Nalezení vnitřního míru - 1

datum 6. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 20. května 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je pátý channeling předaný na Azorských ostrovech. Sedíme s naší skupinou v krásném prostředí tvořeném trávou, květinami a živými ploty. Je to park, zahrada a je ideální pro dnešní poselství. Je to mírumilovné místo, odkud začnu s výukou. Drazí, první čtyři channelingy byly zaměřeny na energii těchto ostrovů. Trochu to bylo o historii a pak zejména o poklidu a čistotě, které zde panují. Mnozí z této skupiny to už pocítili nebo přišli s tímto očekáváním a zdá se, že každý den přicházíme na místo, které je ještě klidnější, čistší a krásnější. Ptám se tady této skupiny: Už vás tento ostrov přivítal? Předal vám energii, stejně jako delfíni, kteří vám ukázali bílou část svého břicha a tím vám sdělili, že vám věří a vědí, kdo jste? Ostrov je obklopen ochrannou bublinou, která udržovala jeho čistotu a chránila jej před osídlováním a válkami po celé věky. Když sem přijedete, začnete vnímat něco, o čem dnes chceme mluvit.

Drazí, ve starší energii na této planetě existovali lidé, kteří byli osvícení nebo měli pověst, že patří do metafyzického světa. A jejich cesta vždy vedla na stejné místo: k vlastnímu já. To je to, co učili minulí i současní guruové, kteří jsou na této planetě stále důležití, a šamani v mnoha oblastech této planety. Ti všichni vás učí, jak přenést tento klid a mír přímo do sebe, do svého nitra. O tom dnes budeme mluvit. Ale ještě předtím vám chci říct, že se vše od roku 2012 změnilo. Už jsme se o tom zmínili, když jsme byli v Egyptě v chrámu, kde lidé meditovali. A říkali jsme, že poprvé v lidské historii pracovníci světla, kteří nosí pochodeň Boha uvnitř a mají pocit, že něco musí udělat, jsou nyní vyzýváni, aby skutečně něco udělali. Jinými slovy, ve staré energii jste studovali své já. A studovali jste, studovali a studovali, až jste se dostali do místa, kdy jste byli se sebou spokojeni a říkali: „Jsem v klidu se vším kolem mě.To byl cíl - nirvána vašeho já. Ale co když je toho tady víc? A to také je. Protože najednou vás žádáme, abyste se nejen dostali k tomuto místu (dosažení klidu a míru), ale pak to praktikovali a aktivně přenášeli sebou, kamkoli kráčíte a kde žijete na této planetě. Mám to zopakovat? Teď jde o akci, zatímco předtím to bylo o spočívání v klidu.

Dnešním tématem je vnitřní mír a týká se klidu a míru v srdci. Tolik lidí, kteří mě nyní poslouchají (nebo čtou), tento mír nemají a touží po něm. Jsou lidé, kteří poslouchají Kryonovy channelingy a slyší mě, jak mluvím o možnosti klidu a míru v jejich životě, a pak se zlobí, jako bych jim tím sděloval, že nechápu, kdo jsou nebo jaké problémy mají. Není zajímavé, jak vědomí reaguje na pravdu? Lidé se tak často účastnili svého utrpení, aniž by o tom věděli. A když o tom pak slyší, například v podobenstvích, jsou naštvaní, jako by byli z něčeho obviňováni, místo aby si o tom vyslechli pravdu.

Je toho tolik, co bych mohl sdělit o tom, co vytváří mír - skutečný, trvalý mír. Ať se stane cokoli ve vašem životě nebo kolem vás nebo jiným lidem, vždy zůstanete ve svém středu a okamžitě cítíte lásku Stvořitele ve vás a zůstanete uvnitř klidní. I když kolem vás mohou existovat lineární problémy a těžkosti, neangažujete se v nich, nenecháte se do nich zatáhnout. To je ten druh míru, o kterém mluvíme. Takže se ocitnete na místě, kde je možné to pozorovat, studovat a pracovat s tím. To je místo, kde lidé nacházejí spojení s Gaiou a krystalickou mřížkou. To vše je obsaženo prostřednictvím magnetismu na tomto poklidném čistém místě. Drazí, pokud zde nedokážete najít mír, pak musíte prozkoumat, proč.

Nyní vezmu slovo mír, které v angličtině začíná písmenem P (peace). Udělali jsme to mnohokrát, protože vám to pomůže k zapamatování. Nejedná se pouze o nějaký trik, někdy používáme písmena a dále je rozvíjíme v poselství, takže si dané učení zapamatujete mnohem lépe. Jak se můžete dostat na místo, kde můžete najít mír a následně jej pak vyzařovat? Jak si tento mír vzít a udržet pro sebe? Bude to vyžadovat víc lekcí a toto je první, protože tady sedíte, cítíte to a víte, že je to možné. Pojďme si tedy promluvit o tom, co uděláte jako první. Pojďme tady k tomu místu, kde se se tímto mírem stanete vy sami. Jak to uděláte? Budu používat dva výrazy začínající (v angličtině) na P - dvě věci, které vám budou znít legračně, ale tak si je zapamatujete: PARKOVÁNÍ AUTA (Parking the car) a LOUPÁNÍ CIBULE (Pealing the onion). Pojďme si vysvětlit oba dva výrazy, protože jsou zcela metaforické.

Parkování auta

Auto představuje vozidlo, které vás vozí. Někdy byste řekli, že tím je možná myšlena Merkaba, ale tentokrát to bude vaše auto. Protože v autě se přemisťujete z jednoho místa na druhé. Máte své pohlaví, kolem vás je dopravní ruch, různá rozptýlení a možná další lidé v autě. To je váš život a vy to auto musíte zaparkovat! Víte, co to znamená, totiž: zastavit se. Ve vašem denním rozvrhu, ve vašem myšlení a ve vašem vědomí musí být místo, kde se zastavíte – a zastavíte úplně všechno. Pokud potřebujete zajít do lesa a hodinu tam sedět, abyste zklidnili svou mysl, která přeskakuje z jednoho na druhé, pak to udělejte a ztište se. A to je začátek. Protože mír je tichý, klidný. To není něco, co můžete objevit meditací ve vozidle. Musí to být doba ticha, kdy setrváte na jednom místě a stáváte se jedním s planetou. Pak se ve vás rozhostí ticho a klid, vy to vnímáte a stáváte se toho součástí.

Meditace

Než přejdeme ke druhé metafoře, loupání cibule, pojďme si promluvit o tomto tichu, klidu a jednotě. Často se to nazývá meditace. Existují kultury, které jsou v tom velmi dobré, tak dobré, že člověk, který praktikuje meditaci, se může odebrat do ášramu přímo ze svého rušného každodenního života, posadit se a okamžitě si navodit vnitřní stav klidu a míru. Teď se vás zeptám: Co udělá dál? A odpověď zní: Zůstane v této energii. Co si o tom myslíte? Zní to skvěle a je to skvělé, protože jak tam sedí v meditační pozici, možná i s pozvednutými dlaněmi, všichni se dostanou do stavu jednoty se vším. Ale jak tím pomohou jiným lidem v jejich každodenním životě a na ulici? Někteří odpovědí: „No, v tomto stavu bych se začal za jiné lidi modlit.“ To je dobré. Ale drazí, od roku 2012 jste mnohem silnější. Už nemusíte sedět ve stavu jednoty a modlit se. Nyní je čas vzít si tuto jednotu, aby odešla s vámi, až vstanete. Můžete mít plno meditujících a meditace je přivádí ke zdi, jež představuje akci. A oni sedí před touto zdí a nic se nestane, kromě toho, že jsou v míru sami se sebou. Jaká to blaženost! V tomto stavu nirvány, blaženosti, blízko k Bohu a blízko k planetě, prosedí nespočetné skupiny lidí hodiny a hodiny. Ale nepomáhají nikomu kolem sebe. Protože nyní se začíná měnit účel, smysl toho, co děláte pro sebe. Nástroj míru, který si pro sebe přebíráte, procvičujete, studujete a integrujete do svého nitra, s tím nyní můžete vstát a začít přenášet do světa. To je ten účel, smysl a cíl.

Loupání cibule

Loupání cibule znamená, že začnete odlupovat vše, co vám brání v klidu a míru. Co by to mohlo být? Mluvili jsme o tom mnohokrát, ale potřebujete to slyšet teď a znovu a znovu: Musíte se vzdát všeho, co vám bylo řečeno, včetně toho, co slyšíte z tohoto zdroje. Musíte dosáhnout čisté tabule bez jakékoli předpojatosti, abyste mohli sedět a prostě jen být. Protože pak vám mohu přislíbit následující: pokud sami sebe vyčistíte do bodu, kdy se stanete jedním se vším, pak začnete vnímat a dostávat intuici, co udělat dál.

Kolik z vás řeklo: „Drahý Duchu, slyším tě, miluji tě. Nevím, co mám udělat se svým životem. Nevím, kam jdu. Prosím, pomoz mi to zjistit.“ A pak nastoupíte do svého auta a pojedete z A do B, z B do A, z A do B a z B do A.

Musíte se ztišit, zastavit se a odstranit jakoukoli předpojatost. Musíte dokonce být ochotni změnit to, co považujete za pravdu, abyste se dostali na to místo, kde se sjednotíte s Tvořivým zdrojem. To je pak okamžik, kdy dojde ke komunikaci a zodpovězení každé vaší otázky, každé otázky. Takže otázka „Co mám udělat se svým životem?“ už nebude problém, protože se to stane zřejmé. Naprosto zřejmé. Kvůli tomu máte intuici. Bude to pro vás tak intuitivní a velmi přirozené, budete to vědět. Vyjasní se vám všechny otázky, včetně takové jako „Měl bych to udělat toto, nebo bych měl udělat tamto?“ Vyjasní se, až oloupete tu cibuli. A začíná to vnější vrstvou toho, co vám bylo řečeno o tom, kdo je Bůh, jak všechno funguje, kdo jste na Zemi ... to vše se musí odloupat. Protože všechny tyto věci budou samy o sobě jasné. Dostanete se na místo, kde se budete usmívat a řeknete: „Aha, já vím.“ A někdo se zeptá: „Co víš?“ A vy odpovíte: „Já vím.“ Je to prohlášení jako Já jsem. Vnitřní vědění všech věcí. A zasahuje to mnohem dále než meditace. Tu cibuli musíte loupat tak moc, abyste už neměli žádnou předpojatost ani očekávání, zatímco budete sedět a rozvíjet toto místo klidu a míru.

Vytrvalost a trpělivost

Vytrvalost (Persistence) a trpělivost (Patience) - další dvě slova začínající (v angličtině) na P. Vytrvalost znamená dělat to často. „Kryone, proč bychom to měli dělat často, když jsi v minulosti říkal, že by to jednou stačilo?“ Říkám vám, že u určitých rozhodnutí v určitém čase to stačí jednou. Ale pokud si rozvíjíte nový nástroj, který neodpovídá intuitivní logice energie, ve které jste vyrůstali, musíte jej procvičovat. Vytrvalost znamená procvičování, praktikování. Protože to, co zde děláte, je multidimenzionální a nikoli lineární proces. A každý, kdo se na tom místě ocitl a zažil jednotu, to ví. Není to lineární mír. Být v jednotě se vším je takovým rozšířením vědomí, které daleko přesahuje hranice lineárního vědomí. Vnímáte kontakt s nebem a celým stvořením, cítíte se být nad Zemí a zároveň jste na Zemi. Vnímáte vědění, které přesahuje celý váš život. To je to, k čemu směřujete ve vašem studiu a zkoumání. Loupání cibule je něco, co má mnoho vrstev a co vyžaduje praxi, vytrvalost. Odebírejte se na toto místo tak často, jak je to jen možné, a pokaždé zjistíte, že bude snazší se tam dostat.

Jak dlouho bude tato cesta trvat, dokud nebudete vědět, že jste došli k čistému míru, čistému světlu? Jak dlouho to bude trvat? Teď se to komplikuje. Já jsem Kryon a nikdy jsem nebyl člověkem. Ale když vidím vás, vidím, čím jste prošli. Vím, co si sebou nesete. Po tom všem, co někteří z vás zažili v tomto a mnoha dalších životech, je úžasné, že zde vůbec můžete sedět a hledat světlo. Proto tolik milujeme lidstvo, protože vidíme, co děláte a jakým bojem a obtížemi jste prošli. A proto vám tak rádi říkáme, že se tento boj nyní mění ve světlo.

Toto je to poselství: Jsou tu nové nástroje, nová energie, vítr v zádech a věci, které se pro vás změní bez ohledu na to, čím jste prošli.

Trpělivost. Jak dlouho trvá, než si projdete věci, které jsou součástí té cibule? Někteří z vás jsou k tomu odhodlaní a připraveni. Jiní však nemají ponětí, co všechno musí překonat – ty zdi a dveře minulých strachů, obav a zkušeností, včetně lidí, kteří jim říkají: „Nedělej to, nesedej si, nezastavuj se“, protože pro ně jsou všechny tyto činnosti v protikladu k režimu přežití. Kolikrát jste slyšeli, že musíte jít stále kupředu? „Nezastavuj se, nepřestávej, musíš jít kupředu.“ A teď vám říkáme, abyste se zastavili. A také vám říkáme proč - protože tam je Bůh. Bůh je v trpělivosti Gaii. Bůh je v rozvíjejících se listech Gaii. Bůh je v sopce, která se pomalu pohybuje s tektonickými deskami. Je to trpělivost planety a vy se musíte ztišit, abyste mohli s tímto druhem trpělivosti spolupracovat.

Plášť míru

To je jediný způsob, jak se dostat na to místo - místo, kde konečně najdete svůj „plášť klidu a míru“. To je samo o sobě metafora, protože slovo „plášť“ znamená něco jako vrstvu, do které se zahalíte. Je to plášť, který jste předtím neměli a nevěděli o něm. Povstanete a tento plášť klidu a míru se stane vaší součástí. A vy vstanete, jako to udělali Mistři v minulosti a začnete chodit po planetě. Ach, teď se objeví tolik lineárních otázek, jako vždy (Kryon se směje). „Drahý Kryone, jakmile jednou začnu nosit ten plášť, budu muset dál pokračovat v praktikování?“ Ano! Ale proč se toho bát? Je to jako sval, který trénujete, abyste zvedli něco těžkého. Nakonec to můžete zvednout a jít s tím. Ale pokud přestanete svaly cvičit, jednoho dne budete muset to těžké odhodit. Samozřejmě, že už to nebudete trénovat tak často, ale těšte se z toho, že budete navštěvovat světlo a dostanete se na místo, kde budete vnímat něco téměř jako omlazení. A tady vždy vyvstane další lineární otázka: „A jak často to mám dělat?“ (Kryon se směje) Odpověď zní: Ano. To záleží na vás! Drazí, vy sami jste zodpovědní, na vás to záleží. Nevyhledávejte žádné knihy, abyste našli podrobnosti. Hledejte ve svém nitru.

To je pravda. Dovedete si představit, že se tam dostanete? Vidíte se tam? Tento channeling bude pokračovat.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Finding Peace 1 - MP3 – 30:01

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico