Nahraďme to nefunkční již plně funkčním

datum 10. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Změna a transformace již nějaký ten pátek běží. Nyní jsme ve finále, skutečně se věci dějí. Záleží na nás, jak si svou budoucnost nyní nastavíme. Naslouchejme srdci a nechme se vést láskou.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Jsme na to připraveni, jdeme do nového stavu bytí a tento stav se týká změny celého našeho nastavení. Jdeme do stavu napojení se na božské Bytí (Zdroj, Bůh, Otec). Plně se odpojíme od stavu z "Mysli" a napojíme se na stav "Bytí". Zvolíme si to nejlepší pro sebe (a tím i pro celek) - začínáme tvořit svůj vlastní ráj na Zemi.

Je to rozhodnutí z hloubi srdce, kdy již nepotřebujeme zakoušet zkušenosti, které si zvolila naše Duše, ale jsme rozhodnuti pro to nejlepší pro sebe - pro své nejvyšší Dobro. A v tomto svém rozhodnutí odevzdáme konání tomu nejvyššímu - to jest božskému Bytí a v tom setrváme.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Setrvat ve stavu Bytí i tehdy, když se bude ještě mysl snažit toto rozhodnutí zvrátit, nenechat se odpojit od svého rozhodnutí a stát si za ním.

Již není třeba zkoušek pro naši Duši, lze si zvolit svůj život prostřednictvím Bytí. V tomto stavu bytí již není strach, očekávání, snažení, programy, není zde nic, co by bylo nefunkční a nedokonalé. Vše se děje samo a zároveň na základě naší volby.

Je to o nesnažení se. Mysl nám chce neustále namluvit, že musíme něco dělat, aby mohlo přijít to, co chceme, ale skutečnost je o tom, že aby mohlo přijít to nejlepší pro nás, musíme se přestat snažit a dovolit Bytí, aby mohlo proudit.

Když důvěřujeme této nejvyšší energii, tomuto zdroji samotné ne/existence, jsme v tichu a klidu, a tak energie může proudit a konat pro naše nejvyšší dobro.

Jen v tichu lze procítit Bytí (božství). Ticho je zdroj, v tichu jsou skutečné odpovědi, ticho je proud energie ze samotného zdroje - Bytí. V tichu a klidu Bytí koná. Přijměme ticho jako součást svých životů, přijměme ticho jako stav bytí, kdy se "to" tvoří ze srdce a bez námahy.

Věřit vždy a všude, že Bytí pro mě dělá to nejlepší. Pokud věřím, že je pro mě vždy konáno to nejlepší, tvořím tak, že nechávám všechny změny se dít a propojovat skrze mě, ale nezasahuji, jen vím.

Propojování uvnitř nás může být zpočátku očistné, je důležité věřit a uvědomovat si myšlenky, které mě ještě přesvědčují o opaku. Uvědomit si, že to se jen mysl snaží odklonit nás od záměru napojení s Bytím. Nechat tyto myšlenky projít, ale uvnitř vědět, že mé rozhodnutí to nezmění.

S Bytím jsme spojeni neustále, jen jsme si to neuvědomovali, ale nyní když dojde k vědomému spojení s božským Bytím, dostáváme informace pro každého z nás jedinečné. Každý jsme jiný, pro každého z nás je lepší jiná strava, jiný pohyb, jiné činnosti, jiný život. Konáme ale všichni jen tehdy, že to tak cítíme, že to tak chceme, že nás to naplňuje, baví a nenamáhá. Konáme prostřednictvím impulsů božského Bytí.

V tomto stavu si již volíme, co chceme a co nechceme. Ne z pozice ega, ale z pozice srdce. 

Volím si co chci, ale neřeším jak a kdy to přijde. Prostě zadám svůj požadavek, procítím to, co mi to má přinést a už to neřeším. Mysl se může ohlížet a ještě posílat myšlenky, že je potřeba proto něco udělat, nebo že to nefunguje. Těchto myšlenek si nevšímejme, nechme je projít, časem ustanou. Jen zůstaňme v klidu a v jistotě, že vnitřně již vím, že to už mám, že se to děje. Být v jistotě, že to už tak je.

Staré programy, které nám nevyhovují, nebo se nám nelíbí, nyní nahrazujeme novými. Těmi, které si volíme pro naše nejvyšší dobro. To nejlepší pro nás samé.

Z této pozice si zvolme pro sebe to nejlepší. Naplňující práci, která mě baví a nenamáhá, a za kterou mám dostatek peněz. Plné zdraví a vitalitu, která není odvislá od věku či genetiky, ale od toho, jak se chci cítit a jak chci vypadat. Naplňující stoprocentní vztahy, kdy se nechci již nic učit, ale žít v lásce a harmonii. Domov, který mi přinese soběstačnost, klid a pohodu. Zvolme si pro sebe ráj na Zemi. Zvolme si vše najednou, nebo jen to, co zrovna cítíme, že chceme narovnat. Zvolme si to nejlepší pro sebe, protože jen tím, změníme do budoucna i celek.

Zvolme si napojení na zdroj božského Bytí a počkejme, až se naše přání začnou dít. Vždy říkejme ano na to, co už se nám děje podle naší volby, potvrzujme Bytí příchozí změnu, nebo odmítněme, pokud není změna přesně podle našich představ a počkejme si na další.

Zvolme si to nejlepší pro sebe a neberme nic menšího. Nedělejme nic ze stavu mysli, ale počkejme si na pokyn z božského Bytí.

Začíná nové paradigma, začíná nový život v napojení na božský stav Bytí - dovolme si již zvolit pro sebe to nejlepší, a tím tvořit to nejlepší pro celek.

Autorka: Mahulen Kisir

Zdroj:mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico