Naděje Ráje - vážně!

datum 17. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Video: Země obrů

https://www.youtube.com/watch?v=FRMSVmvn9O0

V biblickém ráji bylo jasno, blaženě.

Mohlo se užívat všech plodů ráje, kromě plodů ze stromu POZNÁNÍ.

Jenže?

Žena z něj okusila, přivedla k této zkušenosti i muže, a tak se poznání stalo příčinou vyhnání – vyhnání z ráje.

Jenže? Pozor!

Vyhnání z Ráje nebyl trest, ale Naděje.

Vyhnání z ráje je totiž obrazem vyhnání z blažené nevědomosti, takže žádná tragédie se nekoná, ale naděje je probuzena.

Inu, sotva se narodíme, ocitáme se ve světě plném naděje, ve kterém máme možnost poznat Vše, co je možné poznat.

Poznáváme, učíme se, učíme se, poznáváme, až dojdeme do stavu, kdy poznáme, že toho sice hodně víme či umíme, ale nejsme šťastni.

Jak je to možné?

Proč se nám to nedaří?

Protože na Boha jsme zapomněli.

Poznání je sice přirozenou touhou každé lidské bytosti, tedy cestou, jak se nechat vyhnat z říše blažené nevědomosti, a posléze chaosu nebo utrpení.
Ale nejde to bez opory, bez pomoci, bez oddanosti, bez Boha.

Podobně jako děti by vůbec nepřežily bez opory, bez pomoci, bez důvěryplné oddanosti k těm, kdo o ně pečují.

Protože malé děti v takovém stavu blažené nevědomosti žijí. Jako v ráji.

A od narození přirozeně touží po Poznání.
Jako první mají příležitost poznávat nás.

Jejich Bohy.

My všichni jsme pro děti tím stromem poznání, ze kterého ochutnávají vše, co je jim nabízeno, ony trhají plody našich životů, aby mohly zažít chuť vědomého poznání.

Ale co jim nabízíme, čím je „krmíme“ (duchovně, duševně)? Co vydechujeme? (v myšlenkách, pocitech). Někdy to tedy vypadá spíše jako trest.

I my všichni jsme se učili od svých bohů, rodičů, učitelů, kněžích, všech jiných, tzv. dospělých.

Obraz dětské oddanosti je obrazem, kdy dítě naprosto bezpodmínečně, plně a oddaně nabízí svůj vztah k nám, celé své vlastní tělo, celý svůj život. Je nám cele oddáno.

Vztah dítěte k dospělému je vztahem prosícím o milost. V blažené nevědomosti.

A dospělý? Sklání se nad dítětem jako Bůh.

Dospělý se s dítětem ocitá v roli nejvyššího, k němuž dítě vzhlíží s neskonalou důvěrou.

Je-li skutečně Poznání nadějí, ne trestem, je-li to tak, pak každá naše touha po poznání je rovněž prosbou o milost.

Ocitnout se ve vědomém stavu oddanosti a vděčnosti, jako to umí dítě, to je návrat do ráje, nové zrození se.

Nadějí je, že se díky poznání můžeme vrátit do ráje, avšak v jiném životním stavu – ne v podobě dětské infantility, ale v bdělém a vědomém stavu, kdy se nad námi sklání Bůh jako bezpodmínečně milující maminka.

Naše milující „Mami“ na věky.


Sklání se nad námi, můžeme ji úplně plně důvěřovat, můžeme se jí s plnou důvěrou oddat.

Podobně jako dítě.

Ale vědomě.

To je neskonalá Naděje.

Poznání.


Yvell

www.yvellerova.cz

(úryvek z připravované knihy Děti nám darují ztracený ráj, Yvell)

P.S. Ano, jsem v kontaktu s „Mami“, jsem ji plně oddána a užívám si to. S pomocí Božství dělám jako lidská bytost v rámci omezení světa i svého těla maximum. Součástí mé lidské práce a mých aktuálních úkolů je právě nyní připraveno jarní online se-tkání Tajemství Klidu a Radosti, na které vás srdečně zvu.

Nyní mohu všem věrným čtenářům na stránkách Cesty k sobě nabídnout Andělský dar: 2 000,- Kč.
Více se dočtete na
webových stránkách – je to speciální stránka pouze pro vás.

Děkuji a přeji radost z oddanosti Bohu.

Yvell

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico