Zdroj: Pixabay.com

Co je to nadechování? Vdech či nádech = INSPIRACE, latinsky inspiratio, tedy inhalace (inhalatio) neboli nasátí čerstvého atmosférického vzduchu. Zdravé nadechování = nasátí vzduchu s potřebným podílem kyslíku a s malým podílem oxidu uhličitého do plic za účelem vstřebání kyslíku do těla (okysličení krve, mozku). Po nádechu následuje vydechnutí POUŽITÉHO vzduchu. Nádechem (inspirium) se dostane nový vzduch do plic a výdechem (expirium) se použitý vzduch ODSTRANÍ.

Nádech a výdech – ničím neomezené dýchání je klíčem k životu

Co je to vydechování? Výdech = latinsky exspiratio. EXPIRACE či exhalace znamená vyprázdnění použitého vzduchu z plic za účelem opětovného nadechnutí čili nasátí ČERSTVÉHO atmosférického vzduchu. Jde o ZÁKLADNÍ fáze dýchání. Vzduch = duch.

 • Spirit = duch, duševno, nefyzická stránka lidské bytosti
 • Spirit = odvaha, statečnost, kuráž, verva, elán, zápal
 • Je-li ohroženo dýchání a tím i spirituální stránka lidské bytosti přichází dušnost, nemoc, zápal plic
 • Spirit = přístup, pojetí, smysl, povaha, ráz, nálada, rozpoložení
 • Spirit = team, spirituální duch týmu, skupiny, rodiny
 • Spirit = duch hnutí, evoluce, transformace, revoluce
 • Je-li potlačen Spirit výborná nálada a optimistické naladění se mění v náladu mizernou, mění se ve sklíčenost
 • Ničím neomezené dýchání je klíčem k životu

Složení nadechnutého vzduchu: Kyslík 21 %. Oxid uhličitý 0,04 %. Dusík 78 %. Jiné plyny okolo 1 %. Vodní pára okolo 0,8 %.

Složení vydechnutého vzduchu: Kyslík – 17 %. Oxid uhličitý – 4 %. Dusík – 78 %. Jiné plyny – okolo 1 %. Vodní pára – okolo 6 %.

Oxid uhličitý CO2 vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem, vzniká při úplné oxidaci organických sloučenin (spalováním, dýcháním), je produktem dýchání živých organismů. Při spalování či dýchání je za každou spotřebovanou molekulu kyslíku uvolněna jedna molekula CO2.

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu (při vyšších koncentracích může v ústech mít slabě nakyslou chuť). Je těžší než vzduch, na rozdíl od vzduchu nepodporuje hoření a živé organismy v něm hynou. Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, lokálně velmi vysoká koncentrace je v místech jeho výronu sopečných plynů ze země ve vulkanicky aktivních oblastech, vzhledem k tomu, že je těžší než vzduch, může se v takových místech hromadit a představovat nebezpečnou past pro zvířata i lidi. Oxid uhličitý je v podstatě jediným přirozeným zdrojem uhlíku pro veškerý život. Běžné koncentrace oxidu uhličitého jsou neškodné.

Oxid uhličitý je běžnou součástí biochemických procesů, otrava oxidem uhličitým není běžnou záležitostí, dochází k ní např. během potápění, nefunkční potápěčská výbava může způsobit potíže s dýcháním a nedostatečné odvádění oxidu uhličitého z těla. Krátkodobá expozice větším dávkám oxidu uhličitého může způsobit pocit ospalosti, malátnost, duševní a tělesnou únavu, bolest hlavy, nevolnost, závratě, zrychlený tep, zvýšený krevní tlak, dýchací potíže, třes, zmatenost, nesoustředěnost (neschopnost myslet), dezorientaci, zvonění v uších, sníženou fyzickou výkonnost. Dalším projevem může být teplá a opocená pokožka těla. Vyšší expozice oxidu uhličitého pak může způsobit křeče, velmi vysoké expozice pak ztrátu vědomí, kóma a smrt – zde je ale míněn pobyt v prostředí silně zamořeném oxidem uhličitým.

Všichni ale víme, co to znamená těžký, vydýchaný vzduch v místnosti. Oxid uhličitý se běžně koncentruje v domácnosti (kontaminuje domácí prostředí), jeho zdrojem jsou lidé a domácí mazlíčci (vydechování), vzniká také při vaření, proto je důležité správné větrání vydýchaných prostorů. Větrání = regenerace vzduchu v místnosti. Pokud je v místnosti zvýšená vlhkost, tak si vydýchaného vzduchu (pocitově) všimneme dříve, než pokud je vzduch v místnosti sušší. Někdy se divíme, pokud svěží a odpočatí usínáme, že nás po probuzení bolí hlava, na vině může být vydýchaný vzduch v ložnici, kontaminovaný oxidem uhličitým. Všechny popsané symptomy souvisí s dýcháním, dlouhodobé nošení roušek ovlivňuje člověka nejen po stránce psychické, ale také po stránce zdravotní, aniž by člověk zprvu na sobě nějaké symptomy pozoroval, vliv dlouhodobého nošení roušek na zdraví může mít dlouhodobější průběh.

Nádech a výdech – ničím neomezené dýchání je klíčem k životu

Dýchání (proces výměny plynů mezi organismem a jeho externím prostředím) = respirace. Ve fyziologii se používá termín ventilace. V rozčilení potřebujeme příčinu rozčilení ventilovat = zhluboka se nadechnout

Respirace je proces s opačným průběhem než fotosyntéza fototrofních organismů. Energie slunečního záření, která je během fotosyntézy uskladňována do vazeb organických látek, je při jejich štěpení během dýchání uvolňována a spotřebovávána k dalším chemickým reakcím, které jsou nutné pro život. Buňky nepřetržitě spotřebovávají kyslík při tělesné teplotě okolo 37°C, a proto je nutné, aby byl kyslík do organismu dostatečně dodáván.

Respirace je složitý proces, který probíhá v několika fázích, nejprve je v cytosolu rozštěpen energetický zdroj. V průběhu respirace je štěpena glukóza na dva tříuhlíkaté sacharidy, ty jsou oxidovány a jako odpadní produkt se uvolňuje oxid uhličitý.

Hypoxie je pojem, který označuje stav nedostatku kyslíku. Hypoxie mozku je stav nedostatku kyslíku v mozku, který je prvním projevem při nedostatku kyslíku v organismu. Každá buňka v organismu potřebuje kyslík. Pokud dojde ke snížení množství dodávaného kyslíku k buňkám, je ze všech tělních systémů postižen jako první nervový systém. (Každý den mozek potřebuje asi 1000 litrů krve, aby se mu dostalo 71 litrů kyslíku a 100 g glukózy.) Ztráta vědomí, která odpovídá stavu kómatu, je provázena snížením spotřeby kyslíku až na polovinu.

Dýchání představuje kaskádu chemických reakcí v buňkách, tento proces se označuje jako buněčné dýchání, tedy užití kyslíku k oxidaci organických molekul. Kyslík se vstřebává přímo do krve. Produktem buněčného dýchání je oxid uhličitý, který dále putuje do krevního řečiště, kde se rovnoměrně váže na krevní plazmu a hemoglobin. Oxid uhličitý se rozpouští i v dalších tělesných tekutinách.

Vyšší koncentrace oxidu uhličitého způsobuje narušení uhličitanové rovnováhy fyzického těla, v některých případech může dojít k metabolickému stavu zvanému acidóza – pokles hodnot pH, „překyselení organismu“. Překyselení organismu je příčinou mnoha zdravotních obtíží. V opačném případě, pokud v těle klesne hladina oxidu uhličitého pod normální hladinu, potom může dojít k metabolickému stavu zvanému alkalóza – zvýšení pH v prostředí tělesného organismu (metabolických reakcí a funkce enzymů). Přičemž zde použité pojmy acidóza a alkalóza jsou vytržené z kontextu mnoha dalších souvislostí vztahujících se k metabolickým procesům v těle.

Respirační acidóza: základní pufrační systém vytváří v rámci korekce nízkého pH oxid uhličitý a ten musí být vydechován. Poruchy dýchací soustavy, které způsobí narušení výměny dýchacích plynů a hromadění oxidu uhličitého proto ovlivní pufrační systém a to vede k acidóze. Nejčastějšími onemocněními jsou těžší případy CHOPN, plicní fibróza, rozedma, pneumotorax, a velmi rozsáhlé zápaly plic. Dalšími možnými příčinami je oslabení dýchacích svalů při velmi těžké podvýživě. ( Méně časté jsou případy, kdy není chyba v dýchací soustavě, ale v narušení dechového centra v mozku (úrazy hlavy, nádory mozku a účinky některých drog a léků). To může zhoršit kvalitu dýchání a vést ke vzniku respirační acidózy.)“ Citace odkaz: Acidóza

Buněčné dýchání je s dechem spojený proces, jedná se o navazující metabolické pochody související s výrobou energie. ŽIVOTNÍ ENERGIE. Zdrojem kyslíku pro zdravý nádech je vnější prostředí, rovněž zvané respirační médium. (Pro vodní živočichy je respiračním médiem voda.)

Omezené dýchání velmi výrazně souvisí s psychickým a duševním stavem člověka. Proto na závěr zopakuji to, co je psáno na začátku:

Co je to nadechování? Vdech či nádech = INSPIRACE, latinsky inspiratio, tedy inhalace (inhalatio) neboli nasátí čerstvého atmosférického vzduchu. Zdravé nadechování = nasátí vzduchu s potřebným podílem kyslíku a s malým podílem oxidu uhličitého do plic za účelem vstřebání kyslíku do těla (okysličení krve, mozku). Po nádechu následuje vydechnutí POUŽITÉHO vzduchu. Nádechem (inspirium) se dostane nový vzduch do plic a výdechem (expirium) se použitý vzduch ODSTRANÍ.

 • Spirit = duch, duševno, nefyzická stránka lidské bytosti
 • Spirit = odvaha, statečnost, kuráž, verva, elán, zápal
 • Je-li ohroženo dýchání a tím i spirituální stránka lidské bytosti přichází dušnost, nemoc, zápal plic
 • Spirit = přístup, pojetí, smysl, povaha, ráz, nálada, rozpoložení
 • Spirit = team, spirituální duch týmu, skupiny, rodiny
 • Spirit = duch hnutí, evoluce, transformace, revoluce
 • Je-li potlačen Spirit výborná nálada a optimistické naladění se mění v náladu mizernou, mění se ve sklíčenost
 • Ničím neomezené dýchání je klíčem k životu

Co je to vydechování? Výdech = latinsky exspiratio. EXPIRACE či exhalace znamená vyprázdnění použitého vzduchu z plic za účelem opětovného nadechnutí čili nasátí ČERSTVÉHO atmosférického vzduchu. Jde o ZÁKLADNÍ fáze dýchání. Vzduch = duch.

Krev je nositel životní síly, pružnosti, ohebnosti a inspirace

Mozek = psychická výkonnost = zdravá krev, tato spojitost je pro tuto aktuální otázku zásadní. Základem všeho je mít správně okysličené tělo a ZDRAVOU KREV! Tak, jako je životní silou pro Zemi a krví Země voda, tak je životní silou pro člověka krev.

Můžeme se namáhat sebevíc a únavu nepřekonáme, pokud bude náš mozek trpět nedostatkem krve. Krev je životní silou. Krev má nejen v mystických vědách velmi hluboký význam. Trpíme-li anémií (chudokrevností) – máme nedostatek dynamické životní síly. (Člověk chudokrevný je bledý, unavený, bez životní energie.) Krev je magickou tekutinou, která rozlévá do všech orgánů těla životní sílu – včetně mozku!

 Dostatek kyslíku = Zdravá krev = ŽIVOTNÍ SÍLA

Zdravá krev je pro tělo pohonnou hmotou, je ,,tahounem“ veškeré naší aktivity, kreativity, výkonnosti. Také emoce, vášně a reakce na různé události souvisejí s kvalitou naší krve – životní silou. Ne nadarmo se říká: ,,Je chladnokrevný.“ ,,Stoupla mu krev do hlavy.“ ,,Krve by se v něm nedořezal.“

Nejen železo (železná vůle) je stavebním kamenem krve. Výživné látky jsou velmi důležité: únava nebo nemoc jdou ruku v ruce buď s nedostatkem nebo nadbytkem výživných látek. Nedostatek výživných látek může být jedním z určujících faktorů anémie (chudokrevnosti).

Inspirace: tištěné a elektronické knihy Psychologie chaosu

Mozek potřebuje, k tomu aby dokonale fungoval, dobře okysličenou krev. Anémie může podstatně ovlivňovat nejrůznější psychické stavy (nemoci ducha), únavu (nemoci těla), a slabou výkonnost (slabá vůle). Pokulhává také naše bystrost, vnímavost a rozmysl. Nedostává se nám inspirace. Stres, ztráta rovnováhy, poruchy mysli a některé duševní poruchy také mohou mít vedlejší příčinu ve špatném nebo nedostatečném krevním oběhu. Jde o špatný oběh životní síly – a to doslova. Pokud bychom hledali odpověď v mystických sférách, dozvěděli bychom se, že jde o takzvané ,,nebytí duše“. Symbolicky to můžeme vyjádřit takto: Člověk je ,,složen“ z těla (z buněk mnoha tvarů, a různých uskupení buněk s vlastním vědomím), a života (životní energie, vůle, bdělé osobní vědomí). Vše je vzájemně propojeno a vzájemně ovlivnitelné, jedno bez druhého neexistuje.

Každá buňka samostatně dýchá – díky červeným krvinkám, díky zdravému krevnímu řečišti. Buňky v těle jsou vyživovány krví jako květiny vodou v přírodě. Tělesné buňky se koupou v krvi jako lekníny života v posvátném jezeře. Buňky člověka jsou vyživovány krví jako Země sluneční lázní.

Doporučení zůstat doma a nechodit ven odporuje budování imunitního systému. Správné dýchání a častý pobyt na čerstvém vzduchu obnovuje buňky a dává jim sílu regenerace (každá jedna buňka je samostatnou bytostí). Krev, která obsahuje různé ,,pohybové součástky“, rozvádí životní sílu po celém těle. Například červené krvinky bez ustání zpracovávají pro tělo nezbytný kyslík. Vzduch, jenž obsahuje živoucí a silotvorné prvky, okysličuje mozek, obnovuje nervovou soustavu, podporuje lehkou mysl. Kyslík je podstatným udržovatelem životní síly. Zdravá a správně okysličená krev rozvádí z plic životní energii směrem k srdci a odtud do celého těla. Následně mozek (důležitá nervová střediska) ,,obšťastněný“ dynamickou silou krve podává dokonalý výkon. Nervová síla člověka do značné míry závisí na kvalitě správně okysličené krve. Kvalita krve závisí na správné výživě a dostatku čerstvého vzduchu. Nervová síla (nervové fluidum) na jemnohmotné úrovni propojuje vnitřního ducha s hmotným tělem. To vše věděl už Platon, Pythagoras a hermetikové všech dob.

Řecké slovo „pneuma“ znamená vzduch, dech, duch, v širším smyslu se jedná o Dech Života, jedná se o vzdušnou a také ohnivou (tvůrčí oheň) podstatu veškerého bytí (aktivní princip), smíšen s pasivními živly, zemí a vodou, vytváří veškerá hmotná těla, zvířata, rostliny a minerály.

Související články: Léčivá energie vnitřního úsměvu, Pozitivní rezonance smíchu a úsměvu, Hormony štěstí a dobré nálady – endorfiny, Stres a únavový syndrom, Narušená psychika a skryté strachy

Nádech a výdech – ničím neomezené dýchání je klíčem k životu

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

Zdroj obrázků: www.psychologiechaosu.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě