NAHÁ PRAVDA

datum 27. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Mnoho realit a každá může být pravdou. Tolik bytostí chtějí od pradávna znát pravdu. Za pravdu se vždy bojovalo, kvůli pravdě se vždy vraždilo, kvůli pravdě se rozpadala partnerství, celé rodiny, celé národy. Kvůli pravdě se dodnes vytváří konflikty za konfliktem a bojuje se ve skutečnosti o přijetí své nejniternější podstaty nás samých. To, abyste měli pravdu není vůbec podstatné a důležité. Podstata tkví v tom, že každý v sobě nese svůj neměnný základ své jedinečné esence duše a přišel ji vyjádřit svým jedinečným způsobem, svou jedinečnou cestou. Aby se však k tomuto nejhlubšímu sebepoznání dostal, potřebuje nejdříve projít cestou, co vše jeho podstata, jeho nejniternější pravda není. A proto je tak hloupé a sebezničující se přít o pravdu. Proto, abyste se každý mohl setkat sám se sebou, potřebujete nejdříve rozpoznat vše, co vás od početí tzv. FORMOVALO a tedy skrze jaké IN-FORMACE, přijaté podvědomě do vašeho bytí, stále vnímáte a prožíváte vše, co NEJSTE ve své esenciální podstatě.
Svět prochází procesem, kde si každý uvědomuje, kým není, co jeho podstatou není a to proto, aby došel k přijetí své nejniternější pravdy, která je NAHOTOU SVÉHO BYTÍ, která je SVLÉKNUTÍM SE DO NAHA SÁM/SAMA PŘED SEBOU a před všemi, kteří ho formovali do všeho, čím není.
Přestaňte hledat pravdu, přestaňte se o pravdu přít, přestaňte ve jménu pravdy zabíjet, ponižovat, urážet a zesměšňovat, protože v ONÉ ABSOLUTNÍ PRAVDĚ EXISTUJE JEDINEČNÁ PRAVDA KAŽDÉHO Z NÁS a to je podstata základní esence duše, která spoluexistuje časoprostorem a vybírá si vždy jedinečné úkoly pro svůj růst a pro vyjádření se v pozemské realitě ve své pravdě.
Nejsilnějšími překážkami pro vyjádření a projevení naší přirozenosti jsou SEBE-POSUZOVACÍ PROGRAMY, které nám byly od početí vkládány do jemněhmotných těl (éterické, mentální, emoční) a tak se formovalo tělo fyzické. Často si tyto sebe-posuzovací programy uvědomujeme.
Jsou to však naučené vzorce chování a jednání zaměřené proti absolutnímu přijetí naší podstaty a i ty se dají tzv. ROZPUSTIT A PROMĚNIT do láskyplného SOU-ZNĚNÍ a VLNĚNÍ naší vlastní esence duše prožívající se v našem fyzickém tělesném projevu.
AŤ VNITŘNÍ PRAVDA KAŽDÉHO Z NÁS VYZÁŘÍ SE DO CELÉHO SVĚTA, DO CELÉHO VE-SMÍRU A TÍM PROPOJÍME PRAVDU ABSOLUTNÍ DO JEDNOTNÉ SÍTĚ IN-FORMACÍ.
Ve vnitřní pravdě………...LEMIANA
25.7. 2020
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico