Originál publikoval Untwine 25.2.2015

Zdroj / Stvořitel tohoto Vesmíru je přítomný skrze své Stvoření, je jádrem každého z nás. Všichni jsme jím. A současně je mimo. Nemůže být nikde nalezen, v žádném čase, nebo prostoru, v žádné dimenzi. Časoprostorové kontinuum je výtvorem Zdroje určeným k objevování a k zrcadlení sebe. Zdroj neustále pracuje, improvizuje, aby Stvoření prozkoumal.

Stvoření je založeno na nekonečných kvantových možnostech. Mezi těmito možnostmi máme něco, čemu se říká nahodilost.

Nahodilost přináší náhody, je to potenciál pro to, aby se věci staly náhodně, neočekávaně, a ne podle předchozího plánu. To znamená, že některé události nejsou plně výsledkem plánu Zdroje, ale ani nejsou výtvorem někoho jiného. Prostě se náhodou stanou. Nicméně mohou být ovlivněny a přetvořeny, za použití svobodné vůle, protože je to svobodná vůle, co vládne kvantové dynamice. To znamená, že navzdory skutečnosti, že Zdroj sám je perfektní, v rámci časoprostorového kontinua není všemocný. Ale každý z nás, jako fraktální reprezentace Zdroje v rámci tohoto konstruktu, může projevit vůli Zdroje v rámci tohoto konstruktu.

Původně celý vesmír žil v harmonii a nikdo neznal, co to je záměrně ublížit, jednoduše protože to není součástí přirozenosti Zdroje. Zdroj nikdy nemůže chtít ublížit, je absolutní čistou Láskou a Harmonií.

Nicméně, z důvodu nahodilosti docházelo k některým událostem, a někdy byly nepohodlné, například, když kometa mohla náhodně nabourat do planety. V porovnání s aktuálními podmínkami na Zemi se s tím dalo velmi snadno vypořádat, a lidé žili v Ráji.

Zhruba před osmi miliony let se určití mocní archandělé rozhodli vstřebat nahodilost do svého bytí, inkarnovat se a převzít za ní zodpovědnost, tak, aby došlo k její harmonizaci skrze jejich vědomí, a u nahodilosti došlo k odstranění jejího aspektu nepohodlí.

Bylo toho na ně ale moc, nedokázali to zvládnout, a byli nahodilostí zcela pohlceni, pohlceni tímto potenciálem, aby se věci děli mimo plán. Došlo k tomu, že se stali oddělenými od toho, co jde podle plánu, tedy oddělenými od Zdroje.

Nemohli najít cesty zpět, a velmi trpěli. Zbytek vesmíru hned nevěděl, jak přiměřeně reagovat jednoduše protože tato událost nastala nečekaně. Dlouhodobé utrpení vedlo u těchto andělů k tomu, že zešíleli, a stali se násilnými. Jedná se o bytosti, kterým dnes říkáme Archoni, padlí andělé. Takto záměrné ubližování, zlo, vzniklo.

Archoni začali napadat planety, a Galaktická Konfederace byla zformována, aby jim čelila. Ta osvobozovala jednu planetu po druhé a nyní, na konci toho všeho vidíme tento příběh odehrávat se zde na Zemi, kde si Archoni přehráli své trauma tím, že znovu vytvořili podmínky podobné tomu, co na začátku vedlo k jejich odpojení.

Zdroj se nyní naučil, že do matrice Stvoření potřebuje vtělit nějaké automatické tlačítko pro obnovení spojení, a to bude implementováno, jakmile bude vše znovu připojeno a zresetováno.

Tyto informace jsou životně důležité pro porozumění světu, ve kterém žijeme. Disharmonie nikdy nebyla potřeba, a všechno je vedeno k opětovnému připojení do harmonie, jednoduše protože je to v souladu se skutečnou přirozeností Zdrojového Stvořitele.

Na ospravedlnění zla bylo Archony vytvořeno mnoho programování. Například zákony karmy, které říkají, že například, když svému příteli rozbiju hrnek, tak mi vesmír pošle někoho, kdo rozbije můj hrnek, aby mě naučil následkům mých činů. To znamená, že vesmír, potom pošle někoho dalšího, aby rozbil hrnek tomu, kdo mi rozbil hrnek atd. Tohle je zcela vymyšlené a vůbec to nemá co dělat se skutečnými vesmírnými zákony, jednoduše protože kdyby ano, tak by nikdy nedošlo k žádnému vyřešení a utrpení by se pouze navždy stupňovalo. Skutečným vesmírným zákonem je odpuštění a milosrdenství a to také učili učitelé, kteří měli skutečné napojení. Vůlí Zdroje je, že když někdo udělá něco bolestivého, tak by měl obdržet adekvátní léčení tak, aby opět ztělesňoval svoji pravou podstatu. Nějaké vyrovnání energií mezi lidmi, kterých se to týká, může být nutné, takže například kdokoliv rozbil hrnek může koupit jeho majiteli nový, nebo ho opravit, nebo mu poskytnout nějakou jinou službu, aby to energeticky vyrovnal. Anebo by to majitel hrnku mohl jednoduše prominout a nekonečná hojnost Zdroje by věci nějak automaticky vyrovnala, ne tím, že by připravila toho druhého taky o hrnek, ale tím, že by oběma stranám poskytnula to, co potřebují. Zdroje a hojnost jsou neomezené.

Dalším program říká, že disharmonie je potřeba, abychom se nenudili, aby vznikla možnost objevování. To také nikdy nemůže fungovat. Stvoření je založené na vibracích a “hudebních” vztazích mezi těmito vibracemi. Představme si nyní celý vesmír, jako jeden orchestr. Než se začne hrát, všechny nástroje se sladí, aby byly v harmonii. Jestliže toto není provedeno, když je jediný nástroj rozladěný, celá hudba nebude znít dobře, a žádné skutečné tvoření neproběhne. Pouze, jestliže jsou všechny nástroje v harmonii, potom teprve může tvoření začít, teprve pak jsou možnosti zkoumání hudby nekonečné. Takhle tvoření funguje, zkoumání je možné pouze za předpokladu harmonie.

Další program říká, že disharmonie je potřeba, abychom se naučili harmonii, že se z ní učíme. To také není možné. Lidé dostávají tuto falešnou představu, když je zkušenost, která jim způsobuje utrpení dokope k tomu, aby se vyvinuli a udělali pokrok ve svých životech, ale ve skutečnosti jen dochází k tomu, že problémy, které existovaly v jejich životech a ovlivňovaly je nevědomky už nějakou dobu jsou vyneseny takovou zkušeností na povrch jejich vědomí, a tím, že jsou si jich nyní vědomi, tak se konečně mohou rozhodnout to ukončit. Nemůžeme mít svobodnou vůli ohledně něčeho, čeho si nejsme vědomi, takže nakonec musí vše být zvědomněno.

Jádrem léčení pro nás je opět plně být tím Jediným Zdrojem / Stvořitelem, inkarnovat jej jako celé naše bytí. To znamená nebýt oběťmi událostí, které již nemáme v plánu a k tomu dochází tím, že si zvolíme, co chceme tvořit, tím, že si uvědomíme, že bychom skutečně byli Jediným Zdrojem, tak nemůže existovat žádná jiná autorita, která bude rozhodovat za nás, protože jsme jí my sami. My už vevnitř víme, po čem toužíme, co chceme zažívat, a my také skutečně máme moc, to vytvořit.

Připojte se k naší FB skupině:
 
Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:
 

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě