Naděje

datum 29. 8. 2022
Zdroj obrázku: https://hnutizlatehoveku.cz/ekam/

Jako lidstvo v těchto časech vytváříme velkou nerovnováhu. Ta má za následek přírodní katastrofy, pandemie, války, utrpení. Jsme svědky rozdělenosti. Jeden národ vystupuje vůči jinému, jedna rasa vůči druhé, mladí vůči starším, jedna komunita vůči druhé, jedna politická strana vůči druhé. Jedno pohlaví vůči druhému atd. Přitom v dávných časech řekl Avatár Pán Krišna: „Lidstvo je jedna velká rodina.“ Avatár, vtělení Boha, Nejvyššího Soucitného Světla, Pán Ježíš Kristus zdůraznil: „Miluj bližního svého, jako sebe sama.“ Nebo „Chovej se ke druhému tak, jak chceš, aby se on choval k tobě.“ Kdybychom tyto principy dodržovali, jak by se ztenčily sbírky zákonů, nařízení a společenských norem.

Mnoho věcí a služeb kolem sebe bereme jako samozřejmost. Třeba v obchodě koupíme kávu. Málokdo vidí, že někdo musel kávovník pěstovat, plody sklidit, zpracovat sušit, pražit, dopravit. Někdo vybudoval obchod, zaměstnal prodavače, kteří nám zabalenou kávu nabídnou. Podobné je to s chlebem, mlékem, autem, letadlem, službami, jako např. taxi, lékař, instalatér, učitel atd.

Za výrobky a službami je skryta poctivá práce lidí, někdy desítek či stovek. My to vše bereme automaticky. Nevážíme si věcí, služeb, životního standardu, o jakém se našim předkům vůbec nesnilo. Nadáváme. Nevážíme si zdraví, když s ním hazardujeme, svého těla, přírody, zvířat. Nevážíme si svých bližních, věcí, které máme. O darech, které máme, krásně vypovídá na YouTube 2minutový film „What If We Saw Everything As The Gift ~ That It Is?“ https://www.youtube.com/watch?v=BZKg6N10OBo

Nikdo na tomto světě není nezávislý. Všichni jsme závislí jeden na druhém. Naprosto. I na přírodě, kterou drancujeme, a ona nám to vrací. 

Nespokojenost, nerovnováha, do které každý přispíváme, má za následek dlouhodobou krizi, do které naplno vstupujeme. Podle některých ekonomů a osvícených lidí krize skončí koncem roku 2024. Co se do té doby stane, závisí na každém z nás. V každém případě pomůže soustředit se na krásu života kolem sebe, na rodinu, své přátele, sousedy, kolegy v práci, oceňovat na každém to dobré, užívat si domácí mazlíčky, nádhery přírody, zpěv ptáků, šumění listí... Velký Tvořitel dal tolik krásného na světě. Radovat se ze života, přijmout věci takové, jaké jsou, a pracovat na sobě.Věřit a vizualizovat si ve 3D, barevně a jako film, že je teď lépe (více kniha Tajemství od Rhonda Byrne, též na YouTube). Modlit se. Vyčistit si hlavu od zpráv, zpravodajství, které šíří z 80 % negativitu. Negativita vstupuje do našeho vědomí a podvědomí a kolektivního vědomí lidstva, neprospívá člověku a je příčinou krize. Číst nanejvýš jen duchovní zpravodajství, např. https://www.cestyksobe.cz aj. : ) Tam je naprostá většina informací pozitivních.

Možná se ptáte, co se stane koncem roku 2024. Osvícení lidé, vizionáři, náboženské a duchovní skupiny na celém světě včetně indických pracují na skokové změně kolektivního vědomí lidstva. To je předpovězeno mnoha starobylými kulturami na celém světě, včetně civilizace Máyů, přírodních národů i náboženskými svatými Písmy. Fázová změna je v tuto chvíli jediná šance na bezpečný přechod lidstva, zvířat a rostlin do nové etapy vývoje lidstva bez ztráty životů bytostí na Matce Zemi. Jak se to bude dít, humornou nadsazenou formou popisuje francouzský film „Nádherná zelená“ (La belle verte / The green beautiful) z roku 1996, který lze dohledat na internetu, nebo aspoň ukázky na YouTube.

Všichni jsme jako děti měli rádi pohádky. Zlo v jakékoliv formě vítězilo a zdálo se, že už není žádná naděje. Nakonec v okamžiku největšího zoufalství se něco stalo, vzbudila se tajemná síla, odvaha člověka, láska, víra, naděje či soucit a situace se zcela obrátila. Naši dávní předkové byli mnohem moudřejší, než si myslíme. Stařešinové, bylinkářky, šamani, mudrci měli jiné, duchovní technologie. Byli napojeni na Zdroj. Věděli, co se bude dít. Měli vhledy. Skrz pohádky zaseli do generací a našeho nevědomí scénář, který se odehraje. Jen pěstovat v srdci víru, lásku, soucit, naději a radost. Bude to napínavé, jako v pohádkách, ale konec je šťastný.

Tím, že se podaří převést skokem kolektivní vědomí lidstva do vyššího stavu, skončí stávající Železný věk a započne nová éra lidstva, Zlatý věk. Z vnějšího pohledu budeme svědky postupného ustávání válek, pandemií, přírodních katastrof. Postupně se zmírní nenávist mezi lidmi, devastace přírody, oddělenost. Možná tyto vize měl pan prezident Václav Havel, který hovořil o třetí cestě. A heslo z revoluce 1989, kterému se mnoho nevědomých neosvícených lidí dodnes vysmívá, o vítězství Pravdy a Lásky nad lží a nenávistí. Přitom je to jediná cesta z této hluboké krize, ve které se lidstvo dlouhodobě nalézá. Okolo roku 2050 bude Zlatý věk, předpovězen mnoha proroctvími, nevratně dosažen. 

Není ještě vyhráno, zatím zlo, egoismus, touha po nadřazenosti vítězí. Každý z nás je tvůrcem osudu lidstva a Planety Země. V této rozhodující době je třeba každého, kdo je ochoten na sobě intenzivně pracovat. Je mnoho možností, jak se efektivně zapojit do práce na sobě a tím na kolektivním vědomí lidstva. V případě Hnutí Zlatého věku jde o celosvětové společné programy přes internet a aplikaci Zoom a o sdílení na chytrém mobilu přes WhatsApp a Telegram. Jde o jogínskou cestu, která vede k bezpečnému pozvednutí posvátné vnitřní energie Kundalini do koruny hlavy. S tím je spojeno zastavení tlachání mysli, zvýšení energie člověka, odstranění traumat z minulosti, strachu z budoucnosti, harmonizace energetických center, tzv. čaker, pevnější zdraví, radost ze života, vnitřní mír a bytí v přítomnosti neboli dosažení osvícení. Někteří oddaní (není to nezbytně nutné) se rozhodnou navštívit Chrám Jednoty Ekam v Indii v Andhra Pradesh založený Sri Ammou Bhagavanem a vykonávat na energetickém místě programy dle starodávných duchovních technik, jógu na vrcholné úrovni a zažít rychlý posun ve vědomí. Chrám je otevřen nejen pro Indy, ale od r. 2018 pro všechny národy světa za jediným účelem: Přivést na planetě Zemi Zlatý věk a ukončit utrpení lidstva. Více na https://hnutizlatehoveku.cz

Je několik impulzů, které nyní přitahují pozornost lidí a dávají naději. 

1.     Avatar Sri Bhagavan před několika měsíci západním oddaným přiznal to, co indičtí oddaní tušili: Že je vtělením velkého dávného Avatára Maha Višnu, jehož dalšími známými inkarnacemi je Ráma, Krišna a naposledy Sai Baba ze Širdi. Bylo předpovězeno ve Svatých indických písmech, že poslední inkarnací Maha Višnua na vstupu do nového Zlatého věku bude Sri Kalki. Síla Avatára na Planetě Zemi podle předem daného Vesmírného zákona roste s tím, kolik dobrých skutků pro lidstvo v předchozích vtěleních vykonal. V současné přechodové době je na planetě Zemi několik desítek Avatárů, v Evropě působí Matka Meera a Sri Swami Vishvananda. V tuto chvíli je jedním z nejmocnějších Avatárů v těle člověka Sri Amma Bhagavan, jedno Vědomí ve dvou tělech.

2.     Fenomén fyzických zázraků. Přesně řečeno zázraky vykonává Velké Soucitné Světlo, ze kterého Avatár přišel do těla člověka, a zároveň záměr Avatára. Velké Soucitné Světlo, můžeme užít slovo Bůh, je souhrn Avatárů, mudrců, svatých, jogínů, oddaných, lidí, kteří dosáhli osvícení. S Velkým Soucitným Světlem se setkáme na konci naší mise na planetě Zemi, popisují ho lidé, kteří prošli zážitkem klinické smrti. Viz např. průkopnické práce Raymonda Moodyho a jeho bestseller Život po životě https://www.youtube.com/watch?v=4ByPdSNYrCs

Zázraky se nyní masivně dějí v Indii v posvátném místě Satyaloce, kde původně Sri Amma a Sri Bhagvan v aktivním věku založili vesnickou školu. A dějí se již i v Japonsku a začínají v západním světě. Přitahují pozornost mnohých, přibývají noví oddaní a je velká naděje, že potřebný počet 80 tisíc lidí v trvalém stavu osvícení (s trvale pozvednutou posvátnou energií Kundalini do 7 čakry) bude do konce roku 2024 dosažen. Zatím je aktivně v programu 74 000 Deeksha Yajna viz https://hnutizlatehoveku.cz zapojena polovina potřebného počtu. Trvalého osvícení dosáhlo přes 7000 oddaných a dosáhnou všichni zapojení v programu 74 000 Deeksha Yajna. Je již několik oddaných v ČR a SR v osvícených stavech nebo v trvalém osvícení, jako např.: https://www.youtube.com/watch?v=VgctBuxi8LI

Fenomén fyzických zázraků začal znovu ve velkém stylu v Sathyaloce 16. července 2022. Fenomén začal posvátným medem vycházejícím ze Zázračné skály a Zlaté skály https://www.youtube.com/watch?v=2vOd4cvJ7M4. Stovky lidí byly svědky zázraku. Konzumovali tento posvátný med a šli do šávásany, kde se dostali do osvíceného stavu radosti, míru a lásky.

Oddaní se modlili, aby se zázraky staly i v jejich domovech. Tento jev pokračoval a posvátný med https://www.youtube.com/watch?v=nR74Az7hD64, Vibhuti (posvátný popel) https://www.youtube.com/shorts/7QiI8tc7thY, Kumkum (posvátný červený prášek) a kurkuma začaly přicházet také ze SriMurti (obrázku) Velkého Soucitného Světla AmmyBhagavana, Paduk (symbolu božských chodidel) a dalších Božích posvátných soch.

V okrese Nizamabad se poslední měsíc odehrává fenomén medu tekoucího z Paduk. Zázraky po konzumaci posvátného medu:

·       Oddaný má problémy související s krevními sraženinami, kvůli kterým jeho dlaně zčernaly a ztvrdly. Jeho vlastní děti se cítily trapně, když se ho dotýkaly nebo ho držely za ruce. Po užití medu jsou ruce nyní zcela zahojeny, jeho dlaně změkly a barva se vrátila do normálu.

·       Další nová oddaná navštívila jejich dům. Posledních několik dní trpěla příznaky ochrnutí a byla léčena. Snědla med, lehla si do šavásany a je zcela uzdravena.

·       Další oddaná trpěla zubními problémy a byla zklamána neúspěšnými opakovanými zubními ošetřeními. Přišla, snědla med a lehla si do šávásany. Velké Soucitné Světlo Sri Amma Bhagavan ve svých světelných tělech přišli a udělali jí léčbu zubů. Nyní je zcela vyléčená.

·       Jiná oddaná trpěla kvůli neustálým myšlenkám. Modlila se a konzumovala med. Přešla do bezmyšlenkovitého stavu. Prožívala radost. A i teď, když je to potřeba, přicházejí myšlenky, ale jinak zažívá bezmyšlenkovitý stav a radost.

Mnoho radosti, zdraví a štěstí čtenářům Cest k sobě přeje
Aleš Drobník

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě