vidět. Přichází to a odchází tak nádherným způsobem. Můžete tady sedět po velmi dlouhou dobu a nezevšední vám to, stále budete mít co sledovat. Naposled jsme mluvili o poklidu, který tady panuje. Je to něco, co vnímáte během těchto dní a na co jste si zvykli. Začínáte si uvědomovat, že tato planeta obsahuje místa, která k vám hovoří. A tohle je jedno z nich.

V tomto channelingu bych rád víc promluvil o míru. Rozšířím tím ten pátý channeling (Najít klid a mír – 1, pozn. překl.) přestože toto je sedmý channeling. Je to nelineární způsob předávání věcí, o kterých mluvím. V tomto výukovém channelingu vám představím některé rozvinuté koncepty. Jsou to koncepty, které vám teď přiblížím a které začnete chápat. Než však začnu, zeptám se na váš názor. Je lidská přirozenost neměnná nebo se mění? Když se zeptáte psychologů, zejména těch z dřívější doby, odpovědí vám, že lidská povaha se zdá být pořád stejná. A tady je rozdíl mezi starou a novou energií. Energie, která existuje teď, v této výjimečné době, je soucit. Skutečně jste se jako planeta posunuli z původního stavu vědomí. Znovu opakuji, že vám časem historici potvrdí, že jste opoždění vůči ostatním světům. Ohlédnou se zpět a uvidí, že vědomí planety se pohybuje v cyklech, jež se odvozují podle určité důležitosti nebo významu. Už jsem vám říkal, že tohle se dramaticky mění. Najednou máte shodu po celé planetě, že lidé už nechtějí určité věci. Tato shoda povede ke změně ve stylu vedení lidí. Skutečně se začíná rozvíjet nová lidská přirozenost. To první, co uvidíte, bude změna témat ve vašem televizním vysílání. Změní se to, co dosud vysílají. Bude to jemnější a mírnější v mnoha oblastech a důvodem bude změna toho, co lidé budou chtít sledovat. Už se to začíná dít.

Energie, drazí, je dobře definována fyzikou. Existuje mnoho zákonů o energii. Až dosud se však žádný z nich nezabýval vědomím samotným. Až během poslední dekády začalo být vědomí vnímáno a zkoumáno jako součást energie. To změní všechno. Protože vědomí je energie, některé druhy energie musí náležet k vědomí. Jeden z těch zákonů zní, že energii nelze zničit ani vyrobit, ale pouze přeměnit (na jiný druh energie). Energie lidské přirozenosti je stavem vědomí a začíná se měnit. Do hry se přidává první zákon termodynamiky. Když někdo zemře, každý řekne: To je konec. Ale teď už i vědci říkají, že to tak není, protože vědomí je energie. Proto se energie musí přesunout někam jinam. Je to poprvé v historii, kdy se vědci rozhodli, že existuje duše. Duše je vědomí a nějakým způsobem se vrací zpět do vesmíru. Předávám vám tyto věci, abyste pochopili, co přichází. Někteří řeknou: „Kryone, nechci, abys mluvil o vědě, chci, abys mluvil o lásce. O ezoterice, kterou jsem už tolikrát využil a kterou tolik miluji.“ Mluvím o tom. Říkám vám, že Tvůrce vesmíru je největším fyzikem, a že ten Tvůrce vesmíru, který žije uvnitř vás, je tím, který vytvořil tuto planetu. Že ta Země, po které kráčíte, má svůj systém a vy jste toho součástí. Nemůžete se od toho sami oddělit. Když to uděláte, utíkáte před tím způsobem, který planetě vůbec nepomáhá.

Mluvili jsme o klidu a míru. Mluvili jsme o tom, že přicházíte k jakési zdi, jak jsme to nazvali. Kolik vnitřního míru máte ve svém životě? V pátém channelingu jsme mluvili o věcech, které mohou působit legračně, a sice o PARKOVÁNÍ AUTA a LOUPÁNÍ CIBULE. Znamená to, že se zastavíte, že zastavíte všechno, že se přestanete přesouvat z místa A do místa B, že přestanete myslet na to, co máte udělat, a prostě jen budete. Tomu se na mnoha místech této planety říká meditace. Je tolik meditujících, kteří společně hodiny a hodiny meditují. V některých kulturách je meditace ustálenou součástí jejich života. Loupání cibule bylo přirovnáním pro zbavení se veškeré předpojatosti, všech předsudků, všeho toho, o čem vám říkali, že je správné nebo není. Abyste se stali tolerantní k tomu, co vidíte kolem sebe, abyste změnili své názory na to, co vám říkaly určité osoby nebo určité systémy víry. Je to schopnost vidět Boha ve všech věcech a ve všech lidech, bez ohledu na jejich vyznání a na to, co dělají. Mluvili jsme o tom, že přicházíte ke zdi, drazí, a že to znamená, že meditujete, meditujete a meditujete a nalézáte vnitřní mír. Každý, kdo medituje, ví, jak to lze vnímat, jak dlouho to trvá, než se k tomu dostanete a pak se z toho napijete. Proto jste tady. Pořád se k tomu vracíte a napájíte se z toho. Používám slovo pít, napájet, protože tak to teď vidíte. Vnímáte vnitřní mír jako zdroj, stejně jako vnímáte vodu. Žízníte po míru a tak se odeberete na místo, kde meditujete, meditujete a napijete se. Ta zeď je ovšem skutečností, že skrz ni neproniknete. Nemáte koncept, jak byste mohli ten mír vzít, uložit do svého nitra a žít s ním. Když se vydáte na nějaké místo, kde se můžete najíst a napít, zajdete do nějaké skvělé kavárny nebo restaurace, ve vašem vědomí neexistuje možnost vzít si všechno to jídlo a odnést si je sebou. Jídlo zkonzumujete na místě kvůli tomu stroji, jímž je v linearitě vaše tělo. Podobně zacházíte i s mírem.

Proto začínám s mírem, protože tohle musí být začátek ať už pro pracovníky světla nebo kohokoliv jiného, kdo začíná být na této planetě osvícenější. To znamená být schopný nekonzumovat to drama, které se děje kolem vás, bez ohledu na to, co vidíte. Vnitřní mír pak vede k soucitu a odpouštění, drazí, avšak mír je tím prvním. Když si to linearizujete, odeberete se na nějaké místo, posadíte se (k meditaci), napijete se (z toho zdroje míru) a pak odejdete. Vracíte se znovu, znovu a znovu. Některé kultury jsou tím zcela pohlceny, protože opájet se mírem je tak nádherné. A vy to milujete. Zdá se, že to vyřeší problémy ve vašem životě. Vyřeší to však problémy v životě jiných lidí, když se budete napájet mírem jen sami pro sebe? Odpověď zní: Ne doopravdy. Můžete mít konferenci o míru a vytvořit společně koherenci (soudržnost) a pro nějakou chvíli můžete změnit svůj prostor, můžete dokonce změnit i počasí. Vědomí je energie, může to dokázat. Tohle si vezměte sebou domů, drazí.

Předám vám začátek odpovědi. Není to proces, je to spíš koncept. Jak to vnímáte, je specifické, osobní. Rozumíte, co vám říkám? Musíte se odebrat na to magické místo, kde najdete mír a místo abyste naráželi do té zdi, stanete se tou zdí. To je ten koncept, který je pozoruhodně rozvinutý. Mnozí z vás už trochu chápete, co myslím tím, stát se tou zdí. Představte si, že ta zeď, do které narážíte, je naplněna nádhernou energií a část této energie je mír. Představte si, že ta zeď je něčím, z čeho si už můžete kousek odlomit, možná si i můžete naplnit svou tašku něčím, co v té zdi je. A můžete si to vzít s sebou domů. Tohle je lineární koncept, ale je to nejlepší způsob, jak vám můžeme přiblížit nádherný nelineární proces, nazvaný „stát se mírem“. Výsledkem toho je, že když si to vezmete sebou domů, to místo, kde meditujete, se stane vámi po celou dobu, většinou po celou dobu. Dokonce i když spíte, napájíte se. Během dne budete vidět věci jinak, než předtím, protože jste si vzali kousek té zdi sebou domů. Tato zeď se nazývá „závoj“. Často odděluje lidské vědomí od utajeného vědomí. Docela často máte některé lidské bytosti vyškolené v tom, že vás mohou vzít mezi tyto stavy a není to lineární, ne v této energii. Máte nástroje ve svém nitru, ve své velkoleposti, kterou jste, abyste šli k této zdi a kousek si vzali sebou domů.

Jak to uděláte? Musíte to udělat s vírou. Už jsme to dřív říkali, že první věcí, kterou musíte udělat, je uznat to, přijmout to za svou pravdu. Protože to pravda je. Uznáváte gravitaci. Když se někdo zeptá, zda věříte v gravitaci, zasmějete se. V gravitaci přece nemusíte věřit, přestože je neviditelná. Věříte v ní, protože ji vidíte pořád. Uznáváte ji a přijímáte ji. Musíte přijmout a uznat myšlenku, že si ten mír můžete vzít sebou domů. A pak začnete v tomto stavu být multidimenzionální. Každý meditující to zná. Je to pocit, který nemůžete předstírat. Víte, kdy ho máte. A je to vaše vědomí, které se rozšiřuje téměř do nekonečna, a vy to vnímáte. To je mír, jímž se napájíte. To je ta zeď. A v ten okamžik, drazí, začínáte uznávat a přijímat, že tou zdí můžete být vy. Začnete to vidět a tady začíná afirmace, afirmace vytvořená tím, že vědomí, které máte, je multidimenzionální a začíná se aplikovat na mozek, který je logický. Vědci se dohadují, odkud pochází tajemství intuice a kreativity. Sdělil jsem vám, že je to triáda srdce, mozku a šišinky. Musíte pochopit, že používáte všechny tyto části, nejen svou logiku. Nemůžete to intelektualizovat, nikdy, protože to je funkce mozku, synapsí a logiky. Tohle je však koncept srdce, který je pak potřeba trénovat ve vašem mozku. Afirmace je tou odpovědí. První věc, na kterou se ptáte, co máte udělat, když se odeberete na to místo, je, že si můžete říct potichu pro sebe nebo nahlas: JÁ JSEM MÍR. MÁM MÍR. CHCI SI VZÍT MÍR Z TOHOTO MÍSTA S SEBOU A TEN SE STANE MNOU. PROHLAŠUJI, ŽE NA TOMTO MÍSTĚ NEJSEM SÁM. KDYŽ SI NĚCO VEZMU S SEBOU, BUDE TO PŘESAHOVAT VŠE, CO JSEM KDY MĚL PŘEDTÍM.

Můžete si vytvořit své vlastní afirmace, které pro vás budou fungovat a které budete vyslovovat pokaždé, když se na to místo, k té zdi odeberete. Pamatujte si, že další slova, která jsme vám předali, je vytrvalost (persistence), což znamená praktikování, trénování. Jinými slovy všechna tato slova vedou k dalším slovům: trpělivost (patience). Tohle se nestane dramaticky, jen tak zčistajasna. Získáváte multidimenzionální koncept a začínáte s ním pracovat v lineární podobě. Drazí, to je svým způsobem „horor“. Ti, před nimiž sedím, vnímají, o čem mluvím.

Jak byste definovali lásku? Je ve vašem mozku? Můžete to definovat? Jak byste definovali intuici, nebo kreativitu? Nedokážete to. Tohle jsou multidimenzionální věci, stejně jako najít vnitřní mír. Právě teď, jak sedíme u závěru tohoto channelingu. Ale než se společně spojíme ve všech těch jazycích, které tu mezi námi jsou, vyslovme ta slova, která zní: JÁ JSEM MÍR. Udělejme to společně právě teď: JÁ JSEM MÍR. Znovu: JÁ JSEM MÍR. Dokážete vnímat svým intuitivním já, jak to působí na váš mozek, na vaše emoce? Vyslovme to znovu: JÁ JSEM MÍR. Někteří z vás pociťují příjemné mrazení, protože sedíte na mírumilovném místě a procvičujete ta slova, pronikáte do jejich významu, právě teď. Změníte si své životy, drazí, pokud to budete s tímto cvičením myslet vážně. Někdo se zeptá: „Je tohle cvičení pro soucit?“ Odpověď zní: Ne. (Kryon se usmívá) Jako první musíte získat vnitřní mír. Soucit můžete trénovat v reálném světě, v tom autě, které musíte zaparkovat. Soucit nespočívá v tom, když se zastavíte. Soucit je soucitné jednání, soucitný čin, když vystoupíte z auta a kráčíte z bodu A do bodu B. Je to něco, co děláte v reálném světě s vnitřním mírem. Doufám, že jsem vám to přiblížil natolik, abyste mohli pochopit tento nový nástroj v nové energii. Světlo skutečně přichází, drazí, do tohoto temného světa.

Tohle je dobré místo (Azory), kam jste přišli se setkat se mnou a pocítit realitu těchto slov. Když otevřete oči, uvidíte kolem sebe jen samou krásu. Je to ta jediná mírumilovná věc, na kterou se můžete dívat. Kéž si zapamatujete tento čas.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Finding Peace 2 – MP3 – 23:49 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě